Raksti

Aktualizēts 2022. gada 19. janvārī

Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā aptver visus studiju līmeņus no koledžas līdz doktorantūrai. Visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, transportā un loģistikā, medicīnā, mākslās, arhitektūrā, būvniecībā, pedagoģijā u.c.

# Aktuālie raksti
Publicēts 2022. gada 19. janvārī

Valdībā ir apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku, kas paredz, ka mācību gads 1.-8. klasei un 10.-11. klasei sākas 2022. gada 1. septembrī un ilgst līdz 2023. gada 31. maijam. 9. klases skolēniem mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā, savukārt 12. klases skolēniem - 21. jūnijā.

# Noderīgi
Aktualizēts 2022. gada 18. janvārī

Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī citus izglītības un karjeras tematikai veltītus pasākumus. Ja epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nav iespējams pasākumus apmeklēt klātienē, tad ikvienam ir iespēja piedalīties pasākumu tiešraidēs vai noskatīties  tiešraižu ierakstus un virtuālās tūres. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

# Aktuālie raksti
Aktualizēts 2021. gada 10. janvārī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2021. gada 3. decembrī

Ikviens, kurš ir apguvis kādu profesiju darba vidē, neformālajās mācībās vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kam ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par eksaminēšanu noteiktās profesijās. Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji var saņemt ES fondu atbalstu eksāmena izmaksu segšanai.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2021. gada 1. decembrī

Katra infografika attēlo kādu būtisku karjeras veidošanas aspektu un sniedz atbildi uz kādu no svarīgiem dzīves jautājumiem: sevis izpēte un karjeras plānošana, izglītības ieguve, profesijas izzināšana, palīgi karjeras atbalstam. Infografikas vari aplūkot kā PDF failus, lejupielādēt savā datorā vai mobilajā ierīcē, un izdrukāt.

 

# Noderīgi
Aktualizēts 2021. gada 24. novembrī

2021./2022. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 52 jaunas programmas visos studiju līmeņos, ietverot tādas nozares kā valodniecība un literatūrzinātne, dabaszinātnes, uzņēmējdarbība, datorzinātne, inženierzinātnes, tehnoloģijas, medicīna, sports, mākslas, izglītība un kultūra. Visvairāk jauno programmu šogad ir humanitāro un dabaszinātņu jomā. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos. 

# Aktuālie raksti
Atjaunots 2021. gada 12. oktobrī

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver visas izglītības pakāpes (pamata, vidējā, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā, profesionālā, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto kvalifikāciju. LKI ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI). Savukārt profesionālās kvalifikācijas līmeņi (PKL) ir teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības pakāpei atbilstošu darbu. PKL aptver tikai profesionālo izglītību.

# Noderīgi
Atjaunots 2021. gada 8. oktobrī

Profesionālās izglītības kompetences centrs ir profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības programmas, un vienlaikus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas - eksaminācijas centra funkcijas. Šobrīd Latvijā darbojas 23 profesionālās izglītības kompetences centri, tostarp 5 – kultūrizglītības jomā.

# Noderīgi
Publicēts 2021. gada 27. septembrī
Karjeras konsultācijas un citi atbalsta resursi jauniešiem

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko sev uzdod jaunieši -  gan tie, kas vēl mācās skolā vai studē augstskolā, gan tie, kas jau domā par darba gaitu uzsākšanu, ir: kā veidot savu profesionālo karjeru? Ko es gribu un varu darīt? Ko no manis sagaida darba tirgus? Kā lai saprot, kur un ko studēt? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, jauniešiem ir pieejamas vairākas atbalsta iespējas karjeras izvēles jomā. 

# Noderīgi

Pages