Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Biznesa vadība - Bak. studijas

Biznesa vadība
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-11-12
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 14.10.2027.
Programmas kods43345
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1630 EUR gadā (pilna laika); 1210 EUR gadā (nepilna laika) (2021./22.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana (nepilna laika studijās): pieteikšanās un dokumentu iesniegšana no 2022.gada 17.janvāra līdz 31.janvārim.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot studentus darbam uzņēmējdarbības vadības nozarē valsts un privātajā sektorā, kā arī ievirzīt studentus zinātniskās pētniecības darbā, tādējādi nodrošinot absolventu konkurētspēju Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Studiju programmas rezultāti

Zināšanas

spēj parādīt vadības zinātnes raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, no kurām daļa zināšanu atbilst ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares augstāko sasniegumu līmenim.
spēj parādīt vadības zinātnes svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

spēj izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību.
spēj formulēt un analītiski aprakstīt ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares informāciju, problēmas un risinājumus, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi.
spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetences

spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot.
spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas biznesa vadības jomā.
spēj parādīt, ka izprot biznesa ētiku.
spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
spēj piedalīties uzņēmējdarbības profesionālās jomas attīstībā.

Programmas saturs

Obligātā daļa: Vadības principi, Stratēģiskā vadība, Kvalitātes vadība, Lietvedība, Cilvēkresursu vadība, Organizāciju uzvedība un līderība, Uzņēmējdarbība, Inovāciju vadība, Biznesa modeļu plānošana un attīstība , Mārketinga vadība, Mārketinga pētījumu metodes, Mārketinga komunikācijas, Grāmatvedība, Uzņēmuma finanses, Vadības grāmatvedība, Investīcijas, Nodokļu politika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Starptautiskā ekonomika, Biznesa likumdošana, Vide un civilā drošība, Cilvēkzinātne/Socioloģija/Psiholoģija, Starpkultūru komunikācija un biznesa ētika, Studiju darbs, Bakalaura darbs.

Izvēles kursi: Inovāciju un tehnoloģiju vadība, Viesmīlības vadība, Radošās industrijas.
Absolventu iespējas

studēt maģistra studiju programmās
veidot un vadīt savus uzņēmumu
strādāt vadošos amatos valsts, pašvaldības un privātajā sektorā
piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandās un to vadīšanā.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=95
Iepriekšējā izglītība, prasībasVispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.
Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :
- matemātika;
- svešvalodas (angļu, vācu, franču, krievu);
- latviešu valoda (latviešu valoda un literatūra).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368; 25774486
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv