Raksti

Publicēts 2024. gada 22. februārī

Lai skolēnos veicinātu interesi un izpratni par dažādām nozarēm un profesijām, ir sagatavoti informatīvie materiāli par profesionālās izglītības iespējām 2024./2025. mācību gadā. Infografikās  atrodama informācija par profesijām 17 dažādās nozarēs,  kuras iespējams apgūt pēc 9. un 12. klases.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Publicēts 2024. gada 19. februārī

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.LV) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2024./2025. mācību gadā profesionālās izglītības programmās cilvēkiem ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un/vai dažāda rakstura funkcionāliem traucējumiem. Par katru izglītības iestādi rakstā sniegta arī noderīga informācija par papildu iespējām: dienesta viesnīcu, rehabilitācijas iespējām, atbalsta personālu un vides pieejamību.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2024. gada 19. februārī

Izglītības iestādes aicina ikvienu interesentu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī izstādes, karjeras dienas un citus publiskus pasākumus klātienē vai tiešsaistē! NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

# Aktuālie raksti
Aktualizēts 2024. gada 1. februārī

2023./2024. mācību gadā 9.klases noslēgumā skolēniem jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt, lai pabeigtu vidusskolu, ir jānokārto trīs eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī, un divi - augstākajā līmenī.  Valsts pārbaudes darbu kārtošanai jāpiesakās no 1. novembra līdz 15. decembrim. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, 9. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 10% snieguma rezultāts, savukārt 12. klases skolēniem - vismaz 15%. Sertifikātus skolēni varēs saņemt elektroniskā formā.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2024. gada 31. janvārī

Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 27 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos. Atsevišķās programmās ir pieejamas arī budžeta vietas.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2023. gada 23. decembrī

2023./2024. studiju gadā augstskolas un koledžas ir izveidojušas 25 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Publicēts 2023. gada 7. decembrī

Valdībā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par 2024./2025. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.

# Noderīgi
Aktualizēts 2023. gada 4. decembrī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, 2022./23. gadā ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC) - Latvijas Universitātē (LU) un Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA).

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2023. gada 1. decembrī

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2023. gada 31. oktobrī

2023./2024. mācību gadā profesionālās vidējās izglītības iegūšanai būs jākārto trīs valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos atbilstoši jaunā standarta prasībām: latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Profesionālās vidējās izglītības programmas noslēgumā jākārto arī profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Arodizglītības programmu noslēgumā, tāpat kā līdz šim, būs jākārto tikai profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti

Pages