Latvijas Universitāte - Baltu filoloģija - Bak. studijas

Baltu filoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-10-21
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods43226
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2200 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsBaltu filoloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir – būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājai un to tālākas attīstības nodrošinātājai, sagatavojot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas speciālistus – humanitāro zinātņu bakalaurus filoloģijā, kuri:

labā līmenī apguvuši baltu filoloģijas pamatdisciplīnas - mūsdienu latviešu valodu, latviešu literatūras vēsturi, latviešu folkloru, lietuviešu valodu un teātra zinātni;
spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu maģistrantūrās (Baltu filoloģijas, Baltijas jūras reģiona, Kultūras un sociālās antropoloģijas programmā u.c.).

Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas uzdevumi ir:

sniegt pamatzināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – mūsdienu latviešu valodā, latviešu literatūras vēsturē, latviešu folklorā, lietuviešu valodā un teātra zinātnē;
veidot analītiskās un kritiskās domāšanas un argumentācijas pamatprasmes;
attīstīt teorētisko zināšanu un to praktiskā pielietojuma korelāciju.
Programmas studiju rezultāti
Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas apguves rezultātā tiek sagatavoti

augsti kvalificēti bakalaura līmeņa speciālisti, kas:

spēj pielietot baltu filoloģijai raksturīgās pamata zināšanas labā līmenī;
balstoties uz studiju laikā apgūto, spēj pieņemt lēmumus un risināt nozares problēmas;
spēj integrēt baltu filoloģijas dažādo apakšnozaru zināšanas un prasmes;
spēj veikt patstāvīgu pētījumu kādā no baltu filoloģijas nozarēm;
spēj pilnīgot savu personību un specializāciju augstāka līmeņa studijās.

Darba iespējas

Redaktors, korektors plašsaziņas līdzekļos, izdevniecībās, reklāmu aģentūrās; valodas konsultants valsts valodas un terminoloģijas centros, valodu aģentūrās u.c.; latviešu un lietuviešu valodas tulks un tulkotājs izdevniecībās, vēstniecībās u.c.; skolas vai augstskolas docētājs; pētnieks muzejos, pētnieciskajos institūtos (Latviešu valodas institūtā, Literatūras, mākslas un folkloras institūtā u.c.).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/baltu-filologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīmeangļu, franču vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv