Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola - Vizuāli plastiskā māksla - Prof. ievirzes izglītība līdztekus pamatskolai

Vizuāli plastiskā māksla
Ieraksts atjaunots:2021-09-14
Programmas veidsProfesionālās ievirzes izglītība līdztekus pamatskolas 1.-9. klasei (20V)
Izglītības dokuments Profesionālās ievirzes izglītības apliecība;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 26.04.2018., akreditācija līdz 26.01.2027.
Programmas kods20V211001
 
Ilgums5 gadi (1460 stundas)
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaLīdzfinansējums
 
Programmas aprakstsMērķis: Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgu, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Programmas ietvaros īstenotie mācību priekšmeti:

Zīmēšana.

Šajā mācību priekšmetā audzēkņi mācās attēlot apkārtējo pasauli, zīmēt pēc atmiņas, veikt radošus uzdevumus. Apgūst dažādas zīmēšanas tehnikas, stilistiku, kompozīciju, pielietot zīmējuma izteiksmes līdzekļus.Šo mācību priekšmetu apgūst 5 mācību gadus (280 stundas).

Gleznošana.

Gleznošanā galvenais izteiksmes līdzeklis ir krāsa. Audzēkņi iemācās valdīt pār to – apgūst krāsu mācības pamatus, mācās ar tās palīdzību attēlot apkārtējo pasauli - gleznot no dabas. Apgūst dažādas gleznošanas tehnikas, iepazīst glezniecības žanrus. Gleznošanu apgūst 5 mācību gadus (280 stundas).

Kompozīcija.

Mācību priekšmets, kurš apvieno mākslas jomas, dodot plašāku skatījumu uz kultūrvidi – tās vizuālām un estētiskām vērtībām, stilistisko daudzveidību. Kompozīcijas saturs nodrošina saikni starp visiem mācību priekšmetiem, lai izglītojamais iegūtu pieredzi daudzveidīgi lietot iegūtās zināšanas un prasmes.Kompozīcijas uzdevumi tiek ietverti citos mācību priekšmetos. Kā atsevišķu mācību priekšmetu audzēkņi mācās 3 mācību gadus (210 stundas).

Mākslas valodas pamati.

Mācību priekšmets, kas iepazīstina ar dažādām cilvēka radošās darbības jomām, to vēsturisko attīstību. Tā saturs ietver mākslas un vizuālās kultūras daudzveidīgās izpausmes - vizuālo mākslu, arhitektūru, dizainu, starpdisciplināras aktivitātes un sniedz plašāku skatījumu par to, kā māksla un cilvēka radošā darbība ietekmē kultūrvidi. Šo mācību priekšmetu apgūst 2 mācību gadus (140 stundas).

Darbs materiālā.

Audzēkņi iepazīst un mācās izprast dažādu materiālu (papīrs, plastikāts u.c.) un tehnoloģiju pielietojuma iespējas radošo ieceru realizācijai, attīstītu telpisko domāšanu, apgūtu kompozīcijas zināšanu un iemaņu pielietojumu, attīstītu audzēkņu kinētiskās spējas, veidotu saikni starp vizuāli plastiskās mākslas mācību priekšmetiem. Šo mācību priekšmetu apgūst 2 mācību gadus (140 stundas).

Veidošana.

Mācību priekšmeta saturs nodrošina saikni starp visiem izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetiem, kā arī priekšnoteikumus apgūto zināšanu un prasmju daudzveidīgai lietošanai. Šis mācību priekšmets izglītojamajiem nepieciešams, lai iepazītu un izprastu veidošanas materiālu - mālu un tehnoloģiju pielietojuma iespējas radošo ieceru realizācijai, attīstītu telpisko domāšanu, apgūtu kompozīcijas zināšanu un iemaņu pielietojumu, attīstītu audzēkņu kinētiskās spējas.Mācību priekšmetu Veidošana apgūst 2 mācību gadus (140 stundas).

Zīda apgleznošana.

Dod iespēju iepazīt jaunus materiālus, jaunas tehnikas savu radošu ieceru realizēšanai. Zīda apgleznošana ir mācību priekšmets, kas iepazīstina ar zīda apgleznošanas tehnikām. Dod iespēju apgūt kompozīcijas zināšanu un iemaņu pielietojumu, gleznošanas prasmi uz zīda, veidotu saikni starp vizuāli plastiskās mākslas mācību priekšmetiem. To apgūst 3 mācību gadus (210 stundas).
Programmas mājaslapawww.muzikasskola.lv/maksla
Iepriekšējā izglītība, prasībasUzņemšanas iestājpārbaudījumi no 8-10 gadu vecumam.
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde
Prūšu iela 13B, Rīga, LV-1057
Tel:67474200; 67704820; 67474195
E-pasts:lpmums@riga.lv  muzikasskola.lv