Infografikas karjeras plānošanai - tavas attīstības iespējas skolas laikā

Papildināts 2018. gada 27. septembrī
Publicēts 2014. gada 9. oktobrī
Astoņas infografikas - palīgi karjeras plānošanā. Katra infografika attēlo kādu būtisku karjeras veidošanas jautājumu.


Karjeras vadības prasmes

Infografikā uzskaitītas svarīgākās karjeras vadības prasmes.

Lejupielādēt

Karjeras orientēšanās karte

Kas jādara, lai izvēlētos tālāko izglītības un karjeras ceļu? Karte palīdzēs Tev orientēties šajā ceļā.

Lejupielādēt

Tavas attīstības iespējas skolas laikā

Daudzas darba tirgū un dzīvē noderīgas prasmes var attīstīt jau skolas laikā. Mūsdienās neviens profesionālis neiztiks bez laika plānošanas, spējas pamatot savu viedokli, prasmēm sadarboties u.c. tā sauktajām vispārējām prasmēm. Infografika parādīs Tev ceļus, kā, iesaistoties ikdienas aktivitātēs, vari veidot sevi par darba tirgum un dzīvei sagatavotu profesionāli.

Neiznieko laiku! Iegūsti pieredzi un dzīvei noderīgas prasmes, bez kurām neiztikt 21. gadsimtā.

Lejupielādēt

Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases

Plānojot savu karjeru, jāizvēlas ne tikai profesija, bet arī izglītības ceļš, kā šo profesiju apgūt. Turklāt jāizvēlas savai situācijai un nākotnes plāniem atbilstošākais.

Infografika izskaidro, kāds ir tālākās izglītības iespējas pēc pamatizglītības un kādas pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas. Tajā norādīts, cik ilgs laiks jāvelta katram izglītības ceļam un kādu profesionālās kvalifikācijas līmeni var iegūt.

Lejupielādēt

Kā plānot karjeru?

Kā plānot karjeru?

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.

Lejupielādēt

Kā analizēt sevi?

Kā analizēt sevi - savas intereses, zināšanas un vēlmes?

Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi.

 

Lejupielādēt

Kā iepazīt profesijas?

Kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas?

Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi. Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām. Izmanto to, lai noskaidrotu, kuras profesijas domātas tieši Tev.

 

Lejupielādēt

Kā izvēlēties izglītības iestādi?

Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi?

Izvēloties skolu, Tu izvēlies vietu, kur ieguldīsi savu laiku un līdzekļus, lai iegūtu zināšanas un prasmes, kas Tev palīdzēs būt veiksmīgam. Noskaidro atbildes uz infografikas jautājumiem, lai izvēlētos Tavām vēlmēm un iespējām vispiemērotāko mācību iestādi.

 

Lejupielādēt

 

Četras infografikas “Mācoties ... priekšmetus, Tu …” sniedz atbildi uz skolēnu jautājumu: “Kāpēc man jāmācās šis vai cits mācību priekšmets?”. Infografikās priekšmeti apvienoti mācību priekšmetu ciklos.


Tehnoloģiju un zinātņu pamati

“Tehnoloģiju un zinātņu pamati” ir datorika, informātika, bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika, tehniskā grafika un programmēšanas pamati.

Lejupielādēt

Cilvēks un sabiedrība

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports, psiholoģija, ekonomika, ētika, filozofija, kulturoloģija, politika un tiesības, psiholoģija un veselības mācība

Lejupielādēt

Kā plānot karjeru?

Mākslas priekšmeti

Literatūra, vizuālā māksla, mūzika un deja

Lejupielādēt

Kā analizēt sevi?

Valoda

Latviešu valoda, svešvaloda un mazākumtautību valoda;

 

Lejupielādēt

 

Divi origami modeļi  - palīgi karjeras plānošanā


Veido savu karjeru pats!

Origami kubs palīdzēs domāt par karjeras izvēles pamatjautājumiem. Ko tu gribi? Ko tu vari? Kas ir vajadzīgs darba tirgū? Kur un ko var macīties?

Lejupielādēt

Iepazīsti profesiju un izpēti izglītības iespējas!

Origami modelis - profesiju un izglītības iespēju izpētes lidmašīna.

Lejupielādēt

Ieteikt rakstu