Rīgas Tehniskā universitāte - Medicīnas inženierija un fizika - Prof. mag. studijas

Medicīnas inženierija un fizika
Uzņemšana:Uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-01-03
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)
GrādsProfesionālais maģistrs medicīnas fizikā
Profesionālā kvalifikācijaMedicīnas fiziķis (7. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 17.11.2028.
Programmas kods47527
 
Ilgums1 vai 2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti40 vai 80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 4200 EUR gadā (2023./24.)
 
Programmas aprakstsPēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējā izglītības:

1) profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā
2) profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā un medicīnas fiziķa profesionālā kvalifikācija.

Programma sagatavo profesionālus medicīnas inženierijas un fizikas nozares speciālistus ar augstāko izglītību.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ar profesionālo augstāko izglītību, kuri spētu īstenot iegūtās zināšanas medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.

Uzdevumi
1. Izglītot profesionālus maģistrus medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.
2. Sekmēt medicīnas inženierijas un fizikas nozares konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū.
3. Īstenot medicīnas inženierijas un fizikas nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.

Studiju rezultāti

1. Izglītots absolvents iegūs zināšanas un iemaņas, kas atbilst piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.
2. Izglītots absolvents medicīnas inženierijas un fizikas nozarē mainīgajos sociālekonomiskos apstākļos būs konkurētspējīgs starptautiskajā darba tirgū, pretendējot uz darba vietām gan pētniecība, gan lietišķās jomās .
3. Absolventam tiks nodrošinātas medicīnas inženierijas un fizikas nozarei raksturīgas padziļinātas zināšanas teorijā un praksē lai izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas; un sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam medicīnas inženierijas un fizikas nozarē; sagatavot studentus fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai.
Programmas studējošie iegūs:
1) speciālas zināšanas par jaunākajiem sasniegumiem nozares teorijā, iemaņas medicīnas iekārtu projektēšanā, izgatavošanā, uzraudzībā, ekspluatācijā, pētīšanā;
2) speciālas medicīniskās fizikas zināšanas, iemaņas un paksi, lai sadarbībā ar ārstiem izmantotu, optimizētu, harmonizētu medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai;

Karjera

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris projektē un pilnveido medicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus; pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas; prot pielietot zināšanas par fizikālo lauku iedarbību uz bioloģiskajiem objektiem, organizēt drošības pasākumus; piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā; spēj veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību; veic pacienta dozimetriju, kā arī piedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu; piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādē; organizē medicīnisko iekārtu un sistēmu servisu, uzraudzību, kontroli un testēšanu; vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu; veic tehniskos, fizikālos un 168 ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā; sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai; piedalās starptautiskajos projektos; izvērtē nozares
projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris strādā ārstniecības iestādēs – slimnīcās, poliklīnikās, doktorātos, veselības centros, rehabilitācijas iestādēs,
specializētajos centros, laboratorijās, kā arī medicīnas iekārtu izplatītāju, pakalpojumu, sertifikācijas, uzraudzības, ražošanas, projektēšanas un pētniecības uzņēmumos.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MGF?department=25000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1) Profesionālais bakalaura grāds medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesionālā kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mašīnzinātnes, elektrozinātnes, datorvadības vai datorzinātņu tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība;
2) Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā, ķīmijā vai tam pielīdzināma izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2023./2024. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv