Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - Ainavu arhitektūra un plānošana - Bak. studijas

Ainavu arhitektūra un plānošana
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-04-05
Programmas veidsBakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)
GrādsInženierzinātņu bakalaurs ainavu arhitektūrā un pilsētu plānošanā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 27.10.2028.
Programmas kods43581
 
Ilgums3,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti140
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 1500 EUR semestrī (2024./25.)
 
Programmas aprakstsVieda teritoriju plānošana ir mūsdienīgas pilsētas un lauku attīstības pamatā. Ainavu arhitekta darbs ieņem nozīmīgu lomu šajā procesā, sākot ar reģionālas un lokālas ainavas, publiskās un privātās ārtelpas izpēti, beidzot ar teritorijas attīstības plānošanu, ainavu saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldību. Ainavu arhitekts izstrādā privātās un publiskās ārtelpas – parku, skvēru, dzīvojamo kvartālu, privāto teritoriju u. c. labiekārtojuma un apstādījumu projektus, labiekārtojuma elementu tehniskos risinājumus, kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, metodiku un rekomendācijas ainavu aizsardzībai un pārvaldībai, kā arī konsultē projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos. Ainavu arhitektūras un plānošanas visu līmeņu studiju programmas Latvijā iespējams apgūt tikai Jelgavā, mūsdienīgi aprīkotajā Valdekas pilī. Jau studiju laikā notiek darbs pie reāliem teritoriju labiekārtošanas projektiem radošu, profesionālu un starptautiski atpazīstamu mācībspēku vadībā.

KO TU IEGŪSI?

Studenti iegūst zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešamas, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā sertificēta speciālistā vadībā vai arī turpinātu studijas profesionālā maģistra studiju programmā ainavu arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studiju programmas saturs paredz: apgūt mākslas studiju kursus, kas nodrošina tēlainu un radošu domāšanu; apgūt humanitāros, dabas zinātņu un ekoloģijas studiju kursus, kas nodrošina cilvēku un vides izpratni; apgūt mūsdienīgas projektēšanas metodiku un projektu izstrādes un noformēšanas tehnikas. Apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atspoguļot bakalaura darbā.

Studiju programmas absolventi:

spēj veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu;
spēj izstrādāt ainavu teritorijas funkcionālo zonējumu, kompozicionālo ieceri atbilstoši veiktajai teritorijas pirmsprojekta izpētei, funkcionālajām prasībām un darba uzdevumam;
spēj izstrādāt teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu projektu publiskai un privātai ārtelpai, ietverot ceļu un laukumu plānojumu, apstādījumu plānu, vertikālo un horizontālo piesaistu plānus, labiekārtojuma elementu plānu, darbu un materiālu apjomus un specifikācijas, ka arī projektu dokumentāciju visās projekta stadijās;
prot organizēt darba procesu sadarbībā ar saistīto nozaru speciālistiem, plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saskaņā ar projekta izstrādes laika grafiku.

KARJERAS IESPĒJAS

Absolventi var uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras un plānošanas jomā sertificēta speciālista vadībā vai arī turpināt studijas profesionālā maģistra studiju programmā ainavu arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, kas ļauj īstenot patstāvīgu ainavu arhitekta praksi kā pašnodarbinātai personai vai komersantam, ainavu arhitektam valsts un pašvaldības iestādēs vai komersantu uzņēmumos.
Programmas mājaslapawww.lbtu.lv/lv/pamatstudijas/ainavu-arhitektura-un-planosana
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada
Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
Obligāts sekmīgi nokārtots LBTU iestājpārbaudījums zīmēšanā;
Piešķir papildu punktus, ja ir:
centralizētais eksāmens fizikā;
centralizētais eksāmens kultūrā un mākslā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvots no CE kārtošanas
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā;
Obligāts sekmīgi nokārtots LBTU iestājpārbaudījums zīmēšanā;
Piešķir papildu punktus, ja ir:
atestāta/diploma gada atzīme fizikā;
atestāta/diploma gada atzīme kultūrā un mākslā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel:20227755
E-pasts:ukom@lbtu.lv  www.lbtu.lv