Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola - Akordeona spēle - taustiņinstrumentu spēle - Prof. ievirzes izglītība līdztekus pamatskolai

Akordeona spēle - taustiņinstrumentu spēle
Ieraksts atjaunots:2021-09-14
Programmas veidsProfesionālās ievirzes izglītība līdztekus pamatskolas 1.-9. klasei (20V)
Izglītības dokuments Profesionālās ievirzes izglītības apliecība;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 31.08.2018., akreditācija līdz 26.01.2027.
Programmas kods20V212011
 
Ilgums6 gadi (1697 stundas)
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaLīdzfinansējums
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis:
• radīt motivāciju un nodrošināt audzēknim iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;
• sekmēt audzēkņa veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
• veidot audzēkņa pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem.

Programmas vispārīgie mērķi:
• veicināt audzēkņa muzikālo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstību;
• sekmēt kolektīvās un individuālās muzikālās darbības pieredzes apguvi;
• attīstīt jaunrades spējas mūzikā;
• attīstīt spējas orientēties mūzikas žanros un stilos.

Programmas specifiskie mērķi:
• attīstīt muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu, veidot muzikālo domāšanu;
• apgūt akordeona spēles pamatprasmes;
• apgūt mūzikas terminoloģiju un spēt raksturot skaņdarbu muzikālo valodu.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšanas apraksts:
Audzēkņi, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver akordeona spēli, vispārējās klavieres (prasības un repertuāra paraugus skatīt mācību priekšmetu programmās), solfedžo un mūzikas teoriju un mūzikas literatūru (prasības skatīt mācību priekšmetu programmās).

Tālākās izglītības iespējas:
• turpināt izglītību mūzikas profesionālās izglītības programmās;
• izglītoties dažāda veida kultūrizglītības profesionālās pilnveides programmās.
Programmas mājaslapawww.muzikasskola.lv/index.php?p=1672&lang=516&pp=1584
Iepriekšējā izglītība, prasībasUzņemšanas iestājpārbaudījumi no 8 - 11 gadu vecumam.
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde
Prūšu iela 13B, Rīga, LV-1057
Tel:67474200; 67704820; 67474195
E-pasts:lpmums@riga.lv  muzikasskola.lv