Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Finanses - Prof. studijas pēc koledžas

Finanses
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-25
Programmas veidsProfesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc koledžas(42 44)
Profesionālā kvalifikācijaFinansists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 08.04.2027.
Programmas kods44343
 
Ilgums2,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaNeklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1280 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis

Sagatavot kvalificētus, reģiona un valsts darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus ar finansista profesijai nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm, kas nodrošina iespēju veikt profesionālās darbības uzdevumus atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Finansists”
Studiju programmas rezultāti

Studiju programmas absolventi spēj:

Demonstrēt finansista profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daļai zināšanu iesniedzoties finanšu nozares augstākajos sasniegumos
Demonstrēt finanšu nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Izmantojot apgūtos ekonomikas un finanšu teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu darbību finansista profesionālās kompetences ietvaros;
Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus finanšu nozarē; tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem;
Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu
Pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos
Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt ekonomikas un finanšu informāciju un to izmantot, pieņemot lēmumus un risināt problēmas finanšu nozarē
Izvērtēt profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, parādīt izpratni par profesionālo ētiku finansista profesijā un piedalīties finanšu jomas attīstībā.

Programmas saturs

Nozares teorētiskie studiju kursi dod iespēju studentiem apgūt ekonomiskās likumsakarības, publisko finanšu jautājumus, statistikas un pētījumu metožu teorētiskos un metodoloģiskos pamatus. Nozares teorētiskie studiju kursi:

Ekonomika, Ekonomiskā statistika, Publiskās finanses, Pētījumu metodes, Starptautiskā ekonomika

Profesionālās specializācijas studiju kursi dod iespēju studentiem apgūt finansista profesijai nepieciešamās praktiskās iemaņas analizējot nodokļu politiku, vērtējot finanšu un kapitāla tirgu darbību, izvērtējot investīciju iespējas un risku vadību uzņēmumā. Profesionālās specializācijas studiju kursi:

Nodokļi un nodokļu politika, Finanšu ekonometrija, Biznesa vērtēšana, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, Finanšu un kapitāla tirgi, Finanšu pārvaldība, Investīcijas, Risku vadība uzņēmumā

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

uzsākt profesionālo darbību finansista profesijā;
turpināt studijas maģistra studiju programmās.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/studiju-programmas/finanses
Iepriekšējā izglītība, prasībasPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadībā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv