Daugavpils Universitāte - Civilā drošība un aizsardzība - 1. līm. prof. studijas

Civilā drošība un aizsardzība
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-06-19
Programmas veids1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)
Profesionālā kvalifikācijaSpeciālists policijas darbā (5. PKL); Speciālists organizāciju drošībā (5. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības; Speciālists penitenciārajā darbā (5. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības
Izglītības dokuments Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods41861
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Kredītpunkti ECTS120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 1600 EUR gadā (2024./25.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir sagatavot 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības kvalifikācijai atbilstošus speciālistus. Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām:

- speciālists policijas darbā,
- speciālists penitenciārajā (probācijas) darbā vai
- speciālists organizāciju drošībā.

Studiju laikā Tu apgūsi:
cilvēktiesību pamatus, civilo aizsardzību un ugunsdrošību, ievadu civiltiesībās, pirmo palīdzību, profesionālo ētiku, publiskās varas organizāciju Latvijā, vides aizsardzību, informācijas sistēmas un informācijas drošību, svešvalodas (angļu vai vācu) profesionālo terminoloģiju, moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai u.c.

Programmas stratēģiskie mērķi:
•sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
•veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgas mācīšanas prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos;
•radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Programmas specifiskie mērķi un uzdevumi:
•sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kā arī palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī;
•novērst un atklāt likumpārkāpumus;
•veikt personu datu pārbaudi;
•savas kompetences ietvaros dokumentēt likumpārkāpumus un sastādīt protokolus;
•savas kompetences ietvaros veikt neatliekamās un citas procesuālās izmeklēšanas darbības par noziedzīgiem nodarījumiem, lai savāktu pierādījumus un noskaidrotu personas, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
•izskatīt iesniegumus un sniegt uz tiem atbildes;

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

turpināt izglītību Daugavpils Universitātes piedāvātajās studiju programmās vai arī citās augstskolās Latvijā.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/1-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-studiju-programma/civila-drosiba-un-aizsardziba
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE latviešu valodā, matemātikā, pirmajā svešvalodā; visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu. Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, CE matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā). Netiek uzņemtas personas, kuras agrāk krimināli sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Lietišķo zinātņu universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65422180, 65422922
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv