Rīgas Tehniskā universitāte - Aviācijas transports - Prof. mag. studijas

Aviācijas transports
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-06-09
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs aviācijas transportā
Profesionālā kvalifikācijaGaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas inženieris mehāniķis (5. PKL) Profesijas standarts; Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2022.
Programmas kods47525
 
Ilgums2 vai 3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80 vai 120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2100 EUR semestrī (2021./22.)
 
Programmas aprakstsPēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma:

1) profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā

2) profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera mehāniķa kvalifikācija vai profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija.

Mērķis
Maģistra profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt, lai tiktu iegūta aviācijas transporta nozarei nepieciešamā izglītība, kura nodrošina aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu, gaisakuģu mehānisko iekārtu un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanu, sistēmu darbības analīzi un projektēšanu. Studiju noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju aviācijas transporta sistēmas inženierim adaptēties darba tirgū un dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi
Maģistra profesionālā studiju programmā fundamentālo zinātņu, nozares teorētisko, nozares speciālo priekšmetu lekcijās, praktiskajās nodarbībās par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmieniem, prakses laikā darba vietā (ārpus izglītības iestādes) studenti pielieto iegūtās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanā. Studenti studiju programmā iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas pielieto maģistra darba ar projekta daļu izstrādes laikā.

Studiju kursi
Informācija par studiju kursiem

Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne).

Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni aviācijas transporta jomā. Daļa zināšanu atbilst aviācijas zinātnes nozares jaunākajiem atklājumiem. Studiju programmā „Aviācijas transports” iegūtās zināšanas nodrošina pamatus radošai domāšanai un iesaistīšanai zinātniski pētnieciskajā darbā.

Prasmes (Spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes).

Spēj patstāvīgi izmantot teoriju metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu aviācijas transporta jomā zinātniski – pētniecisko darbu un augsti kvalificētas profesionālās funkcijas.
Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistemātiskiem gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas zinātniskiem vai profesionālas jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi.
Spēj veikt uzņēmējdarbību, inovācijas aviācijas transporta sistēmas jomā, veikt zinātnisko darbu vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos, ja nepieciešams šos apstākļus pārveidot piemērojot jaunas pieejas.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana.)

Spēj patstāvīgi:
- formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas saistītas ar aviācijas transporta nozari,
- pamatot lēmumus un, ja nepieciešams veikt papildus analīzi.
Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.
Veikt aviācijas transporta sistēmas zinātniski pētniecisko darbības metožu attīstību, parāda izpratni un atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Karjera

Aviācijas speciālisti varēs darboties plašākā darba tirgus diapazonā: gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā gaisa transporta loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.
Veic analītisku un vadošu darbu uzņēmumos, zinātniski pētniecisko darbu.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MGA?department=25000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds aviācijas transportā un/vai 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija aviācijas transporta nozarē;
2) inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē (studijām aviācijas transporta specializācijā) vai elektrozinātnē (studijām avionikas specializācijā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089319; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; info@rtu.lv  www.rtu.lv