Smiltenes tehnikums - Būvniecība - Prof. vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Būvniecība
Uzņemšana:Plānota uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-01-15
Programmas veidsProfesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 4. LKI (programma ar kodu 33)
Profesionālā kvalifikācijaTransportbūvju būvtehniķis (4. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības
Izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
Programmas kods33582051
 
Ilgums4 gadi
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
GrantsAudzēkņi saņem stipendiju
 
Programmas aprakstsIegūstamā kvalifikācija: Transportbūvju būvtehniķis, iespējama specializācija Ceļu būvtehniķis.

Kvalifikācijas apraksts

Ceļu būvtehniķis organizē un īsteno ceļu, tiltu un citu transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķim var tikt noteikts konkrēts darbu/pienākumu apjoms kopējā ceļu būves projekta ietvaros vai ceļu uzturēšanas iecirknī. Ceļu būvtehniķis strādā ceļu būves uzņēmumos, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar ceļu uzturēšanas darbiem. Ceļu būvtehniķis var veikt arī būvdarbu vadītāja palīga, būvdarbu projekta vadītāja palīga vai ceļu meistara pienākumus.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

iepazīties ar būvprojektu;
iepazīties ar transportbūves objektu dabā;
kārtot rakšanas un citu darbu veikšanas atļaujas;
piedalīties transportbūves darbu veikšanas projekta izstrādē;
plānot resursus atbilstoši noteiktajiem darbu izpildes etapiem;
nodrošināt secīgu saistīto darbu veikšanu transportbūves objektā;
organizēt būvdarbu un uzturēšanas darbu izpildei nepieciešamo pagaidu inženiertehnisko komunikāciju sagatavošanu (sakaru, elektrības, ūdensapgādes un kanalizācijas pievadi);
sagatavot piebraucamos ceļus, krautnes, materiālu un būvizstrādājumu novietnes;
veikt satiksmes organizēšanu transportbūves objektā;
organizēt ģeodēziskā atbalsta tīkla izveidi transportbūves objektā;
organizēt transportbūves parametru nospraušanu dabā;
nodrošināt citus būvobjekta aprīkojuma elementus;
organizēt izpildāmos darbus transportbūves objektā;
nodrošināt transportbūves izbūves tehnoloģisko procesu gaitu;
veikt būvdarbu izpildītāju darba laika uzskaiti transportbūves objektā;
pārbaudīt izpildīto darbu apjomus;
nodrošināt izpildīto darbu kvalitāti;
organizēt nepieciešamās būvmateriālu kvalitātes un atbilstības laboratoriskās pārbaudes;
novērtēt būvmateriālu kvalitātes un atbilstības pārbaužu rezultātus;
veikt ienākošo materiālu uzskaiti;
apkopot piegādāto materiālu pavaddokumentus objektā;
pārbaudīt izpildshēmas;
veikt segto darbu aktu izstrādi un reģistrāciju;
sagatavot būvdarbu apjomu sertifikātus;
komplektēt būvobjekta izpilddokumentācijas sējumus;
ievērot darba tiesisko attiecību normas;
pārraudzīt ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanu darba vietā;
pārraudzīt darba aizsardzības pasākumu ievērošanu darba vietā;
ievērot vides aizsardzības prasības;
rīkoties ārkārtas situācijās;
novērtēt savas darba spējas un veselības stāvokli darbavietā un darba pienākumu izpildes laikā.

Profesionālie priekšmeti

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
Ģeodēzisko darbu izpilde
Betonēšanas pamati
Sienu mūrēšana
Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
Caurteku un tuneļu būvēšana
Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība transportbūvēs
Transportbūvju aprīkojuma izbūve
Būvdarbu plānošana transportbūvēs
Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
Uzbērumu un ierakumu būvēšana
Ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju būve
Būvdarbu veikšana transportbūvēs
Transportbūvju uzturēšanas darbu pamati
Asfalta ražošana
Karjeru izstrāde un minerālo materiālu ražošana
Zemes darbu organizēšana
Mašīnkontroles sistēmu pielietošana.
Iepriekšējā izglītība, prasības15 gadi, pamatizglītība
Profesionālās izglītības iestāde
Iestādes tips:Tehnikums
Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Tel:64772567; 29484775; 64772567; 26183654
E-pasts:smiltenestehnikums@gmail.com  www.smiltenestehnikums.lv