Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem

Publicēts 2024. gada 19. februārī

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.LV) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2024./2025. mācību gadā profesionālās izglītības programmās cilvēkiem ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un/vai dažāda rakstura funkcionāliem traucējumiem.

Profesionālās izglītības programmas, kuras ir izstrādātas vai pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, īsteno gan profesionālās izglītības iestādes, gan koledžas un to teritoriālās struktūrvienības. Par katru izglītības iestādi rakstā sniegta arī cita noderīga informācija par papildu iespējām: dienesta viesnīcu, rehabilitācijas iespējām, atbalsta personālu, vides pieejamību u.c.

NIID.LV tiek apkopota un regulāri aktualizēta informācija par šādām profesionālās izglītības programmām, kas piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/vai funkcionāliem traucējumiem:

 • Profesionālā pamatizglītība pēc pamatizglītības;
 • Arodizglītība pēc pamatizglītības;
 • Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības;
 • Profesionālā tālākizglītība;
 • Profesionālā pilnveide;
 • Profesionālā augstākā izglītība – īsā cikla (1. līmeņa) profesionālās augstākās izglītības programmas.

NIID.LV tiek apkopotas programmas cilvēkiem ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un/vai funkcionāliem traucējumiem, kas tiek īstenotas par valsts, pašvaldību vai ES fondu budžeta līdzekļiem.

NIID.LV apkopo arī aktuālo informāciju par profesionālās pamatizglītības iespējām speciālajā izglītībā. Šajās programmās, kas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem, var mācīties jaunieši, kuri pabeiguši speciālās pamatizglītības programmu,  un apgūt virtuves darbinieka, koksnes materiālu apstrādātāja, būvstrādnieka, pārdevēja palīga, šuvēja palīga, mājkalpotāja un citas darba tirgū un ikdienas dzīvē noderīgas profesijas. Programmu saraksts pieejams šajā saitē>>>.

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta!

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS 2024./25. MĀCĪBU GADĀ


Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Iepriekšējais nosaukums: Cīravas profesionālā vidusskola

"Cīravas skola", Cīrava, Cīravas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3453

Tālrunis: 20388984 (lietvede); 63448569 (struktūrvienības vadītāja)

E-pasts: info.cirava@kandavastehnikums.lv  

ciravasskola.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Arodizglītība pēc pamatizglītības

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavāra palīgs (3.LKI līmenis)

3 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programmas ir piemērotas arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, t.sk. ar garīgās attīstības traucējumiem.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Kokapstrādes iekārtu operators (3.LKI līmenis)

Papildu informācija:

 • Iespēja personām ar īpašām vajadzībām iesaistīties ERASMUS+ mobilitātes projektos
 • Kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas – novuss, datorklase, internets.


Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Tālrunis: 63324082

E-pasts: kuldigasttt@inbox.lv  

www.kuldigastehnikums.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Ēdināšanas pakalpojumi Konditors (4.LKI līmenis)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programmas ir piemērotas arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs (4.LKI līmenis)

Koka mākslinieciskā apstrāde Stila mēbeļu modelētājs (4.LKI līmenis)
Kokizstrādājumu izgatavošana Mēbeļu galdnieks (4.LKI līmenis)
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (4.LKI līmenis) 1,5 gadi (klātienē)

Vidējā izglītība;

Programmas ir piemērotas arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Restaurācija Restaurācijas tehniķis (4.LKI līmenis)
Skaistumkopšanas pakalpojumi SPA speciālists (4.LKI līmenis)

Papildu informācija:

 • Visās grupās personām ar dzirdes traucējumiem nodrošināti surdotulka pakalpojumi.


Rīgas Valsts tehnikums -  Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Aronsona iela 3, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

E-pasts: iveta.balule@rvt.lvwww.kraslava.rvt.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums Uzņemšanas nosacījumi
Arodizglītība pēc pamatizglītības Sociālā aprūpe Aprūpētājs (3.LKI līmenis) 3 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programma ir piemērota arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām (mācīšanās traucējumiem vai viegliem garīgās attīstības traucējumiem).

Papildu informācija:

 • Iespēja cilvēkiem ar speciālām vajadzībām iesaistīties ERASMUS+ mobilitātes projektos


Smiltenes tehnikums – Alsviķu teritoriālā struktūrvienība

"Alsviķi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Tālrunis: 26158008

E-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com; arodskola@alsviki.lv

smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā pamatizglītība pēc pamatizglītības

Kokiztrādājumu izgatavošana

Koksnes materiālu apstrādātājs (2.LKI līmenis) 2 gadi (klātienē)

Speciālā pamatizglītība;

 

Personām ar invaliditāti

Arodizglītība pēc pamatizglītības Ādas apstrādes tehnoloģija un izstrādājumu izgatavošana Apavu labotājs (3.LKI līmenis) 3 gadi (klātienē)
Būvdarbi Apdares darbu strādnieks (3.LKI līmenis)
Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs (3.LKI līmenis)
Kokizstrādājumu izgatavošana Kokapstrādes iekārtu operators (3.LKI līmenis)

Informācija par citām izglītības programmām:

 

Struktūrvienībā tiek īstenotas arī citas izglītības programmas personām, kas ieguvušas speciālo pamatizglītību  vai invaliditāti: “Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija”, kvalifikācija “Šuvējs” (3. LKI līmenis), “Dārzkopība”, kvalifikācija "Dārzkopis" (3. LKI līmenis).

 

Personas ar vispārējo pamatizglītību var iegūt profesionālo vidējo izglītību: “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kvalifikācija “Būvizstrādājumu galdnieks”(4. LKI) un “Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija”, kvalifikācija “Tērpu izgatavošanas un stila speciālists” (4.LKI).

 

Atbalsta pasākumi:

 • atbalsta personāla konsultācijas (zīmju valodas tulks, izglītības psihologs, sociālais pedagogs, ārsts);
 • medicīniskā rehabilitācija (fizioterapija, masāžas, ūdens procedūras, diennakti pieejams medicīnas personāls);
 • sportiskas un radošas aktivitātes (sporta pasākumi, dejas, zīmēšana, rokdarbi, dziedāšana);
 • valsts apmaksāta 4X ēdināšana (personām ar invaliditāti);
 • individuāla pieeja katram izglītojamajam (grupa 8-12 izglītojamie);
 • stipendija,
 • prakses iespējas ERASMUS+ projekta ietvaros ārzemēs.


Jūrmalas profesionālā vidusskola

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)

Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 28304941

E-pasts: jpv@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā pamatizglītība pēc pamatizglītības Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Šuvēja palīgs (2.LKI līmenis) 2 gadi (klātienē)

Pamatizglītība vai speciālā pamatizglītība.

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti, funkcionāliem traucējumiem.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis (4.LKI līmenis)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi.

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti, funkcionāliem traucējumiem.

Profesionālā tālākizglītība

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis (4.LKI līmenis)

960 stundas (klātienē)

Vidējā izglītība;

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti, funkcionāliem traucējumiem.

Dārzkopība Dārzkopis (3.LKI līmenis) 960 stundas (klātienē)

Bez izglītības ierobežojuma;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti, funkcionāliem traucējumiem.

Datoru lietošana

Informācijas ievadīšanas operators (3.LKI līmenis)

720 stundas (klātienē)

Ēdināšanas pakalpojumi

Konditora palīgs (3.LKI līmenis)

684 stundas (klātienē)

Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs (3.LKI līmenis) 1204 stundas (klātienē)
Floristikas pakalpojumi Florists (3.LKI līmenis) 1920 stundas (klātienē)
Komerczinības Noliktavas darbinieks (3.LKI līmenis) 960 stundas (klātienē)
Koka izstrādājumu izgatavošana

Koksnes materiālu apstrādātājs (2.LKI līmenis)

2880 stundas (klātienē)

Profesionālās pilnveides izglītība Apdrukas tehnoloģijas Nav 570 stundas (klātienē)

Pamatizglītība;

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti, funkcionāliem traucējumiem.

Dāvanu noformēšana Nav 818 stundas (klātienē)

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti, funkcionāliem traucējumiem.

Preču izvietošana tirdzniecības zālē Nav 510 stundas (klātienē)
Preču marķēšana Nav 658 stundas (klātienē)
Stādu sagatavošana un podošana Nav 480 stundas (klātienē)
Trauku novākšana, mazgāšana Nav 470 stundas (klātienē)
Vienkāršu kokizstrādājumu izgatavošana ar rokas kokapstrādes instrumentiem Nav 786 stundas (klātienē)
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Koledža)

Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 29466508; 29187093

E-pasts: koledza@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv/koledza.html

Visas programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Īsā cikla (1.līmeņa) profesionālā augstākā izglītība

Cilvēku resursu vadība

Personāla speciālists (5.LKI līmenis)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Vidējā izglītība;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

 

Grāmatvedība un nodokļi

Grāmatvedis (5.LKI līmenis)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Komercdarbības organizācija Komercdarbības speciālists (5.LKI līmenis) 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Surdotulks

Surdotulks (5.LKI līmenis) 2 gadi (pilna laika klātienē)

Viesnīcu servisa vadība

Viesnīcu pakalpojumu organizators (5.LKI līmenis)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Papildu informācija:

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti mācības Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā apmaksā valsts. Mācību laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts:

 • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; 
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • karjeras atbalsts studiju/mācību laikā un vienu gadu pēc izglītības iestādes absolvēšanas;
 • dzīvošana dienesta viesnīcā;
 • ēdināšana;
 • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošana;
 • autovadīšanas apmācības.

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana.

Valsts apmaksātu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina cilvēkiem darbspējas vecumā, ja ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti, ņemot vērā cilvēka iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic cilvēka profesionālās piemērotības noteikšanu un rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, kur cilvēks var apgūt jaunu profesiju, lai turpmāk atrastu piemērotu darbu.

Noderīgi resursi:

Ieteikt rakstu