Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Lietišķā komunikācija un tulkošana - Prof. bak. studijas

Lietišķā komunikācija un tulkošana
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-05-27
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs tulkošanā
Profesionālā kvalifikācijaTulks referents (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods42222
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un par maksu: 1520 EUR gadā (2021./22.)
 
Programmas aprakstsVispārizglītojošie kursi:

Starpkultūru komunikācija, Ievads valodniecībā, Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, Eiropas Savienības likumdošana, Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences, Zinātniskā darba metodoloģija, Angļu/vācu valodas fonētika, Angļu/vācu rakstu valoda, Retorika, Mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu/vācu valodā.

Teorētiskie pamatkursi:

Ievads tulkošanas teorijā, Ievads terminoloģijā, Angliski/vāciski runājošo valstu novadzinības, Sastatāmā valodniecība, Angļu/vācu valodas frazeoloģija, Angļu/vācu valodas leksikoloģija, Pētījuma tulkošanā zinātniskie pamati, Ārzemju literatūras vēsture, Ievads rakstiskajā tulkošanā, Ievads mutiskajā tulkošanā, Angļu/vācu valodas praktiskā gramatika, Teksta analīzes lingvostilistiskie aspekti, Stilistika.

Profesionālās specializācijas kursi:

Rakstiskās tulkošanas modulis: Informatīvie teksti, Vides problēmas, Publicistika un literārie teksti, Tirgus pētījumi un reklāma, ES teksti, Otrā svešvaloda (angļu/vācu), Lietišķā angļu/vācu valoda, Juridisko tekstu angļu/vācu valoda, Juridisko tekstu tulkošana, Ekonomisko tekstu tulkošana: ekonomika un uzņēmējdarbība, Datorprogrammas tulkotājiem, Konsekutīvā un sarunu tulkošana, Sinhronā tulkošana, Saskarsmes psiholoģija, Teksta analīzes lingvostilistiskie aspekti. Brīvās izvēles kursi ļauj studējošajiem gan paplašināt savu redzesloku, gan tālāk attīstīt profesionālo kompetenci.

Brīvās izvēles kursu klāsts tiek regulāri atjaunots un papildināts, ņemot vērā studentu ierosinājumus un vēlmes. Nozīmīgākie studiju kursi:

Ekonomikas pamatkoncepcijas un terminoloģija, Mūsdienu pedagoģijas terminoloģija, Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vācu valoda, Latviešu un krievu valodas kontrastīvā gramatika, Pedagoģisko tekstu tulkošana u.c.

Absolventu iespējas

- strādāt par tulku un tulkotāju valsts un pašvaldību iestādēs, valsts un privātajos uzņēmumos, ES institūcijās.
- studēt akadēmiskajā/profesionālajā filoloģijas maģistrantūrā.
Programmas mājaslapawww.ru.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=14
Iepriekšējā izglītība, prasībasVispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.
Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :
- matemātika;
- svešvalodas (angļu, vācu, franču, krievu);
- latviešu valoda (latviešu valoda un literatūra).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv