Ekonomikas un kultūras augstskola - Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika - 1. līm. prof. studijas

Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-02
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaLoģistikas speciālists (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 01.07.2027.
Programmas kods41341
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa770 EUR semestrī (pilna laika un nepilna laika) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu loģistikā atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 5. līmenim;
sagatavot speciālistus loģistikā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj veikt praktiskus uzdevumus savā profesijā.

Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina (zināšanas un izpratne):

zina loģistikas jēdzienus un likumsakarības;
izprot loģistikas lomu sekmīgā uzņēmuma saimnieciskās darbības organizēšanā.

Prot (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

spēj plānot loģistikas procesus uzņēmumā;
spēj organizēt loģistikas procesus uzņēmumā;
spēj argumentēti apspriest praktiskus jautājumus par loģistikas procesu ieviešanu un vadīšanu uzņēmumā;
spēj argumentēt savu viedokli loģistikas problēmu novēršanā;
spēj patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmes loģistikas jomā;
spēj patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
spēj strādāt komandā.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

spēj rast radošus risinājumus loģistikas problēmu novēršanā;
spēj aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas loģistikas joma, izmantojot dažādas speciālās metodes;
spēj izmantot un apstrādāt dažāda veida informāciju un statistiku, izmantojot loģistikas informācijas sistēmas.
Programmas mājaslapaaugstskola.lv/content.php?parent=71
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053; 28451040
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit