Rīgas Tehniskā universitāte - Apģērbu un tekstila tehnoloģija - Doktora studijas

Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-06-09
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātnes doktors(-e) (Ph.D.) materiālzinātnē
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2022.
Programmas kods51542
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti192
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas
 
Programmas aprakstsMērķis

Nodrošināt iespējas padziļināti apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, un sagatavot starptautiska līmeņa speciālistus tekstila un apģērbu tehnoloģijas jomā, ietverot kompetences zinātniskajā darbībā, nozarē pielietojamo materiālu zinātnēs, tehnoloģiju un uzņēmumu vadības lēmumu pieņemšanas procesos.

Uzdevumi
•Apgūt augstākā līmeņa izlases zināšanas tekstila vai apģērbu tehnoloģiju izvēlētās specializācijas tehnoloģijās;
•Veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu par izvēlēto tēmu materiālzinātnes apakšnozarē;
•Apgūt prasmes rakstīt zinātniskos rakstus, sagatavot stenda un mutvārdu referātu prezentācijas starptautiskām konferencēm;
•Izstrādāt promocijas darbu kā oriģinālu pētījumu;
•Apgūt prasmes zinātnisko pētījumu plānošanā un īstenošanā;
•Apgūt un pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas.

Studiju rezultāti

Pēc doktora studiju beigšanas absolvents:
•Spēj risināt aktuālas teorētiskas un praktiskas problēmas, izmantojot mūsdienu pētījumu metodes;
•Spēj plānot un patstāvīgi veikt pedagoģisko darbu;
•Spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programmu beidzot, tiek aizstāvēts promocijas darbs (disertācija). Doktora zinātniskais grāds tiek
piešķirts par pastāvīgi izstrādātu promocijas darbu, kas satur zinātniski oriģinālus, pārbaudītus rezultātus
un sniedz jaunas atziņas konkrētajā zinātņu apakšnozarē. Darba atbilstību vērtē Valsts zinātniskās
kvalifikācijas komisija, Latvijas Zinātnes Padomes eksperti un attiecīgās zinātņu nozares Promocijas
padome, ņemot vērā šādus kritērijus: vai zinātniskais darbs ir pabeigts pētījums ar pietiekošu zinātnisko
novitāti, atbilstošu saturu un apjomu, vai darbā ir pielietotas mūsdienīgas analīzes un
datu apstrādes metodes, vai ir publikācijas recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, vai zinātnisko
pētījumu rezultāti ir apspriesti starptautiskās zinātniskās konferencēs (semināros). Promocijas padome
lēmumu pieņem aizklāti balsojot.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf_lv.99
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu maģistra akadēmiskais grāds apģērbu vai tekstila tehnoloģijā, vai tiem pielīdzināms grāds, vai maģistra profesionālais grāds materiālu dizainā un tehnoloģijā, vai profesionālais maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā, vai augstākā tehniskā izglītība kādā no tekstila vai apģērbu tehnoloģijas nozarēm, kas iegūta līdz 1994.gada 31.augustam un strādāts zinātniskais darbs šajā nozarē.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089319; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; info@rtu.lv  www.rtu.lv