Latvijas Universitāte - Filoloģija - Krievu filoloģija - Bak. studijas

Filoloģija - Krievu filoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-03-14
Programmas veidsBakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs valodas un kultūras studijās
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 07.12.2029.
Programmas kods43227
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2300 EUR gadā (2023./24.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsBakalaura programmas "Filoloģija" apakšprogramma "Krievu filoloģija".

Studijās iegūst pamata un specializētas zināšanas krievu filoloģijas jomā – studē krievu valodu teorētiskā un lietišķā aspektā, krievu literatūras vēsturi un teoriju plašā kultūrvēsturiskā kontekstā. Izvēles iespējas – vēl viena mūsdienu slāvu valoda (čehu, poļu) un praktiski orientēti kursi, kas veido profesionālās un praktiskās kompetences tulkošanā, rediģēšanā, runas un rakstu stilu pilnveidošanā, krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanas metodikā.

Apakšprogrammas vadītāja – asoc. prof. Nataļja Šroma, e-pasts: natalja.sroma@lu.lv

Programmā ir gan visām apakšprogrammām kopīgie kursi, gan katrai specifiskie kursi, gan brīvas kursu izvēles daļa.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Ievads valodniecībā daudzvalodu kontekstā; Ievads literatūrzinātnē daudznacionālā kontekstā; Pasaules literatūra; Ievads Rietumu filozofijā; Starpkultūru komunikācija; Zinātnes valodas un terminoloģijas pamati; Tulkošanas un valodas apguves pamati; Akadēmiskā prakse filologiem.

Krievu filoloģijas apakšprogrammā:
Mūsdienu krievu valoda: leksikoloģija un frazeoloģija; Mūsdienu krievu valodas sintakse un teksta lingvistika; Krievu un latviešu valodas sakari; Krievu folklora un slāvu mitoloģija; Krievu literatūra no avangarda līdz postmodernismam; Sudraba laikmeta un emigrācijas krievu literatūra; Reklāmas teksta semantika un pragmatika.
Studiju valoda – krievu, latviešu, angļu; izvēlē čehu un poļu.

Iespējas pēc studiju beigšanas

Var turpināt studijas maģistrantūrā.

Darba iespējas plašas: valsts un pašvaldību institūcijas, ārlietu resori, valstu vēstniecības (kultūras un/vai sabiedrisko attiecību/mediju informācijas speciālists), mediju kompānijas un izdevniecību redakcijas (redaktors, korektors, reklāmspeciālists), tulkošanas biroji, pētniecības iestādes (valodu speciālists, konsultants), bibliotēkas, muzeji (valodu/literatūras materiālu pārzinātājs, kultūras/izglītojošu pasākumu organizētājs), skolas, valodu kursi (mācībspēks).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/bakalaura-limena-studijas/filologija-francu-klasiska-krievu-vacu-filologija-somugru-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
Gada atzīme krievu valodā un literatūrā vai krievu valoda kā svešvalodā
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*
*Centralizēto eksāmenu rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:
optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada atzīme krievu valodā un literatūrā vai krievu valodā kā svešvalodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos
Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz gandrīz labai (ne zemākai par 6 (10 ballu skalā)) gada atzīmei krievu valodā; personām, kurām vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada atzīmes krievu valodā, to var aizstāt ar testu krievu valodā kā svešvalodā (ТРКИ – Тест по русскому как иностранному, angliski – TRFL) vai citu starptautisku krievu valodas testu, nokārtotu vismaz B2 līmenī;
Priekšrocības: atklātās krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2023. gadā; Latvijas valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2024. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv