Raksti

Aktualizēts 2022. gada 2. augustā

Jūnijā sākas pieteikšanās un dokumentu iesniegšana mācībām profesionālās izglītības programmās, kuras šogad īstenos 44 profesionālās izglītības iestādes un to filiāles, 10 koledžas un 2 vispārējās izglītības iestādes, liecina NIID.lv apkopotā informācija par skolu plāniem.

# Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 1. augustā

No 2022. gada 4.jūlija augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas.

# Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 26. jūlijā

Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī citus izglītības un karjeras tematikai veltītus pasākumus. Ja epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nav iespējams pasākumus apmeklēt klātienē, tad ikvienam ir iespēja piedalīties pasākumu tiešraidēs vai noskatīties  tiešraižu ierakstus un virtuālās tūres. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

# Aktuālie raksti
Publicēts 2022. gada 11. maijā

NIID.LV ir apkopota informācija par izglītības iestādēm, kurās Ukrainas civiliedzīvotāji var pieteikties mācībām profesionālās izglītības programmās.

Detalizētai informācijai par īstenotajām programmām, iegūstamo kvalifikāciju, uzņemšanu, dokumentu iesniegšanu, dienesta viesnīcu un atbalsta pasākumiem lūdzam sazināties ar tabulā norādīto kontaktpersonu.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 22. aprīlī

2021./2022. mācību gadā 3. un 6. klasē ir jākārto diagnosticējošie darbi. 9. klases skolēniem jākārto valsts eksāmeni, mazākumtautību skolēniem – arī centralizētais eksāmens latviešu valodā. Lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, arī šogad 12. klases skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens, taču to var kārtot, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē. 12. klases svešvalodu eksāmens notiks vienlaikus ar 1. - 11. klašu pavasara brīvdienām.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 22. martā
Karjeras konsultācijas un citi atbalsta resursi jauniešiem

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko sev uzdod jaunieši -  gan tie, kas vēl mācās skolā vai studē augstskolā, gan tie, kas jau domā par darba gaitu uzsākšanu, ir: kā veidot savu profesionālo karjeru? Ko es gribu un varu darīt? Ko no manis sagaida darba tirgus? Kā lai saprot, kur un ko studēt? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, jauniešiem ir pieejamas vairākas atbalsta iespējas karjeras izvēles jomā. 

# Noderīgi
Aktualizēts 2022. gada 28. februārī

Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā aptver visus studiju līmeņus no koledžas līdz doktorantūrai. Visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, transportā un loģistikā, medicīnā, mākslās, arhitektūrā, būvniecībā, pedagoģijā u.c.

# Aktuālie raksti
Publicēts 2022. gada 4. februārī

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2022./23. mācību gadā profesionālās izglītības programmās gan jauniešiem, gan citu vecuma grupu cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti. Par katru izglītības iestādi rakstā sniegta arī noderīga informācija par papildu iespējām: dienesta viesnīcu, rehabilitācijas iespējām, atbalsta personālu un vides pieejamību.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 20. janvārī

2021./2022. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 52 jaunas programmas visos studiju līmeņos, ietverot tādas nozares kā valodniecība un literatūrzinātne, dabaszinātnes, uzņēmējdarbība, datorzinātne, inženierzinātnes, tehnoloģijas, medicīna, sports, mākslas, izglītība un kultūra. Visvairāk jauno programmu šogad ir humanitāro un dabaszinātņu jomā. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos. 

# Aktuālie raksti
Publicēts 2022. gada 19. janvārī

Valdībā ir apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku, kas paredz, ka mācību gads 1.-8. klasei un 10.-11. klasei sākas 2022. gada 1. septembrī un ilgst līdz 2023. gada 31. maijam. 9. klases skolēniem mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā, savukārt 12. klases skolēniem - 21. jūnijā.

# Noderīgi

Pages