Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Ainavu arhitektūra un plānošana - Bak. studijas

Ainavu arhitektūra un plānošana
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-10-20
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsInženierzinātņu bakalaurs ainavu arhitektūrā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods43581
 
Ilgums3,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti140
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 1300 EUR semestrī (2021./22.)
 
Programmas aprakstsVieda teritoriju plānošana ir mūsdienīgas pilsētas un lauku attīstības pamatā. Ainavu arhitekta darbs ieņem nozīmīgu lomu šajā procesā, sākot ar reģionālas un lokālas ainavas, publiskās un privātās ārtelpas izpēti, beidzot ar teritorijas attīstības plānošanu, ainavu saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldību. Ainavu arhitekts izstrādā privātās un publiskās ārtelpas – parku, skvēru, dzīvojamo kvartālu, privāto teritoriju u. c. labiekārtojuma un apstādījumu projektus, labiekārtojuma elementu tehniskos risinājumus, kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, metodiku un rekomendācijas ainavu aizsardzībai un pārvaldībai, kā arī konsultē projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos. Ainavu arhitektūras un plānošanas visu līmeņu studiju programmas Latvijā iespējams apgūt tikai Jelgavā, mūsdienīgi aprīkotajā Valdekas pilī. Jau studiju laikā notiek darbs pie reāliem teritoriju labiekārtošanas projektiem radošu, profesionālu un starptautiski atpazīstamu mācībspēku vadībā.

KO TU IEGŪSI?

Studenti iegūst zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešamas, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā sertificēta speciālistā vadībā vai arī turpinātu studijas profesionālā maģistra studiju programmā ainavu arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studiju programmas saturs paredz: apgūt mākslas studiju kursus, kas nodrošina tēlainu un radošu domāšanu; apgūt humanitāros, dabas zinātņu un ekoloģijas studiju kursus, kas nodrošina cilvēku un vides izpratni; apgūt mūsdienīgas projektēšanas metodiku un projektu izstrādes un noformēšanas tehnikas. Apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atspoguļot bakalaura darbā.

Studiju programmas absolventi:

spēj veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu;
spēj izstrādāt ainavu teritorijas funkcionālo zonējumu, kompozicionālo ieceri atbilstoši veiktajai teritorijas pirmsprojekta izpētei, funkcionālajām prasībām un darba uzdevumam;
spēj izstrādāt teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu projektu publiskai un privātai ārtelpai, ietverot ceļu un laukumu plānojumu, apstādījumu plānu, vertikālo un horizontālo piesaistu plānus, labiekārtojuma elementu plānu, darbu un materiālu apjomus un specifikācijas, ka arī projektu dokumentāciju visās projekta stadijās;
prot organizēt darba procesu sadarbībā ar saistīto nozaru speciālistiem, plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saskaņā ar projekta izstrādes laika grafiku.

KARJERAS IESPĒJAS

Absolventi var uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras un plānošanas jomā sertificēta speciālista vadībā vai arī turpināt studijas profesionālā maģistra studiju programmā ainavu arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, kas ļauj īstenot patstāvīgu ainavu arhitekta praksi kā pašnodarbinātai personai vai komersantam, ainavu arhitektam valsts un pašvaldības iestādēs vai komersantu uzņēmumos.
Programmas mājaslapawww.llu.lv/lv/pamatstudijas/ainavu-arhitektura-un-planosana
Iepriekšējā izglītība, prasībasPersonām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada
Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
Obligāts sekmīgi nokārtots LLU iestājpārbaudījums zīmēšanā;
Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā;
Obligāts sekmīgi nokārtots LLU iestājpārbaudījums zīmēšanā;
Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel:20227755
E-pasts:ukom@llu.lv  www.llu.lv