Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti

Publicēts 2023. gada 10. februārī

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.LV) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2023./24. mācību gadā profesionālās izglītības programmās cilvēkiem ar invaliditāti un/vai dažāda rakstura funkcionāliem traucējumiem.

Programmas, kuras ir izstrādātas vai pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, īsteno gan profesionālās izglītības iestādes, gan koledžas un to teritoriālās struktūrvienības. Par katru izglītības iestādi rakstā sniegta arī cita noderīga informācija par papildu iespējām: dienesta viesnīcu, rehabilitācijas iespējām, atbalsta personālu, vides pieejamību u.c.

NIID.LV tiek apkopota un regulāri aktualizēta informācija par šādām profesionālās izglītības programmām, kas piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/vai funkcionāliem traucējumiem:

 • Profesionālā pamatizglītība;
 • Arodizglītība pēc pamatizglītības;
 • Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17 vai 18 gadu vecuma;
 • Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības;
 • Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības;
 • Profesionālā tālākizglītība;
 • Profesionālā pilnveide;
 • Profesionālā augstākā izglītība – īsā cikla (1. līmeņa) profesionālās studiju programmas.

NIID.LV tiek apkopotas programmas cilvēkiem ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem, kas tiek īstenotas par valsts, pašvaldību vai ES fondu budžeta līdzekļiem.

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta!

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS 2023./24. MĀCĪBU GADĀ


Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Iepriekšējais nosaukums: Cīravas profesionālā vidusskola

"Cīravas skola", Cīrava, Cīravas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3453

Tālrunis: 20388984 (lietvede); 63448569 (struktūrvienības vadītāja)

E-pasts: info.cirava.avs@inbox.lv   ciravasskola.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Arodizglītība pēc pamatizglītības

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavāra palīgs (3.PKL)

3 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programmas ir piemērotas arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, t.sk. ar garīgās attīstības traucējumiem.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Kokapstrādes iekārtu operators (3.PKL)

Papildu informācija:

 • Iespēja personām ar īpašām vajadzībām iesaistīties ERASMUS+ mobilitātes projektos
 • Kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas – novuss, datorklase, internets.


Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Tālrunis: 63324082

E-pasts: kuldigasttt@pcabc.lv  www.kuldigastehnikums.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Ēdināšanas pakalpojumi Konditors (4.PKL)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programmas ir piemērotas arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs (4.PKL)

Koka mākslinieciskā apstrāde Stila mēbeļu modelētājs (4.PKL)
Kokizstrādājumu izgatavošana Mēbeļu galdnieks (4.PKL)
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības Pārtikas produktu tehnoloģija Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis (4.PKL) 1,5 gadi (klātienē)

Vidējā izglītība;

Programmas ir piemērotas arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (4.PKL)
Restaurācija Restaurācijas tehniķis (4. PKL)
Skaistumkopšanas pakalpojumi SPA speciālists (4.PKL)

Papildu informācija:

 • Visās grupās personām ar dzirdes traucējumiem nodrošināti surdotulka pakalpojumi.


PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" -  Krāslavas teritoriālā struktūrvienība

Aronsona iela 3, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

E-pasts: larisa.rukmane@rvt.lvwww.kraslava.rvt.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums Uzņemšanas nosacījumi
Profesionālā pamatizglītība Kokiztrādājumu izgatavošana Koksnes materiālu apstrādātājs (2. PKL) 2 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programma ir piemērota arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām (mācīšanās traucējumiem vai viegliem garīgās attīstības traucējumiem).

Papildu informācija:

 • Iespēja cilvēkiem ar speciālām vajadzībām iesaistīties ERASMUS+ mobilitātes projektos


Smiltenes tehnikums – Alsviķu teritoriālā struktūrvienība

Iepriekšējais nosaukums: Alsviķu arodskola

"Alsviķi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Tālrunis: 26158008

E-pasts: arodskola@alsviki.lv  smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā pamatizglītība

Kokiztrādājumu izgatavošana

Koksnes materiālu apstrādātājs (2. PKL) 2 gadi (klātienē)

Pamatizglītība vai speciālā pamatizglītība;

 

Programmas ir piemērotas personām ar invaliditāti un/ vai speciālām vajadzībām

Arodizglītība pēc pamatizglītības Dārzkopība Dārzkopis (3. PKL) 3 gadi (klātienē)
Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs (3. PKL)
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Šuvējs (3. PKL)
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības Kokizstrādājumu izgatavošana Būvizstrādājumu galdnieks (4. PKL) 4 gadi (klātienē)
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (4. PKL)

Informācija par citām programmām:

Struktūrvienībā tiek īstenotas arī citas izglītības programmas personām ar invaliditāti vai speciālām vajadzībām (uzņemšana notiek reizi 2-3 gados): “Ādas apstrādes tehnoloģija un izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija “Apavu labotājs”), “Sociālā aprūpe” (kvalifikācija "Aprūpētājs") un “Ēdināšanas pakalpojumi” (kvalifikācija “Virtuves darbinieks”).

