Rīgas Valsts tehnikums - Kokizstrādājumu izgatavošana - Prof. vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Kokizstrādājumu izgatavošana
Uzņemšana:Plānota uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-10-13
Programmas veidsProfesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 4. LKI (programma ar kodu 33)
Profesionālā kvalifikācijaKoka izstrādājumu ražošanas tehniķis (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
Programmas kods33543041
 
Ilgums4 gadi
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
GrantsAudzēkņi saņem stipendiju un transporta naudas kompensāciju MK noteiktajā kārtībā
 
Programmas aprakstsIzglītības programmā apgūstamās prasmes:

Plāno, organizē, uzrauga un kontrolē koka izstrādājumu ražošanas procesu, veic izejvielu, izejmateriālu un gatavās produkcijas pieņemšanu, kontrolējot gatavās produkcijas un tehnoloģiskā procesa atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai, sagatavo tehnisko dokumentāciju un rasējumus, spēj strādāt ar kokapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām.

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:
1. Pieņemt noliktavā piegādātās izejvielas un izejmateriālus, novērtējot koksnes izejmateriālu atbilstību kvalitātes prasībām. 2. Noteikt nepieciešamā koksnes izejmateriāla veidu, daudzumu un darba apjomu pasūtījuma izpildei. 3. Sagatavot darba rasējumus un tehnisko dokumentāciju atbilstoši darba uzdevumam. 4. Noteikt tehnoloģiskā procesa noviržu cēloņus, un, balstoties uz tehniski normatīvajā dokumentācijā noteiktajiem parametriem, nodrošināt to novēršanas pasākumus. 5. Nodrošināt ražošanas posteņus ar izejvielām, izejmateriāliem, veicot to uzskaiti noliktavā. 6. Nodrošināt kārtību ražošanas struktūrvienībā. 7. Lietot tehnoloģiskās zināšanas tehnoloģisko procesu kontrolē un vadīšanā, nodrošinot galveno ražošanas tehnoloģisko iekārtu optimālu noslogojumu. 8. Novērtēt darba riskus, izvēlēties un izmantot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus. 9. Izprast un ievērot darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, nodrošināt to ievērošanu ražošanas struktūrvienībā, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai, atpazīt un ievērot drošības signālus un zīmes. 10. Sniegt pirmo palīdzību. 11. Izmantot informācijas tehnoloģijas, datubāzes, tehnisko dokumentāciju un citus informācijas avotus, apgūt jaunākās tehnoloģijas, instrumentus un specializētās kokapstrādes programmas. 12. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, domāt racionāli un risināt problēmas. 13. Pilnveidot kvalifikāciju atbilstoši darba devēja prasībām, izmantojot datorprogrammas mēbeļu konstruēšanai un rasēšanai. 14. Nodrošināt produkcijas kvalitātes vadības sistēmas procedūru un instrukciju ievērošanu. 15. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 16. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 17. Nodrošināt darba tiesisko attiecību prasību ievērošanu. Pēc izglītojamā izvēles, modulārās izglītības programmas C daļā nodrošināt divu moduļu apgūšanu, kas kopā veido 10% no programmas.

Darba iespējas :
Koka izstrādājumu ražošanas tehniķi var strādāt dažāda profila kokapstrādes uzņēmumos (piemēram, kokzāģētavās, finieru un saplākšņu, koksnes plātņu un mēbeļu ražotnēs) vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi
Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana
Nemehanizēta koksnes līmēšana
Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare
Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām
Izejvielu un materiālu plūsma kokapstrādes uzņēmuma
Kokapstrādes uzņēmuma ražošanas procesu organizēšana
Koka izstrādājumu ražošanas tehniķa prakse
Koksnes mehāniskā apstrāde
Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija
Mehanizēta koksnes līmēšana
Koka izstrādājumu mehanizēta apdare
Zāģmateriālu ražošana
Saplākšņu ražošanas tehnoloģijas
Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope
Darbs ražošanas uzņēmuma noliktavā
Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā

Tālākizglītības iespējas:
Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās, kā arī izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši “Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde)” nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.
Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda tiek apgūti atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām ar iespēju iestāties augstākā mācību iestādē.
Iepriekšējā izglītība, prasības15 gadi, pamatizglītība
Profesionālās izglītības iestāde
Iestādes tips:Tehnikums
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1817
Tel:67324146; 26128169
E-pasts:kanceleja@rvt.lv  www.rvt.lv