Raksti

Aktualizēts 2023. gada 28. martā

Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī citus izglītības un karjeras tematikai veltītus pasākumus klātienē vai tiešsaistē! NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

# Aktuālie raksti
Publicēts 2023. gada 22 martā
Skolēnus aicina iepazīt dažādas profesijas konkursā SkillsLatvia 2023

4. un 5. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā, notiks nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2023, kurā skolēni, pedagogi, vecāki un ikviens interesents varēs novērtēt 120 jauno meistaru darbu 19 prasmju konkursos un iesaistīties dažādās profesiju iepazīšanas aktivitātēs.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 17. martā
Karjeras konsultācijas un citi atbalsta resursi jauniešiem

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko sev uzdod jaunieši -  gan tie, kas vēl mācās skolā vai studē augstskolā, gan tie, kas jau domā par darba gaitu uzsākšanu, ir: kā veidot savu profesionālo karjeru? Ko es gribu un varu darīt? Ko no manis sagaida darba tirgus? Kā lai saprot, kur un ko studēt? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, jauniešiem ir pieejamas vairākas atbalsta iespējas karjeras izvēles jomā. 

# Noderīgi
Aktualizēts 2023. gada 10. martā

2022./2023. mācību gadā turpinās izmaiņu ieviešana valsts pārbaudes darbu kārtošanā profesionālās izglītības iestādēs. Profesionālās vidējās izglītības programmu II un III kursā valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos būs jākārto atbilstoši jaunā standarta prasībām, savukārt IV kursā vēl pēdējo gadu audzēkņi kārtos eksāmenus atbilstoši līdzšinējam standartam. Arodizglītības programmu noslēgumā, tāpat kā līdz šim, būs jākārto tikai profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2023. gada 10. martā

2022./2023. mācību gadā, noslēdzoties jaunā mācību satura ieviešanai, 9. un 12.klasēm gaidāmi jaunas formas valsts pārbaudes darbi. 9.klases noslēgumā skolēniem jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt, lai pabeigtu vidusskolu, ir jānokārto trīs eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī, un divi - augstākajā līmenī.  Valsts pārbaudes darbu kārtošanai  jāpiesakās līdz 15. decembrim. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, gan 9., gan 12. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 10% snieguma rezultāts.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2023. gada 22. februārī

NIID.LV ir apkopota informācija par izglītības iestādēm, kurās Ukrainas civiliedzīvotāji var pieteikties mācībām profesionālās izglītības programmās.

Detalizētai informācijai par īstenotajām programmām, iegūstamo kvalifikāciju, uzņemšanu, dokumentu iesniegšanu, dienesta viesnīcu un atbalsta pasākumiem lūdzam sazināties ar tabulā norādīto kontaktpersonu.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Atjaunots 2023. gada 17. februārī

2022. gadā tika veiktas būtiskas izmaiņas vairākos valsts normatīvajos aktos, kuru rezultātā no pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem notika pāreja uz astoņiem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem, un tika noteikta to atbilstība tāda paša līmeņa Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenim. Tāpat tika veiktas izmaiņas augstākās izglītības pakāpju un izsniedzamo izglītības dokumentu nosaukumos.

# Noderīgi
Publicēts 2023. gada 10. februārī

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2023./24. mācību gadā profesionālās izglītības programmās gan jauniešiem, gan citu vecuma grupu cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti. Par katru izglītības iestādi rakstā sniegta arī noderīga informācija par papildu iespējām: dienesta viesnīcu, rehabilitācijas iespējām, atbalsta personālu un vides pieejamību.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2023. gada 1. februārī

Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 20. decembrim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 30 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 172 programmās.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 9. decembrī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, 2022./23. gadā ir iespēja pieteikties CE kārtošanai tikai vienā augstskolā, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC) - Latvijas Universitātē (LU).

# Noderīgi    # Aktuālie raksti

Pages