 

Atbalsta pasākumi:

 • dienesta viesnīca (maksas pakalpojums EUR 4,25 mēnesī)
 • ēdnīca (valsts apmaksāta ēdināšana 4 reizes dienā personām ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā);
 • fizioterapijas, masāžas, ūdens procedūru, ārstnieciskās vingrošanas, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas, zīmju valodas tulks;
 • pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu pulciņi, sporta aktivitātes, trenažieru zāle, interneta pieslēgums).


Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 28304941

E-pasts: jpv@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā pamatizglītība

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Šuvēja palīgs (2. PKL)

1 gads (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17. g.v.

Datoru lietošana

Informācijas ievadīšanas operators (3. PKL)

1 gads (klātienē)

Pamatizglītība, 17 gadi;

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis (4. PKL)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības

Komerczinības

Rūpniecības komercdarbinieks (4. PKL)

2 gadi (neklātienē)

Vidējā izglītība;

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Profesionālā tālākizglītība

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis (4. PKL)

960 stundas (klātienē)

Vidējā izglītība;

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Lietvedis (3. PKL) 1920 stundas (klātienē)

Bez izglītības ierobežojuma;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Dārzkopība Dārzkopis (3. PKL) 960 stundas (klātienē)

Datoru lietošana

Informācijas ievadīšanas operators (3. PKL)

720 stundas (klātienē)

Ēdināšanas pakalpojumi

Konditora palīgs (3. PKL)

684 stundas (klātienē)

Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs (3. PKL) 1204 stundas (klātienē)
Floristikas pakalpojumi Florists (3. PKL) 1920 stundas (klātienē)
Komerczinības Noliktavas darbinieks (3. PKL) 960 stundas (klātienē)
Koka izstrādājumu izgatavošana

Koksnes materiālu apstrādātājs (2. PKL)

2880 stundas (klātienē)

Profesionālās pilnveides izglītība Apdrukas tehnoloģijas Nav 570 stundas (klātienē)

Pamatizglītība;

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Dāvanu noformēšana Nav 818 stundas (klātienē)

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Grīdas mazgāšana Nav 480 stundas (klātienē)
Preču izvietošana tirdzniecības zālē Nav 510 stundas (klātienē)
Preču komplektēšana Nav 648 stundas (klātienē)
Preču kraušana noliktavā Nav 480 stundas (klātienē)
Preču marķēšana Nav 658 stundas (klātienē)
Stādījumu kopšana Nav 480 stundas (klātienē)
Stādu sagatavošana un podošana Nav 480 stundas (klātienē)
Trauku novākšana, mazgāšana Nav 470 stundas (klātienē)
Vienkāršu kokizstrādājumu izgatavošana ar rokas kokapstrādes instrumentiem Nav 786 stundas (klātienē)
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Koledža)

Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 29466508

E-pasts: koledza@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv/koledza.html

Visas programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

1.līmeņa (koledžas) profesionālā augstākā izglītība

Cilvēku resursu vadība

Personāla speciālists (5. PKL)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Vidējā izglītība;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

 

Grāmatvedība un nodokļi

Grāmatvedis (5. PKL)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Komercdarbības organizācija Komercdarbības speciālists (5. PKL) 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Surdotulks

Surdotulks (5. PKL) 2 gadi (pilna laika klātienē)

Viesnīcu servisa vadība

Viesnīcu pakalpojumu organizators (5. PKL)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Papildu informācija:

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti mācības Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā apmaksā valsts. Mācību laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts:

 • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; 
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • karjeras atbalsts studiju/mācību laikā un vienu gadu pēc izglītības iestādes absolvēšanas;
 • dzīvošana dienesta viesnīcā;
 • ēdināšana;
 • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošana;
 • autovadīšanas apmācības.

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana.

Valsts apmaksātu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina cilvēkiem darbspējas vecumā, ja ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti, ņemot vērā cilvēka iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic cilvēka profesionālās piemērotības noteikšanu un rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, kur cilvēks var apgūt jaunu profesiju, lai turpmāk atrastu piemērotu darbu.

Noderīgi resursi:

Ieteikt rakstu