Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti

Publicēts 2022. gada 4. februārī

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.LV) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2022./23. mācību gadā profesionālās izglītības programmās cilvēkiem ar invaliditāti un/vai dažāda rakstura funkcionāliem traucējumiem.

Programmas, kuras ir izstrādātas vai pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, īsteno gan profesionālās izglītības iestādes, gan koledžas un to teritoriālās struktūrvienības. Par katru izglītības iestādi rakstā sniegta arī cita noderīga informācija par papildu iespējām: dienesta viesnīcu, rehabilitācijas iespējām, atbalsta personālu, vides pieejamību u.c.

NIID.LV tiek apkopota un regulāri aktualizēta informācija par šādām profesionālās izglītības programmām, kas piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/vai funkcionāliem traucējumiem:

 • Profesionālā pamatizglītība;
 • Arodizglītība pēc pamatizglītības;
 • Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17 vai 18 gadu vecuma;
 • Arodizglītība pēc vidējās izglītības;
 • Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības;
 • Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības;
 • Profesionālā tālākizglītība;
 • Profesionālā pilnveide;
 • Profesionālā augstākā izglītība – 1.līmeņa (jeb koledžas) profesionālās studiju programmas.

NB! Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, var būt izmaiņas uzņemšanas organizācijā un mācību procesa norisē. Pirms dokumentu iesniegšanas lūdzam sazināties ar izglītības iestādi, lai precizētu informāciju!

 

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai funkcionāliem traucējumiem 2022./23. mācību gadā

Tabulā ievietotas programmas, kas tiek īstenotas par valsts, pašvaldību vai ES fondu budžeta līdzekļiem.


Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Iepriekšējais nosaukums: Cīravas profesionālā vidusskola

"Cīravas skola", Cīrava, Cīravas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3453

Tālrunis: 20388984 (lietvede); 63448569 (struktūrvienības vadītāja)

E-pasts: info.cirava.avs@inbox.lv   ciravasskola.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Arodizglītība pēc pamatizglītības

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavāra palīgs (2. PKL, atbilst 3. LKI)

3 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programmas ir piemērotas arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, t.sk. ar garīgās attīstības traucējumiem.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Kokapstrādes iekārtu operators (2. PKL, atbilst 3. LKI)

Papildu informācija:

 • Iespēja personām ar īpašām vajadzībām iesaistīties ERASMUS+ mobilitātes projektos
 • Kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas – novuss, datorklase, internets.


Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Tālrunis: 63324082

E-pasts: kuldigasttt@pcabc.lv  www.kuldigastehnikums.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Ēdināšanas pakalpojumi Konditors (3. PKL, atbilst 4. LKI)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programmas ir piemērotas arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs (3. PKL, atbilst 4. LKI)

Koka mākslinieciskā apstrāde Stila mēbeļu modelētājs (3. PKL, atbilst 4. LKI)
Kokizstrādājumu izgatavošana Mēbeļu galdnieks (3. PKL, atbilst 4. LKI)
Restaurācija Restaurācijas tehniķis (3. PKL, atbilst 4. LKI)
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības Pārtikas produktu tehnoloģija Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis (3. PKL, atbilst 4. LKI) 1,5 gadi (klātienē)

Vidējā izglītība;

Programmas ir piemērotas arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (3. PKL, atbilst 4. LKI)
Skaistumkopšanas pakalpojumi SPA speciālists (3. PKL, atbilst 4. LKI)

Papildu informācija:

 • Visās grupās personām ar dzirdes traucējumiem nodrošināti surdotulka pakalpojumi.


PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" -  Krāslavas teritoriālā struktūrvienība

Aronsona iela 3, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

E-pasts: larisa.rukmane@rvt.lvwww.kraslava.rvt.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums Uzņemšanas nosacījumi
Profesionālā pamatizglītība Kokiztrādājumu izgatavošana Koksnes materiālu apstrādātājs (1. PKL) 2 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programma ir piemērota arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām (mācīšanās traucējumiem vai viegliem garīgās attīstības traucējumiem).

Papildu informācija:

 • Iespēja cilvēkiem ar speciālām vajadzībām iesaistīties ERASMUS+ mobilitātes projektos


Smiltenes tehnikums – Alsviķu teritoriālā struktūrvienība

Iepriekšējais nosaukums: Alsviķu arodskola

"Alsviķi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Tālrunis: 26158008

E-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com; arodskola@alsviki.lv  smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā pamatizglītība

Kokiztrādājumu izgatavošana

Koksnes materiālu apstrādātājs (1. PKL, atbilst 2. LKI) 2 gadi (klātienē)

Pamatizglītība vai speciālā pamatizglītība;

 

Programmas ir piemērotas personām ar invaliditāti un/ vai speciālām vajadzībām

Arodizglītība pēc pamatizglītības Būvdarbi Apdares darbu strādnieks (2. PKL, atbilst 3. LKI) 3 gadi (klātienē)
Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs (2. PKL, atbilst 3. LKI)
Kokizstrādājumu izgatavošana Kokapstrādes iekārtu operators (2. PKL, atbilst 3. LKI)
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Šuvējs (2. PKL, atbilst 3. LKI)

Informācija par citām programmām:

Struktūrvienībā tiek īstenotas arī citas izglītības programmas personām ar invaliditāti vai speciālām vajadzībām: “Ādas apstrādes tehnoloģija un izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija “Apavu labotājs”), “Sociālā aprūpe” (kvalifikācija "Aprūpētājs") un “Ēdināšanas pakalpojumi” (kvalifikācija “Virtuves darbinieks”).

 

Atbalsta pasākumi:

 • atbalsta personāla konsultācijas (zīmju valodas tulks, izglītības psihologs, sociālais pedagogs, ārsts);
 • medicīniskā rehabilitācija (fizioterapija, masāžas, ūdens procedūras, diennakti pieejams medicīnas personāls);
 • sportiskas un radošas aktivitātes (sporta pasākumi, dejas, teātris, zīmēšana, rokdarbi, dziedāšana);
 • valsts apmaksāta 4X ēdināšana (personām ar invaliditāti);
 • individuāla pieeja katram izglītojamajam (grupa 8-12 izglītojamie);
 • stipendija,
 • projekts «PUMPURS».


Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 28304941

E-pasts: jpv@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā pamatizglītība

Komerczinības Tirdzniecības zāles darbinieks (1. PKL, atbilst 2. LKI)

1 gads (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Šuvēja palīgs (1. PKL, atbilst 2. LKI)

Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17. g.v.

Datoru lietošana

Informācijas ievadīšanas operators (2. PKL, atbilst 3. LKI)

1 gads (klātienē)

Pamatizglītība, 17 gadi;

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis (3. PKL, atbilst 4. LKI)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības

Komerczinības

Rūpniecības komercdarbinieks (3. PKL, atbilst 4. LKI)

2 gadi (neklātienē)

Vidējā izglītība;

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Profesionālā tālākizglītība

Datorsistēmas (Arī ziemas uzņemšana līdz 10.02.2022.)

Datorsistēmu tehniķis (3. PKL, atbilst 4. LKI)

960 stundas (klātienē)

Vidējā izglītība;

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Lietvedis (2. PKL, atbilst 3. LKI) 1920 stundas (klātienē)

Bez izglītības ierobežojuma;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Dārzkopība Dārzkopis (2. PKL, atbilst 3. LKI) 960 stundas (klātienē)

Datoru lietošana (Arī ziemas uzņemšana līdz 10.02.2022.)

Informācijas ievadīšanas operators (2. PKL, atbilst 3. LKI)

720 stundas (klātienē)

Ēdināšanas pakalpojumi

Konditora palīgs (2. PKL, atbilst 3. LKI)

684 stundas (klātienē)

Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs (2. PKL, atbilst 3. LKI) 1204 stundas (klātienē)
Floristikas pakalpojumi Florists (2. PKL, atbilst 3. LKI) 1920 stundas (klātienē)
Koka izstrādājumu izgatavošana Koksnes materiālu apstrādātājs (1. PKL, atbilst 2. LKI) 2880 stundas (klātienē)
Komerczinības Noliktavas darbinieks (2. PKL, atbilst 3. LKI) 960 stundas (klātienē)

Mājturība

Veļas mazgātājs un gludinātājs (1. PKL, atbilst 2. LKI)

960 stundas (klātienē)

Profesionālās pilnveides izglītība Apdrukas tehnoloģijas Nav 570 stundas (klātienē)

Pamatizglītība;

Programma ir piemērota cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Dāvanu noformēšana Nav 818 stundas (klātienē)

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

Grīdas mazgāšana Nav 480 stundas (klātienē)
Preču izvietošana tirdzniecības zālē Nav 510 stundas (klātienē)
Preču komplektēšana Nav 648 stundas (klātienē)
Preču kraušana noliktavā Nav 480 stundas (klātienē)
Preču marķēšana Nav 658 stundas (klātienē)
Stādījumu kopšana Nav 480 stundas (klātienē)
Stādu sagatavošana un podošana Nav 480 stundas (klātienē)
Trauku novākšana, mazgāšana Nav 470 stundas (klātienē)
Vienkāršu kokizstrādājumu izgatavošana ar rokas kokapstrādes instrumentiem Nav 786 stundas (klātienē)
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Koledža)

Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 29466508

E-pasts: koledza@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv/koledza.html

Visas programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

1.līmeņa (koledžas) profesionālā augstākā izglītība

Cilvēku resursu vadība

Personāla speciālists (4. PKL, atbilst 5. LKI)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Vidējā izglītība;

Programmas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti un/ vai prognozējamu invaliditāti.

 

Grāmatvedība un nodokļi

Grāmatvedis (4. PKL, atbilst 5. LKI)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Informācijas tehnoloģijas

Datorsistēmu un datortīklu administrators (4. PKL, atbilst 5. LKI)

3 gadi (pilna laika klātienē)

Komercdarbības organizācija Komercdarbības speciālists (4. PKL, atbilst 5. LKI) 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Lietišķo sistēmu programmatūra

Programmētājs (4. PKL, atbilst 5. LKI)

3 gadi (pilna laika klātienē)

Surdotulks

Surdotulks (4. PKL, atbilst 5. LKI) 2 gadi (pilna laika klātienē)

Viesnīcu servisa vadība

Viesnīcu pakalpojumu organizators (4. PKL, atbilst 5. LKI)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Papildu informācija:

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti mācības Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā apmaksā valsts. Mācību laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts:

 • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; 
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • karjeras atbalsts studiju/mācību laikā un vienu gadu pēc izglītības iestādes absolvēšanas;
 • dzīvošana dienesta viesnīcā;
 • ēdināšana;
 • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošana;
 • autovadīšanas apmācības.

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana.

Valsts apmaksātu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina cilvēkiem darbspējas vecumā, ja ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti, ņemot vērā cilvēka iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic cilvēka profesionālās piemērotības noteikšanu un rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, kur cilvēks var apgūt jaunu profesiju, lai turpmāk atrastu piemērotu darbu.

Noderīgi resursi:

Ieteikt rakstu