Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Cita mūzikas instrumenta spēles skolotājs - Pedagogu B programmas

Cita mūzikas instrumenta spēles skolotājs
Ieraksts atjaunots:2021-04-28
Programmas veidsPedagogu profesionālā pilnveide - ar sertifikātu
Izglītības dokuments IZM saskaņots sertifikāts;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Ilgums160 stundas
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaPar maksu
 
Programmas aprakstsMērķauditorija: profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas instrumenta spēles skolotāji.

Programmas mērķis: dot iespēju mūzikas instrumenta spēles skolotājam pilnveidot un paplašināt savu profesionālo kompetenci, lai iegūtu cita mūzikas instrumenta spēles skolotāja sertifikātu ar tiesībām strādāt profesionālajā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā.

Programmas uzdevumi: iegūt zināšanas cita mūzikas instrumenta mācīšanas metodikā, apgūt prasmes cita mūzikas instrumenta spēlē skaņdarbu demonstrēšanas līmenī.

Plānotie rezultāti:

Programmas apguves rezultātā skolotājs ir ieguvis:

- zināšanas par cita mūzikas instrumenta satura apguves metodēm, satura atklāsmes paņēmieniem, to daudzveidību.
Iegūto zināšanu rezultātā skolotājs spēj parādīt konkrēta mūzikas instrumenta raksturīgās pamata un specializētas zināšanas.
Skolotājs spēj:
- noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, motivēt un ieinteresēt audzēkņus mācību darbam, spēj iemācīt apgūt skaņdarbus konkrētam mūzikas instrumentam;
- analizēt, vērtēt un izstrādāt atbilstoša mācību priekšmeta programmu;
- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu,
- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu,
- vērtēt un analizēt audzēkņu izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes,
- izskaidrot mācīšanās paņēmienus,
- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,
- patstāvīgi strukturēt savu un audzēkņu mācīšanos, virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi.
- patstāvīgi iestudēt, demonstrēt vai publiski atskaņot dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus,
- iemācīt audzēknim dažādu laikmetu un stilu skaņdarbu satura atklāsmi konkrēta instrumenta atskaņojumā,
- attīstīt instrumenta spēles tehniskās un mākslinieciskās prasmes.

Programmas apguves rezultātā tiks izsniegts Sertifikāts par tiesībām mācīt cita mūzikas instrumenta (konkrēta instrumenta nosaukums) spēli.
Programmas mājaslapawww.jvlma.lv/talakizglitiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālajā augstākā izglītībā iegūta mūzikas instrumenta spēles skolotāja 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija vai iegūta instrumenta mūziķa 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija un studiju programmas ietvaros apgūti pamatspecializācijas mācību priekšmetam atbilstošie studiju kursi sešu kredītpunktu apjomā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Tel:66102822; 29353116
E-pasts:birojs@jvlma.lv  www.jvlma.lv