Daugavpils Universitāte - Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Skolotājs
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-12
Programmas veidsProfesionālā studiju programma pēc pamatstudijām (46 48)
Profesionālā kvalifikācijaSkolotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods46141
 
Ilgums1 gads
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti40
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” tiek īstenota sadarbībā ar nodibinājumu „Iespējamā misija”. Studiju programmas unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas.
Studiju programas mērķis ir nodrošināt iespēju studējošajiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē (vai tai pielīdzinātā nozarē augstākajā izglītībā), kas nav pedagoģija, bet ir atbilstoša mācāmajai jomai, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstoši profesijas standartam "Skolotājs" vienā no mācību jomu skolotāju moduļiem:

- Tehnoloģiju joma;
- Dabaszinātņu mācību joma;
- Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;
- Matemātikas mācību joma;
- Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
- Valodu mācību joma;
- Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

Programmas absolvents varēs veikt profesionālu pedagoģisku darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem; strādāt skolās, interešu izglītības iest;ādēs, mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās.

Studiju laikā Tu apgūsi:

kompetenci, lai izprastu skolotāja profesionālās darbības kontekstus, mācību procesa plānošanas, īstenošanas un vērtēšanas principus, atbilstīgās mācību jomas saturu un mācību metodiku. Apgūsi prasmes, lai sekmīgi īstenotu iekļaujošu mācību procesu saskaņā ar skolēnu attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācību rezultātiem, vērtētu izglītojamā mācīšanās sniegumu un izaugsmi, profesionāli vadītu izglītojamo pašvērtēšanas procesu, veiktu skolotāja profesionālās darbības izpēti, rodot radošus risinājumus mainīgās vai neskaidrās situācijās, iesaistīsies izglītības iestādes un izglītības jomas attīstībā, uzņemoties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” vienā no mācību jomu moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma).

Strādāt, atbilstoši iegūtajai skolotāja kvalifikācijai valsts un privātajās izglītības iestādēs, interešu izglītības iestādēs, mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās.

turpināt studijas maģistratūrā vai doktorantūrā. Pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas (indukcijas gadā) programmas absolventi saņems nodibinājuma „Iespējamā misija” profesionālo atbalstu un stipendijas.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/2-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-studiju-programmas-kuras-nodrosina-kvalifikacijas-un-profesionala-bakalaura-grada-ieguvi/6283-2
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā izglītība - bakalaura vai maģistra grāds.
- Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētās mācību jomas (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstošā zinātnes nozarē;
- Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstoši studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā;
- Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar mācību jomu nesaistītā nozarē, bet DU iestājpārbaudījumā izvēlētajā mācību jomā (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) iegūts vērtējums ļoti labi/teicami/izcili (8-10).
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (ne zemāka par 7 ballēm) (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (20 x 10 = 200) + nodibinājuma “Iespējamā misija” organizētās atlases trīs kārtās rezultāti (1 x 500 = 500)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65421198; 26330381
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv