Latvijas Universitāte - Bibliotēkzinātne un informācija - Mag. studijas

Bibliotēkzinātne un informācija
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-09-01
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 17.06.2023.
Programmas kods45322
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2350 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programma piedāvā plašu un daudzveidīgu bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes disciplīnu spektru. Šeit studējot, tu izkopsi spējas organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju. Studiju process ir veidots ar mērķi sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, ekspertus un vadītājus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās. Bibliotēkzinātne un informācija ir vienīgā akreditētā maģistra līmeņa studiju programma Latvijā.

Programmas mērķis un uzdevumi

Maģistra programma ir vienīgā akreditētā šāda līmeņa studiju programma Latvijā, kuras mērķi ir:

sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās;
veicināt studējošo ieinteresētību un iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā, kas radītu priekšnoteikumus viņu tālākajām studijām doktorantūrā un akadēmiskā personāla kontinuitātei.

Programmas studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultāti ir mērāmi saskaņā ar Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 7. līmeni. Maģistra grāda ieguvējiem ir iespēja iegūt:

padziļinātas zināšanas bibliotēkzinātnē un informācijā, kas nodrošina pamatu kritiskajai domāšanai, pētniecībai un radošumam;
spējas pielietot zināšanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās informācijas institūcijās;
prasmes argumentēti diskutēt par sarežģītiem bibliotēkzinātnes un informācijas un profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
kompetences organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju.

Pēc programmas absolvēšanas ir iespējas veidot karjeru bibliotēkās un citās informācijas pārvaldības institūcijās, valsts un privātajos uzņēmumos, kur nepieciešams atlasīt, meklēt, organizēt un izplatīt informāciju, kā ekspertam vai struktūrvienības vadītājam.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/socialo-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/bibliotekzinatne-un-informacija
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība; iestājpārbaudījums pārrunu veidā. To laikā tiek noskaidrota topošā studenta motivācija, zinātniskās intereses, kā arī iespējamā maģistra darba temata aktualitāte, problēma, metodoloģija un paredzamie rezultāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv