LU Kuldīgas filiāle - Skolotājs - Prof. bak. studijas

Skolotājs
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-10-27
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs izglītībā
Profesionālā kvalifikācijaSkolotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods42141
 
Ilgums4,5 gadi (nepilna laika klātiene)
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1700 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis – nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences attīstību atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās mācību jomās.

Unikāla pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties starp vairākām apakšprogrammām:

Latviešu valodas un literatūras skolotājs (tiek realizēts arī filiālēs)
Matemātikas skolotājs
Krievu valodas un literatūras skolotājs (tiek realizēts arī filiālēs)
Sociālo zinību un vēstures skolotājs (tiek realizēts arī filiālēs)

VAI

Angļu valodas skolotājs (tiek realizēts arī filiālēs)
Vācu valodas skolotājs (tiek realizēts arī filiālēs)
Datorikas skolotājs
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Dabaszinātņu skolotājs (Bioloģijas skolotājs vai Fizikas skolotājs vai Ģeogrāfijas skolotājs vai Ķīmijas skolotājs)

un jebkurš atšķirīgs priekšmets

Angļu valodas skolotājs
Bioloģijas skolotājs
Datorikas skolotājs
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs
Latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs
Matemātikas skolotājs
Vācu valodas skolotājs
Dabaszinību skolotājs; Fizikas skolotājs; Ģeogrāfijas skolotājs; Ķīmijas skolotājs (jebkurā to divu savstarpējā kombinācijā).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/gribu-studet-ppmf/koledzas-un-bakalaura-limena-studijas/skolotajs
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu, franču, krievu vai vācu valodā
CE matemātikā*
Iestājpārbaudījums
Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmetu gada atzīme (ne zemāka par 7)**
* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
Gada atzīme angļu, franču, krievu vai vācu valodā
Gada atzīme matemātikā
Gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos,
Iestājpārbaudījums
Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmetu gada atzīme (ne zemāka par 7)**

**Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmeti, kuros gada atzīmei jābūt ne zemākai par 7, ir šādi:

Angļu valodas skolotājs – gada atzīme angļu valodā
Dabaszinātņu skolotājs (bioloģijas vai fizikas, vai ģeogrāfijas, vai ķīmijas skolotājs) – gada atzīme bioloģijā vai fizikā, vai ģeogrāfijā, vai ķīmijā
Datorikas skolotājs – gada atzīme informātikā vai datorikā, vai digitālajā dizainā, vai robotikā, vai programmēšanā
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs – gada atzīme mājsaimniecībā vai vizuālajā mākslā, vai informātikā
Krievu valodas un literatūras skolotājs – gada atzīme krievu valodā
Latviešu valodas un literatūras skolotājs – gada atzīme latviešu valodā un literatūrā
Matemātikas skolotājs – gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
Sociālo zinību un vēstures skolotājs – gada atzīme vēsturē
Vācu valodas skolotājs – gada atzīme vācu valodā

Iestājpārbaudījuma apraksts

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām: skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiskā daļa) 600 punkti un skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa – intervija) 400 punkti. Uz iestājpārbaudījumu tiek ieteikts ņemt līdzi apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u. c.), dalību Latvijas valsts vai starptautiskās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u. c.)).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Kuldīgas filiāle
Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tel:63323457
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit