Daugavpils Universitāte - Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Skolotājs
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-11-10
Programmas veidsProfesionālā studiju programma pēc pamatstudijām - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 46)
Profesionālā kvalifikācijaSkolotājs (6. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības
Izglītības dokuments Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods46141
 
Ilgums1 gads
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti40
Kredītpunkti ECTS60
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (2024./25.)
 
Programmas aprakstsOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” tiek īstenota sadarbībā ar nodibinājumu „Iespējamā misija”. Studiju programmas unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas.
Studiju programas mērķis ir nodrošināt iespēju studējošajiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē (vai tai pielīdzinātā nozarē augstākajā izglītībā), kas nav pedagoģija, bet ir atbilstoša mācāmajai jomai, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstoši profesijas standartam "Skolotājs" vienā no mācību jomu skolotāju moduļiem:

- Tehnoloģiju joma;
- Dabaszinātņu mācību joma;
- Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;
- Matemātikas mācību joma;
- Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
- Valodu mācību joma;
- Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

Programmas absolvents varēs veikt profesionālu pedagoģisku darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem; strādāt skolās, interešu izglītības iest;ādēs, mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās.

Studiju laikā Tu apgūsi:

kompetenci, lai izprastu skolotāja profesionālās darbības kontekstus, mācību procesa plānošanas, īstenošanas un vērtēšanas principus, atbilstīgās mācību jomas saturu un mācību metodiku. Apgūsi prasmes, lai sekmīgi īstenotu iekļaujošu mācību procesu saskaņā ar skolēnu attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācību rezultātiem, vērtētu izglītojamā mācīšanās sniegumu un izaugsmi, profesionāli vadītu izglītojamo pašvērtēšanas procesu, veiktu skolotāja profesionālās darbības izpēti, rodot radošus risinājumus mainīgās vai neskaidrās situācijās, iesaistīsies izglītības iestādes un izglītības jomas attīstībā, uzņemoties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” vienā no mācību jomu moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma).

Strādāt, atbilstoši iegūtajai skolotāja kvalifikācijai valsts un privātajās izglītības iestādēs, interešu izglītības iestādēs, mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās.

turpināt studijas maģistratūrā vai doktorantūrā. Pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas (indukcijas gadā) programmas absolventi saņems nodibinājuma „Iespējamā misija” profesionālo atbalstu un stipendijas.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/2-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-studiju-programmas-kuras-nodrosina-kvalifikacijas-un-profesionala-bakalaura-grada-ieguvi/6283-2
Iepriekšējā izglītība, prasības- Bakalaura un/vai maģistra grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētās mācību jomas atbilstošā zinātnes nozarē;
- Bakalaura un/vai maģistra grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai atbilstoši studiju kursi vismaz 12 KP apjomā;
- Bakalaura un/vai maģistra grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar mācību jomu nesaistītā nozarē, bet iestājpārbaudījumā izvēlētajā mācību jomā iegūts vērtējums “ļoti labi”, “teicami” vai “izcili” (8-10 balles).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2022. apstiprināto “Informatīvo ziņojumu par darba vidē balstītas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" ilgtspējas nodrošināšanu” reflektantu atlasi Daugavpils Universitātes 2024. gada uzņemšanai veiks Latvijas Universitāte.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Lietišķo zinātņu universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65422180, 65422922
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv