Rīgas Tehniskā universitāte - Datorsistēmas - Prof. studijas pēc koledžas

Datorsistēmas
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-06-02
Programmas veidsProfesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc koledžas(42 44)
GrādsProfesionālais bakalaurs datorsistēmās
Profesionālā kvalifikācijaProgrammēšanas inženieris (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2023.
Programmas kods42481
 
Ilgums1,5 gadi (pēc 3 gadu koledžas studijām un programmētāja kvalifikācijas ieguves)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1275 EUR semestrī (2021./22.)
 
Programmas aprakstsApgūstot programmu, Tu būsi kvalificēts speciālists – programmēšanas inženieris ar profesionālām zināšanām datorzinātnes pamatpriekšmetos. Programmas otrajā kursā uzņem tikai pirmā līmeņa (koledžas) profesionālo studiju absolventus ar programmētāja kvalifikāciju.

Mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus – programmēšanas inženierus (atbilstoši 5. kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī ar spējām piedalīties programmatūras izstrādes projekta komandā, pildot dažādus uzdevumus un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos studiju turpināšanai profesionālā maģistra studiju līmenī.

Uzdevumi

- Sniegt nepieciešamās zināšanas atbilstoši augstākās tehniskās inženierizglītības prasībām.
- Sniegt zināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās, datortīklos, mākslīgā intelekta pamatmetodēs un sniegt ieskatu nozares labākajās praksēs.
- Attīstīt studentu spējas izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai.
- Attīstīt studentu prasmes izstrādāt atbilstošu programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides un programmatūras rīkus.
- Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus.
- Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas sistēmu projektēšanā, izstrādē, paredzot attiecīgu dokumentāciju izstrādi un minētas informācijas sistēmas funkcionēšanas nodrošināšanu.
- Attīstīt studentu prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas.
- Veicināt studentus analizēt uzkrāto pieredzi un patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.
- Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi.
- Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem.
- Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā.
- Sniegt praktiskā darba pieredzi, piedāvājot studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos jautājumus.
- Dot iespēju iegūt kvalifikāciju „Programmēšanas inženieris”, izstrādājot bakalaura darbu, kurā students veic pētījumus, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi.

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

- iegūst zināšanas programmatūras izstrādē (sistēmu analīzē, projektēšanā, kodēšanā, testēšanā), programmatūras ieviešanā un uzturēšanā;
- spēj sagatavot programmatūras dokumentāciju atbilstoši programmatūras inženierijas standartu prasībām;
- spēj saprast un analizēt programmatūras projektējuma aprakstus, prasību specifikācijas, uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu, kā arī veikt izmaiņas tajā;
- spēj lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus;
- spēj domāt radoši, lai izstrādātu jaunas metodes un pieejas problēmu risināšanai ar datorsistēmu palīdzību;
- spēj lietot labu programmēšanas stilu un pielietot nozares labākās prakses;
- spēj izstrādāt uzdevumam atbilstošu programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides un programmatūras rīkus;
- spēj izstrādāt programmēšanas vadlīnijas;
- spēj patstāvīgi strādāt savā profesionālajā jomā;
- spēj piedalīties projekta attīstīšanā, vadīšanā, strādāt komandā un vadīt, plānot un koordinēt darba grupu;
- spēj lietot IT nozares standartus un rīkoties atbilstoši profesionālai ētikai;
- spēj lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā;
- spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā;
- spēj patstāvīgi plānot darba aktivitātes;
- spēj apgūt jaunus modeļus, metodes un tehnoloģijas, kā arī izprot nepārtrauktas profesionālās izaugsmes nepieciešamību.

Karjera

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) programmatūras izstrādes projektos, ieņemot dažādus amatus, piemēram, programmētāji, testētāji, dokumentētāji.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DCD?view=&department=12000
Iepriekšējā izglītība, prasības1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorsistēmu jomā
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089319; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; info@rtu.lv  www.rtu.lv