Rīgas Tehniskā universitāte - Ģeomātika - Prof. mag. studijas

Ģeomātika
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-31
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)
GrādsProfesionālais maģistrs ģeomātikā
Profesionālā kvalifikācijaBūvinženieris (7. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 17.11.2028.
Programmas kods47581
 
IlgumsPilna laika studijas - 1,5 gads (bez kvalifikācijas ieguves - 60 KP); 2,5 gadi (ar kvalifikācijas ieguvi - 100 KP)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 100
Kredītpunkti ECTS90 vai 150
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa5320 EUR gadā (pilna laika klātiene); 4260 EUR gadā (nepilna laika neklātiene) (2024./25.)
 
Programmas aprakstsAtkarībā no iepriekš iegūtās izglītības, studijas beidzot, iegūst

- profesionālo maģistra grādu ģeomātikā, vai
- profesionālo maģistra grādu ģeomātikā un būvinženiera kvalifikāciju.

Programma izstrādāta augstākā līmeņa speciālistu – ģeodēzistu un kartogrāfu – sagatavošanai darbam valsts iestādēs (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienestā, Valsts zemes dienestā), kā arī privātajos uzņēmumos.

Mērķis

Studiju programmas mērķi:

- sagatavot studentus patstāvīgai darbībai zinātniskajā pētniecībā;
- sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūrā;
- sagatavot studentus pedagoģiskā darba veikšanai tehniskajā augstskolā;
- sagatavot studentus patstāvīgam praktiskam darbam.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:

- nodrošināt konkurētspējīgu izglītību, kas nepieciešama patstāvīgai darbībai ģeodēzijas, mērniecības un kartogrāfijas nozarēs;
- sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu;
- sekmēt pētniecisko prasmju lietošanu noteiktu problēmu risināšanā;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām doktorantūra.

Studiju rezultāti

Izglītots maģistrantūras absolvents iegūst zināšanas un prasmes atbilstoši septītā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

Studiju programmas absolventi:

- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
- pārzina specializētās programmatūras, modernos ģeodēziskos instrumentus, datu apstrādes metodes;
- spēj vadīt ģeodēziskos un kartogrāfiskos darbus; piedalās konkrētu darbu veikšanā un var vadīt šos darbus; - pārzina mērnieku sertificēšanas procedūras un prasības un spēj kārtot sertificēšanas eksāmenus;
- prot apstrādāt ģeodēziskos datus atbilstoši noteiktajām prasībām;
- spēj izmantot modernās tehnoloģijas dažādu uzdevumu veikšanai;
- spēj patstāvīgi risināt aktuālākas problēmas ģeodēzijas un kartogrāfijas nozarēs;
- spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus;
- spēj piedalīties nacionālos un starptautiskos projektos.

Karjera

Inženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā var strādāt valsts un privātajos uzņēmumos, veikt pedagoģisko darbību, kā arī strādāt par ģeodēzisko instrumentu izplatītāju.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BGE?department=24000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālais bakalaura grāds ģeomātikā, būvniecībā, transportbūvēs vai siltuma,gāzes un ūdens tehnoloģijā, vai inženiera kvalifikācija ģeodēzijā un kartogrāfijā; vai inženierzinātņu bakalaurs būvzinātnē, inženierzinātņu bakalaurs zemes ierīcībā, datorzinātņu bakalaurs, ģeogrāfijas bakalaurs, vides zinātņu bakalaurs vai tiem pielīdzināma izglītība; akadēmiskais bakalaura grāds pēc papildprasību izpildīšanas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai atkarībā no jomas, kurā iegūts akadēmiskais bakalaura grāds.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv