Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Ainavu arhitektūra un plānošana - Prof. mag. studijas

Ainavu arhitektūra un plānošana
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-01-19
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs ainavu arhitektūrā
Profesionālā kvalifikācijaAinavu arhitekts (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods47581
 
Ilgums1 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 1400 EUR semestrī (2021./22.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana: pieteikšanās un dokumentu iesniegšana no 2022. gada 24. līdz 30. janvārim.

Vieda teritoriju plānošana ir mūsdienīgas pilsētas un lauku attīstības pamatā. Ainavu arhitekta darbs ieņem nozīmīgu lomu šajā procesā, sākot ar reģionālas un lokālas ainavas, publiskās un privātās ārtelpas izpēti, beidzot ar teritorijas attīstības plānošanu, ainavu saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldību.

KO TU IEGŪSI?

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar profesionālo zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Kā speciālistiem, kas ir spējīgi patstāvīgi vai darba grupās veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu. Maģistra līmeņa zināšanu ieguvi nodrošina studiju programmas saturs, kas paredz apgūt teorētiskos un nozares studiju kursus, apgūt pētnieciskā darba pamatus, pētījumu metodoloģiju; iegūt nepieciešamās praktiskās zināšanas un prasmes praksē. Apgūtās teorētiskās un profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas atspoguļot maģistra darbā.

KARJERAS IESPĒJAS

Ainavu arhitekti ir augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē, kuri iegūtās zināšanas izmanto, risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā.

Studiju programmas absolventi:

spēj izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā;
spēj izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu pārvaldībai, aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai;
spēj risināt nozares zinātnes un prakses problēmas konsultatīvās un projektēšanas iestādēs un uzņēmumos, valsts un pašvaldību institūcijās;
prot iegūtās akadēmiskās zināšanas pielietot, risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā;
prot organizēt darba procesu sadarbībā ar saistīto nozaru speciālistiem, plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saskaņā ar projekta izstrādes laika grafiku.
Programmas mājaslapawww.llu.lv/lv/magistra-studijas/ainavu-arhitektura-un-planosana
Iepriekšējā izglītība, prasībasAkadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ainavu arhitektūrā. LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel:20227755
E-pasts:ukom@llu.lv  www.llu.lv