Latvijas Universitāte - Filoloģija - Somugru studijas - Bak. studijas

Filoloģija - Somugru studijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-05-12
Programmas veidsBakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs valodu studijās
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 26.05.2021.,tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2024.
Programmas kods43227
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2300 EUR gadā (2023./24.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsBakalaura programmas "Filoloģija" apakšprogramma "Somugru studijas".

Apakšprogramma nodrošina vispusīgas akadēmiska un profesionāla rakstura zināšanas par somugru tautu valodām un kultūru, kā arī par somugru apdzīvoto teritoriju ģeopolitiskajiem apstākļiem, īpaši par Igauniju un Somiju, bet sniedz arī zināšanas par citu somugru tautu valodu un kultūras areālu. Uzmanība veltīta arī Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu – valodai un tautas garīgajam mantojumam.

Apakšprogrammas vadītājs – asoc. prof. Ivars Orehovs, e-pasts: ivars.orehovs@lu.lv.

Programmā ir gan visām apakšprogrammām kopīgie kursi, gan katrai specifiskie kursi, gan brīvas kursu izvēles daļa.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Ievads valodniecībā daudzvalodu kontekstā; Ievads literatūrzinātnē daudznacionālā kontekstā; Pasaules literatūra; Ievads Rietumu filozofijā; Starpkultūru komunikācija; Zinātnes valodas un terminoloģijas pamati; Tulkošanas un valodas apguves pamati; Akadēmiskā prakse filologiem.

Somugru studiju apakšprogrammā:
Igauņu valodas praktiskā gramatika; Somu valodas praktiskā gramatika; Lībiešu valoda; Lietišķā igauņu/ somu valoda; Tulkošanas praktikums igauņu un somu valodā; Ievads Baltijas jūras somugru folklorā; Somu/igauņu valodas tekstu izpratne; Igaunijas kultūras vēsture; Igauņu literatūra; Somu literatūra.
Studiju valoda – latviešu, angļu, igauņu, somu.

Iespējas pēc studiju beigšanas

Var turpināt studijas maģistrantūrā.

Darba iespējas plašas: valsts un pašvaldību institūcijas, ārlietu resori, valstu vēstniecības (kultūras un/vai sabiedrisko attiecību/mediju informācijas speciālists), mediju kompānijas un izdevniecību redakcijas (redaktors, korektors, reklāmspeciālists), tulkošanas biroji, pētniecības iestādes (valodu speciālists, konsultants), bibliotēkas, muzeji (valodu/literatūras materiālu pārzinātājs, kultūras/izglītojošu pasākumu organizētājs), skolas, valodu kursi (mācībspēks).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/filologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*
*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:
optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos
Priekšrocības apakšprogrammā "Somugru studijas": Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai angļu valodas, vai franču valodas, vai vācu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes dilploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2022. un 2023. gadā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2023./2024. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv