Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Publicēts 2021. gada 8. aprīlī

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2021./22. mācību gadā profesionālās izglītības programmās personām ar īpašām vajadzībām.

Programmas, kuras ir izstrādātas vai pielāgotas personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, īsteno gan profesionālās izglītības iestādes, gan koledžas un to teritoriālās struktūrvienības. Par katru izglītības iestādi rakstā sniegta arī cita noderīga informācija par papildu iespējām: dienesta viesnīcu, rehabilitācijas iespējām, atbalsta personālu, vides pieejamību u.c.

NIID.lv tiek apkopota un regulāri aktualizēta informācija par šādām profesionālās izglītības programmām, kas piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:

 • Profesionālā pamatizglītība;
 • Arodizglītība pēc pamatizglītības;
 • Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17 vai 18 gadu vecuma;
 • Arodizglītība pēc vidējās izglītības;
 • Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības;
 • Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības;
 • Profesionālā tālākizglītība;
 • Profesionālā pilnveide;
 • Profesionālā augstākā izglītība – 1.līmeņa (jeb koledžas) profesionālās studiju programmas.

NB! Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, var būt izmaiņas uzņemšanas organizācijā un mācību procesa norisē. Pirms dokumentu iesniegšanas lūdzam sazināties ar izglītības iestādi, lai precizētu informāciju!

 

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2021./22. mācību gadā

Tabulā ievietotas programmas, kas tiek īstenotas par valsts, pašvaldību vai ES fondu budžeta līdzekļiem.


Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Iepriekšējais nosaukums: Cīravas profesionālā vidusskola

"Cīravas skola", Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453

Tālrunis: 63448485

E-pasts: info.cirava.avs@inbox.lv   ciravasskola.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Arodizglītība pēc pamatizglītības

Ēdināšanas pakalpojumi (arī personām ar īpašām vajadzībām)

Pavāra palīgs (2. PKL, atbilst 3. LKI)

3 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Kokizstrādājumu izgatavošana (arī personām ar īpašām vajadzībām)

Kokapstrādes iekārtu operators (2. PKL, atbilst 3. LKI)

Papildu informācija:

 • Iespēja personām ar īpašām vajadzībām iesaistīties ERASMUS+ mobilitātes projektos
 • Kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas – novuss, datorklase, internets.


Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Tālrunis: 63324082

E-pasts: kuldigasttt@pcabc.lv  www.kuldigastehnikums.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Ēdināšanas pakalpojumi (arī personām ar dzirdes traucējumiem)

Pavārs (3. PKL, atbilst 4. LKI)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Kokizstrādājumu izgatavošana (arī personām ar dzirdes traucējumiem) Mēbeļu galdnieks (3. PKL, atbilst 4. LKI)

Papildu informācija:

 • Visās grupās personām ar dzirdes traucējumiem nodrošināti surdotulka pakalpojumi.


Smiltenes tehnikums – Alsviķu teritoriālā struktūrvienība

Iepriekšējais nosaukums: Alsviķu arodskola

"Alsviķu arodskola", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Tālruņi: 64307132; 26158008

E-pasts: arodskola@alsviki.lv  smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā pamatizglītība Ādas apstrādes tehnoloģija un izstrādājumu izgatavošana (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Apavu labotājs (2. PKL, atbilst 3. LKI) 3 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 1., 2., 3. grupas invaliditāte

Būvdarbi (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Apdares darbu strādnieks (2. PKL, atbilst 3. LKI)
Dārzkopība (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Dārzkopis (2. PKL, atbilst 3. LKI)

Ēdināšanas pakalpojumi (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Virtuves darbinieks (1. PKL, atbilst 2. LKI) 2 gadi (klātienē)

Kokiztrādājumu izgatavošana (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Koksnes materiālu apstrādātājs (1. PKL, atbilst 2. LKI)

Papildu informācija:

Papildus norādītajām skola īsteno arī citas izglītības programmas personām ar īpašām vajadzībām (2021./22. gadā uzņemšana nenotiek, taču turpmāk tiek plānota): Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (iegūst kvalifikāciju “Šuvējs”), Sociālā aprūpe (iegūst kvalifikāciju "Aprūpētājs") un Ēdināšanas pakalpojumi (iegūst kvalifikāciju “Pavāra palīgs”).

Pakalpojumi :

 • dienesta viesnīca (maksas pakalpojums EUR 8.50 mēnesī);
 • No foajē telpas uz dienesta viesnīcu ir ierīkots pacēlājs personām ar kustību traucējumiem, kas nodrošina brīvas pārvietošanās iespējas;
 • ēdnīca (4 x dienā valsts apmaksāta ēdināšana cilvēkiem ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā; pārējiem - maksas pakalpojums)
 • fizioterapija, masāžas, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana, logopēds, zīmju valodas tulks;
 • pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu izglītība, sporta aktivitātes, bibliotēka, internets).


Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 28304941

E-pasts: jpv@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā pamatizglītība

Metālapstrāde (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Montāžas darbu atslēdznieks (1. PKL, atbilst 2. LKI)

1 gads (klātienē)

 

Pamatizglītība, 15 gadi

 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (piemērota personām ar garīga rakstura traucējumiem)

Šuvēja palīgs (1. PKL, atbilst 2. LKI)

Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17. g.v.

Datoru lietošana (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Informācijas ievadīšanas operators (2. PKL, atbilst 3. LKI)

1 gads (klātienē)

Pamatizglītība, 17 gadi

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Datorsistēmas (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Datorsistēmu tehniķis (3. PKL, atbilst 4. LKI)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības

Komerczinības (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Rūpniecības komercdarbinieks (3. PKL, atbilst 4. LKI)

2 gadi (tālmācībā)

Vidējā izglītība

Profesionālā tālākizglītība

Datorsistēmas (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Datorsistēmu tehniķis (3. PKL, atbilst 4. LKI)

960 stundas (klātienē)

Vidējā izglītība

Datoru lietošana (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Informācijas ievadīšanas operators (2. PKL, atbilst 3. LKI)

480 stundas (klātienē)

Bez izglītības ierobežojuma

 

Ēdināšanas pakalpojumi (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Konditora palīgs (2. PKL, atbilst 3. LKI)

684 stundas (klātienē)

Ēdināšanas pakalpojumi (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Pavāra palīgs (2. PKL, atbilst 3. LKI) 1204 stundas (klātienē)
Komerczinības (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Noliktavas darbinieks (2. PKL, atbilst 3. LKI) 960 stundas (klātienē)

Mājturība (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Veļas mazgātājs un gludinātājs (1. PKL, atbilst 2. LKI)

960 stundas (klātienē)

Profesionālā tālākizglītība ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros Komerczinības (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Noliktavas darbinieks (2. PKL, atbilst 3. LKI) 960 stundas (klātienē) Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Lietvedis (2. PKL, atbilst 3. LKI) 1920 stundas (klātienē)
Dārzkopība (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Dārzkopis (2. PKL, atbilst 3. LKI) 960 stundas (klātienē)
Floristikas pakalpojumi (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Florists (2. PKL, atbilst 3. LKI) 1920 stundas (klātienē)
Koka izstrādājumu izgatavošana (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Galdnieka palīgs (1. PKL, atbilst 2. LKI) 2880 stundas (klātienē) Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Profesionālās pilnveides izglītība Apdrukas tehnoloģijas (piemērota personām ar īpašām vajadzībām) Nav 570 stundas (klātienē) Pamatizglītība
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Koledža)

Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 29466508

E-pasts: koledza@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv/koledza.html

1.līmeņa (koledžas) profesionālā augstākā izglītība

Cilvēku resursu vadība

Personāla speciālists (4. PKL, atbilst 5. LKI)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Vidējā izglītība

 

Grāmatvedība un nodokļi

Grāmatvedis (4. PKL, atbilst 5. LKI)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Informācijas tehnoloģijas

Datorsistēmu un datortīklu administrators (4. PKL, atbilst 5. LKI)

3 gadi (pilna laika klātienē)

Lietišķo sistēmu programmatūra

Programmētājs (4. PKL, atbilst 5. LKI)

3 gadi (pilna laika klātienē)

Mārketings un tirdzniecība

Mārketinga un tirdzniecības speciālists (4. PKL, atbilst 5. LKI)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Surdotulks

Surdotulks (4. PKL, atbilst 5. LKI) 2 gadi (pilna laika klātienē)

Viesnīcu servisa vadība

Viesnīcu pakalpojumu organizators (4. PKL, atbilst 5. LKI)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Papildu informācija:

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti mācības Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā apmaksā valsts. Mācību laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts:

 • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; 
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • karjeras atbalsts studiju/mācību laikā un vienu gadu pēc izglītības iestādes absolvēšanas;
 • dzīvošana dienesta viesnīcā;
 • ēdināšana;
 • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošana;
 • autovadīšanas apmācības.

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana.

Līdz 2021.gada 30.jūnijam SIVA tiek īstenots ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”, kurā var iesaistīties personas ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditāte) un personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras neapgūst izglītību vispārējās izglītības iestādēs, sākot no 15 gadu vecuma līdz pensijas vecuma sasniegšanai. Šī projekta laikā tiks dota iespēja apgūt piecas profesionālās tālākizglītības programmas personām ar I vai II grupas invaliditāti, kā arī 35 prasmju apmācību (neformālās izglītības) programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Neformālās izglītības prasmju programmas  ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros:

Nr.p.k.

Neformālās izglītības prasmju programmas

Īstenošanas ilgums

(stundas)

1.

Preču kraušana noliktavā

480

2.

Preču ievietošana tirdzniecības zālē

510

3.

Preču marķēšana

658

4.

Etiķešu līmēšana

610

5.

Preču komplektēšana

648

6.

Ratiņu stumšana noliktavā

450

7.

Augļu un dārzeņu šķirošana

480

8.

Dokumentu kopēšana

685

9.

Dokumentu kārtošana

685

10.

Ielas slaucīšana, lapu grābšana

360

11.

Dārza ravēšana (zemes rakšana, irdināšana)

480

12.

Stādu sagatavošana un podošana

430

13.

Dārzeņu stādīšana

430

14.

Koku un krūmu stādīšana

430

15.

Koka grebšana (dažādu priekšmetu  izgatavošana)

790

16.

Klūdziņu pīšana (dažādu priekšmetu izgatavošana)

810

17.

Zaru vākšana, kokmateriālu sakraušana (citi kokapstrādes palīgstrādnieka darbi)

380

18.

Ziedu kārtošana (dažādu ziedu kompozīciju veidošana)

890

19.

Vainagu izgatavošana

900

20.

Sveču liešana, materiālu sagatavošana

725

21.

Dāvanu noformēšana

820

22.

Zeķu un cimdu  adīšana

760

23.

Vienkāršas pamatprasmes šūšanai ar šujmašīnu

772

24.

Veļas gludināšana

600

25.

Veļas šķirošana, marķēšana

480

26.

Veļas locīšana

480

27.

Trauku mazgāšana, spodrināšana

498

28.

Trauku novākšana

410

29.

Augļu un dārzeņu mizošana

480

30.

Grīdas mazgāšana

480

31.

Putekļu slaucīšana, mēbeļu pulēšana

480

32.

Maizes un konditorijas izstrādājumu iesaiņošana

500

33.

Ziepju izgatavošana

720

34.

Dežūrēšana, telpu un teritorijas pieskatīšana

398

35.

Virsdrēbju saņemšana, novietošana un uzraudzība

440

Mācību laikā bez maksas tiks nodrošināta:

 • Dzīvošana labiekārtotā dienesta viesnīcā;
 • Ēdināšana trīs reizes dienā;
 • Sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas un atbalsts;
 • Sociālā rehabilitācija;
 • Atbalsts iekārtošanai darbā;
 • Brīvā laika pasākumi.

Pirms mācībām speciālisti noteiks profesionālo piemērotību (motivāciju, veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai, iepriekšējās zināšanas, pieredzi un prasmes), pretendenti saņems ieteikumu atbilstošai mācību programmai. Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā ir iespējams saņemt apmaksātu transporta pakalpojumu nokļūšanai līdz pakalpojuma saņemšanas vietai (ja personai ir ierobežota mobilitāte), ēdināšanas un dienesta viesnīcas pakalpojumu, psihologa, karjeras konsultanta, sociālā darbinieka u.c. speciālistu konsultācijas.

Visi interesenti aicināti zvanīt un pieteikties pa tālruņa numuriem 20011645 vai 26385047. E-pasta adrese: sivaprojekts@siva.gov.lv. Vairāk par projektu lasiet šeit.

Mācības tiek nodrošinātas Eiropas Sociālā fonda projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" īstenošanas gaitā.

Noderīgi resursi:

Ieteikt rakstu