Raksti

Aktualizēts 2022. gada 6. decembrī

Līdz 2022./2023. akadēmiskā gada sākumam augstskolas un koledžas ir izveidojušas 20 jaunas programmas. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos. Jaunizveidoto programmu klāsts ir tematiski daudzveidīgs, pārstāvot tādas nozares kā dabaszinātnes, uzņēmējdarbība, tūrisms, finanses, datorzinātne, inženierzinātnes, tehnoloģijas, mākslas, kultūra.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 6. decembrī

2022./2023. mācību gadā, noslēdzoties jaunā mācību satura ieviešanai, 9. un 12.klasēm gaidāmi jaunas formas valsts pārbaudes darbi. 9.klases noslēgumā skolēniem jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt, lai pabeigtu vidusskolu, ir jānokārto trīs eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī, un divi - augstākajā līmenī.  Valsts pārbaudes darbu kārtošanai  jāpiesakās līdz 15. decembrim. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, gan 9., gan 12. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 10% snieguma rezultāts.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 6. decembrī

Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī citus izglītības un karjeras tematikai veltītus pasākumus. Ja epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nav iespējams pasākumus apmeklēt klātienē, tad ikvienam ir iespēja piedalīties pasākumu tiešraidēs vai noskatīties  tiešraižu ierakstus un virtuālās tūres. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

# Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 7. novembrī

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 25. oktobrī

Ikviens, kurš ir apguvis kādu profesiju darba vidē, neformālajās mācībās vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kam ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par eksaminēšanu noteiktās profesijās. Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji var saņemt ES fondu atbalstu eksāmena izmaksu segšanai.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 18. oktobrī
Karjeras konsultācijas un citi atbalsta resursi jauniešiem

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko sev uzdod jaunieši -  gan tie, kas vēl mācās skolā vai studē augstskolā, gan tie, kas jau domā par darba gaitu uzsākšanu, ir: kā veidot savu profesionālo karjeru? Ko es gribu un varu darīt? Ko no manis sagaida darba tirgus? Kā lai saprot, kur un ko studēt? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, jauniešiem ir pieejamas vairākas atbalsta iespējas karjeras izvēles jomā. 

# Noderīgi
Publicēts 2022. gada 13. oktobrī

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiek Karjeras nedēļa, kura ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicina ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un tās ietvaros jauniešiem un citiem interesentiem ir iespēja piedalīties diskusijās, konkursos un citos pasākumos klātienē vai tiešsaistē.

# Noderīgi
Aktualizēts 2022. gada 5. oktobrī

2022./2023. mācību gadā turpinās izmaiņu ieviešana valsts pārbaudes darbu kārtošanā profesionālās izglītības iestādēs. Profesionālās vidējās izglītības programmu II un III kursā valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos būs jākārto atbilstoši jaunā standarta prasībām, savukārt IV kursā vēl pēdējo gadu audzēkņi kārtos eksāmenus atbilstoši līdzšinējam standartam. Arodizglītības programmu noslēgumā, tāpat kā līdz šim, būs jākārto tikai profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2022. gada 28. septembrī

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izstrādājusi jaunu karjeras pašizpētes rīku 9. - 12. klašu skolēniem “NIID.lv karjeras izvēles testi”. Rīkā iekļautie testi paredzēti kā palīglīdzeklis karjeras atbalsta nodrošināšanā pusaudžiem un jauniešiem, sniedzot iespēju novērtēt savu interesi par dažādām profesionālajām jomām, noskaidrot svarīgākās darba vērtības, apzināties savas stiprās un vājās puses, kā arī iegūt personības raksturojumu un ieteikumus atbilstošākajai karjeras jomai.

# Noderīgi
Aktualizēts 2022. gada 29. augustā

No 2022. gada 4.jūlija augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas. Sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas katru gadu nosaka Ministru kabinets.

# Aktuālie raksti

Pages