Latvijas Kultūras akadēmija - Audiovizuālā un skatuves māksla (Uzņemšana 2024./25. gadā) - Mag. studijas

Audiovizuālā un skatuves māksla (Uzņemšana 2024./25. gadā)
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-21
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs audiovizuālajā un skatuves mākslā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 20.12.2029.
Programmas kods45213
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 3300 EUR gadā (2024./25.)
 
Programmas aprakstsPROGRAMMAS MĒRĶIS

Programmas mērķis ir nodrošināt unikālas, uz pētniecisku un jaunrades izcilību vērstas starpdisciplināras studijas, kas sniedz paplašinātas teorētiskas zināšanas par audiovizuālo un skatuves mākslu humanitārās zinātnes kontekstā, sniedz padziļinātu ieskatu audiovizuālās un skatuves mākslas jomās un to mijiedarbībā, kā arī dod iespēju studējošajiem izvēlēties vienu no programmas tematiskajām jomām (Audiovizuālā māksla, Teātra māksla, Laikmetīgās dejas māksla, Dramaturģija un teorija) un tajā padziļināti nodarboties ar pētniecību un māksliniecisko jaunradi. 

PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS

Programmu kopīgi izstrādājušas un īsteno LKA Audiovizuālās mākslas katedra un Skatuves mākslas katedra, un tā darbojas kopš 2018. gada. Programmā realizētās idejas vairākus gadus testētas līdzšinējās LKA maģistra studiju apakšprogrammās "Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana" un "Teātra māksla", uz kuru bāzes izveidota šī programma. Tajā īpaši akcentēta mākslinieciskās jaunrades sasaiste ar tēmu teorētisku izpēti, tiek attīstīta studējošo prasme argumentēt savu pētniecības un mākslinieciskās jaunrades metožu un izteiksmes līdzekļu izvēli, veicināta spēja kritiski un analītiski reflektēt par darbu tapšanas procesu un rezultātu. Galvenie programmas akcenti ir starpdisciplinārā pieeja, pētnieciskās komponentes stiprināšana radošajā darbā, atvērtā un uz horizontālu sadarbību balstītā struktūra un iespējami individuāla pieeja katram studējošajam. Viena no programmas stratēģiskajām prioritātēm ir starptautiskās dimensijas stiprināšana un paplašināšana, veicinot studējošo un docētāju mobilitāti un starptautiskās sadarbības iespējas apmaiņas braucienos, vieslektoru piesaistē, meistardarbnīcās, kopražojumos u.c. Programmas struktūra veidota tā, lai sabalansētu teoriju, māksliniecisko pētniecību un praktisko darbību, radot labvēlīgu vidi teorētiskiem un mākslinieciskiem eksperimentiem.

Piesakoties studijām "Audiovizuālās un skatuves mākslas" programmā, reflektanti izvēlas vienu no programmas tematiskajām jomām – audiovizuālā māksla, teātra māksla vai laikmetīgās dejas māksla – un vienu no specializācijām – teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla vai producēšana. 

Piesakoties studijām "Audiovizuālās un skatuves mākslas" programmā, reflektanti izvēlas vienu no četrām programmas tematiskajām jomām:

- Audiovizuālā māksla, vadītājs prof. Dr. art. Dāvis Sīmanis

​Mērķauditorija: kino režisori un operatori.

Studiju mērķis: attīstīt studējošā vai studējošās māksliniecisko redzējumu un filmu veidošanas prasmes, iepazīstot aktuālās tendences kinomākslā un praktizējot dažādas pieejas filmu veidošanā; stiprināt pētniecisko komponenti radošajā darbībā.

- Teātra māksla, vadītāji asoc. prof. Mg. art. Indra Roga un doc. p.i. Mg. art. Kārlis Krūmiņš​

Mērķauditorija: teātra režisori, aktieri un teātra veidotāji plašā nozīmē.

Studiju mērķis: apgūt un padziļināti pētīt jaunas teritorijas teātra mākslā, attīstot un nostiprinot studējošā vai studējošās individuālo radošo rokrakstu un metodiku; stiprināt pētniecisko komponenti radošajā darbībā.

- Laikmetīgās dejas māksla, vadītāja prof. Mg. art. Olga Žitluhina

Mērķauditorija: laikmetīgās dejas horeogrāfi un izpildītāji.

Studiju mērķis: attīstīt laikmetīgās dejas mākslinieka vai mākslinieces individuālo radošo rokrakstu, īpašu uzmanību pievēršot dramaturģijas, telpas, gaismas un citiem būtiskiem izrādes aspektiem, kā arī dejas un video sinerģijai; stiprināt pētniecisko komponenti radošajā darbībā.

- Dramaturģija un teorija, vadītāji lekt. Mg. art. Ivo Briedis un prof. Dr. art. Inga Pērkone-Redoviča

Mērķauditorija: dramaturgi, scenāristi, audiovizuālās un skatuves mākslas pētnieki un kritiķi.

Studiju mērķis: apgūt aktuālās tendences audiovizuālās un skatuves mākslas teorijā, kritikā un pētniecībā, attīstot studējošā vai studējošās tēmu loku un pieeju; apgūt dažādas dramaturģijas un radošās rakstīšanas tehnikas un attīstīt savu individuālo radošo rokrakstu. 

STUDIJU REZULTĀTI

Padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences audiovizuālās un skatuves mākslas jaunrades darbu un teorētisku pētījumu sagatavošanā;
Izpratne par humanitārās zinātnes un mākslas teorijas un prakses vēsturisko attīstību un aktuālajiem procesiem, prasme teorētiskās zināšanas pielietot jaunrades un pētnieciskajā praksē;
Izpratne par skatuves un audiovizuālo mākslu industrijas juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem;
Plaši vietēji un starptautiski profesionāli kontakti skatuves un audiovizuālās mākslas jomās;
Prasmes darboties starpdisciplināros mākslas un pētniecības projektos, prasmes darboties komandā.
Programmas mājaslapalka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/audiovizuala-un-skatuves-maksla
Iepriekšējā izglītība, prasībasValsts budžets vai par maksu: 3300 EUR gadā; iestājpārbaudījums (2024./25.)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi bakalaura programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Mākslu un kultūras universitāte
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Tel:67140175
E-pasts:admin@lka.edu.lv  www.lka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi bakalaura programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit