Raksti

Aktualizēts 2021. gada 24. novembrī

2021./2022. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 52 jaunas programmas visos studiju līmeņos, ietverot tādas nozares kā valodniecība un literatūrzinātne, dabaszinātnes, uzņēmējdarbība, datorzinātne, inženierzinātnes, tehnoloģijas, medicīna, sports, mākslas, izglītība un kultūra. Visvairāk jauno programmu šogad ir humanitāro un dabaszinātņu jomā. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos. 

# Aktuālie raksti
Aktualizēts 2021. gada 16. novembrī

Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī citus izglītības un karjeras tematikai veltītus pasākumus. Ja epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nav iespējams pasākumus apmeklēt klātienē, tad ikvienam ir iespēja piedalīties pasākumu tiešraidēs vai noskatīties  tiešraižu ierakstus un virtuālās tūres. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

# Aktuālie raksti
Atjaunots 2021. gada 12. oktobrī

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver visas izglītības pakāpes (pamata, vidējā, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā, profesionālā, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto kvalifikāciju. LKI ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI). Savukārt profesionālās kvalifikācijas līmeņi (PKL) ir teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības pakāpei atbilstošu darbu. PKL aptver tikai profesionālo izglītību.

# Noderīgi
Atjaunots 2021. gada 8. oktobrī

Profesionālās izglītības kompetences centrs ir profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības programmas, un vienlaikus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas - eksaminācijas centra funkcijas. Šobrīd Latvijā darbojas 23 profesionālās izglītības kompetences centri, tostarp 5 – kultūrizglītības jomā.

# Noderīgi
Aktualizēts 2021. gada 8. oktobrī

Katra infografika attēlo kādu būtisku karjeras veidošanas aspektu un sniedz atbildi uz kādu no svarīgiem dzīves jautājumiem: sevis izpēte un karjeras plānošana, izglītības ieguve, profesijas izzināšana, palīgi karjeras atbalstam. Infografikas vari aplūkot kā PDF failus, lejupielādēt savā datorā vai mobilajā ierīcē, un izdrukāt.

 

# Noderīgi
Publicēts 2021. gada 27. septembrī
Karjeras konsultācijas un citi atbalsta resursi jauniešiem

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko sev uzdod jaunieši -  gan tie, kas vēl mācās skolā vai studē augstskolā, gan tie, kas jau domā par darba gaitu uzsākšanu, ir: kā veidot savu profesionālo karjeru? Ko es gribu un varu darīt? Ko no manis sagaida darba tirgus? Kā lai saprot, kur un ko studēt? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, jauniešiem ir pieejamas vairākas atbalsta iespējas karjeras izvēles jomā. 

# Noderīgi
Aktualizēts 2021. gada 27. septembrī

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Atjaunots 2021. gada 27. septembrī
Sīkdatņu izmantošana

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) uzturētajās lapās tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies), par to brīdinot vietnes lietotājus un apmeklētājus. Mēs nodrošinām, ka Jūs varat iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistikas ieguvei.

# Noderīgi    # Termini
Publicēts 2021. gada 24. septembrī
Karjeras nedēļa aicina izzināt IKT nozari

No 11. līdz 15. oktobrim jau devīto gadu visā Latvijā norisinās Karjeras nedēļa, kura šogad ir veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai. Jauniešiem būs iespēja piedalīties diskusijās, tematiskās mācību stundās, radošajās darbnīcās un citos pasākumos, kuros ikviens varēs izzināt plašo IKT profesiju spektru, atklāt tām nepieciešamās prasmes, uzklausīt iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī izmēģināt spēkus jauniešu ideju hakatonā.

# Aktuālie raksti
Aktualizēts 2021. gada 7. septembrī

Arī septembrī atsevisķās augstskolās un koledžās vēl turpinās uzņemšana brīvajās studiju vietās. Pamatstudiju programmās uzņem reflektantus ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību, ko apliecina atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Savukārt augstākā līmeņa studiju programmās uzņem reflektantus pēc bakalaura, profesionālā bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolvēšanas.

# Aktuālie raksti

Pages