Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle - Ārstnieciskā masāža - 1. līm. prof. studijas

Ārstnieciskā masāža
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-11-22
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaMasieris (4. PKL)
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods41722
 
Ilgums2 gadi (ar vidējo izglītību)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaMaksas programma - 1200 EUR gadā (120 EUR mēnesī) (2021./22.)
 
Programmas aprakstsSpecialitātes apraksts

Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, un, pielietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.
Masiera galvenie profesionālie uzdevumi

Izvērtē pacienta/klienta veselības stāvokli un zina kontrindikācijas, informē par masāžas iedarbību uz organismu. Kontrindikāciju esamības gadījumā izskaidro tās pacientam.
Analizē ārsta norīkojumu procedūrai un pacienta/ klienta veselības stāvokli, spēj pielietot piemērotu, konkrētai ķermeņa daļai atbilstošu masāžas veidu, tehniku. Veic masāžas procedūru, pielietojot masāžas paņēmienus un palīgpaņēmienus pareizā virzienā, secībā un intensitātē.
Novēro pacienta pašsajūtu procedūras laikā, dokumentē nepieciešamos datus par pacientu un masāžas iedarbības rezultātus, izglīto par veselības stāvokļa uzturēšanu pēc masāžas procedūrām.
Prot strādāt multidisciplinārā komandā, sadarbojoties ar citiem veselības jomā strādājošiem speciālistiem.
Izglīto pacientus/ klientus un viņu piederīgos par iespējamiem masāžas veidiem profilakses, ārstniecības un rehabilitācijas nolūkos.

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības masieru sagatavošanu, ietverot profesionālo un teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, vienlaikus veidojot atbildīgu un konkurētspējīgu speciālistu, atbilstoši darba tirgus prasībām.
Studiju programmas praktiskā realizācija
Studiju programmas realizācija notiek ar dažādu studiju formu un mācību metožu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus, praktisko darbu, gan individuāli, gan grupās, kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi.

Mācību prakses, kas tiek realizētas gan koledžas pirmsklīnikas kabinetos, gan veselības aprūpes institūcijās, docētājs strādā ar studējošo grupām (8-10 studenti).
Mācību praksēs studējošie apgūst un nostiprina zināšanas un prasmes docētāja vadībā.
Apgūstamie studiju kursi
Studiju programmā iespējas apgūt vispārizglītojošos, nozares un profesionālos studiju kursus.
Vispārizglītojošie studiju kursi: Vispārīgā psiholoģija un saskarsme, Pētniecība, Pedagoģijas pamati, Komercdarbības pamati, Ievads specialitātē un profesionālās ētikas pamati, Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati, Projektu sagatavošana, vadīšana un īstenošana, Informācijas tehnoloģijas un datu statistikā apstrāde, Latīņu valodas terminoloģija, Profesionālā angļu valoda, Higiēna, mikrobioloģija un vides medicīna.

Nozares studiju kursi: Anatomija un biofizika, Fizioloģija un vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, Farmakoloģijas pamati, Pacienta izmeklēšana un novērtēšana, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Internā medicīna un neiroloģija, Ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, Pediatrija, Klasiskā masāža, Masāža dažādu patoloģiju gadījumā, Medicīniskā rehabilitācija un fizioterapijas pamati, Speciālās masāžas veidi – Manuālā limfodrenāža, Fizikālā medicīna, Segmentārā masāža, Masāža sporta un estētiskajā medicīnā, Refleksoterapija, izvēles studiju kursi, piemēram, Teipošana.

Klīniskā prakse – 640 stundu apjomā.
Programmas mājaslapawww.psk.lu.lv/studiju-iespejas/studiju-programmas/arstnieciska-masaza
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE - latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi pamatstudijās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Koledža
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Iepriekšējais nosaukums:P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas Rēzeknes filiāle
N. Rancāna iela 23A, Rēzekne, LV-4601
Tel:64625326; 27882168
E-pasts:lupsk@lupsk.edu.lv  www.psk.lu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 2022./2023. gadā: lasīt šeit