Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža - Ārstniecība - 1. līm. prof. studijas

Ārstniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-08
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaVecmāte (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods41721
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
GrantsStudenti saņem stipendiju saskaņā ar nolikumu
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķi:

- Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbam vecmātes profesijā atbilstoši LR likumdošanai, Latvijas darba tirgus vajadzībām, vecmātes profesijas standartam un Eiropas Savienības direktīvām.

- Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā personības pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot iespēju iegūt atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

- Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī motivēt studentus mūžizglītības pasākumos uzturēt iegūtajā profesijā augstu profesionālo patstāvību.

Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi;

2. nodrošināt studiju programmas apguvi, atbilstoši vecmātes 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;

3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes sieviešu veselības aprūpē un likumdošanā, pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā;

4. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, lai risinātu ar dzemdniecību un ginekoloģiju saistītu situāciju izraisītās problēmas;

5. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes medicīnisko manipulāciju veikšanā ambulatorās un stacionārās iestādēs;

6. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā un aprūpē, kā arī patoloģiski noritošas grūtniecības izvērtēšanā;

7. dot iespēju apgūt medicīniskās dokumentācijas noformēšanu ambulatorajā un stacionārajā vecmātes praksē;

8. dot iespēju apgūt prasmes organizēt un vadīt savu un kolēģu darbu kvalitatīvas dzemdībpalīdzības sniegšanā;

9. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ģimenes plānošanas un kontracepcijas jautājumos, kā arī ģimenes sagatavošanā dzemdībām;

10. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

Darba iespējas:

- Dzemdību nama nodaļās

- Ginekoloģiskajos kabinetos

- Ģimenes aprūpes un konsultāciju centros

- Doktorātos u.c. veselības aprūpes iestādēs

- Var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants veselības aprūpes jomā

Studiju turpināšanas iespējas:

- Tālākizglītība sertifikācijai

- Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte (profesionālā bakalaura studiju programmas “Vecmāte”, “Māszinības”)

- Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”).
Programmas mājaslapawww.rmk1.lv/lv/studiju-iespejas/ieraksts/vecmate
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, krievu vai franču)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit

Uzņemšanas noteikumi profesionālās vidējās un arodizglītības programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Koledža
Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas 1. medicīnas koledža
Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013
Tel:67371147
E-pasts:medskola@medskola.lv  www.rmk1.lv