Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Jaunatnes lietu speciālists (B) - Pedagogu B programmas

Jaunatnes lietu speciālists (B)
Ieraksts atjaunots:2021-04-23
Programmas veidsPedagogu profesionālā pilnveide - ar sertifikātu
Izglītības dokuments IZM saskaņots sertifikāts;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Ilgums72 akadēmiskās stundas
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaPar maksu
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķauditorija: Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu skolotāji un personāls, kuri strādā ar 56, 57, 58, 59 programmu skolēniem.

Programmas anotācija: Atbilstoši šī laika perioda normatīvajiem aktiem un valstiskajām pamatnostādnēm izglītības jautājumos, kas paredz iekļaujošas izglītības īstenošanu Latvijas izglītības sistēmā, kā vispārējās, tā speciālajās izglītības iestādēs kopā mācās dažādu attīstības traucējumu (speciālo vajadzību) skolēni, jo tiek realizētas dažādas mācību programmas. Skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas 58, 59), skolēni ar garīgās veselības traucējumiem (programma 57), skolēni ar mācīšanās traucējumiem (programma 56) ir visbiežāk pārstāvēti izglītības iestādēs, visbiežāk rada grūtības skolotājiem, klases biedriem izglītības procesa īstenošanā, pastāv vislielākais risks šo skolēnu sociālai izolācijai un zemiem mācību sasniegumiem. Skolotājiem ir svarīgi apgūt kompetenču pieejā balstītas pamatzināšanas, pamatmetodes darbam ar šiem skolēniem.

Šīs programmas mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem, skolēnu ar garīgās veselības traucējumiem, skolēnu ar mācīšanās traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskajām īpatnībām, to izpausmi mācību darbā, traucējumu mazināšanas un mācību sasniegumu paaugstināšanas iespējām izglītības iestādē, mācīt pielietot dažādas klasiskās, aktīvās un netradicionālās darba metodes skolēnu attīstības un mācību sasniegumu veicināšanai, īstenojot kompetenču pieejā balstītu izglītības procesu.
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā izglītība (bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv