Infografikas karjeras plānošanai - tavas attīstības iespējas skolas laikā

Aktualizēts 2022. gada 1. decembrī
Publicēts 2014. gada 9. oktobrī

Katra infografika attēlo kādu būtisku karjeras veidošanas aspektu un sniedz atbildi uz kādu no svarīgiem dzīves jautājumiem:

  • Kā plānot karjeru?
  • Kas man jādara, lai izvēlētos tālāko izglītības un karjeras ceļu?
  • Kā izprast sevi?
  • Kā izvēlēties profesiju un mācību iestādi?
  • Kādas ir izglītības iespējas pēc 9. un 12. klases?
  • Ko es varu darīt jau skolas laikā?
  • Ko man dos viena vai otra mācību priekšmeta apguve?
  • Kas man var palīdzēt karjeras lēmuma pieņemšanā?

Infografikas vari lejupielādēt kā PDF failus aplūkošanai vai izdrukāšanai.

 
SEVIS IZPĒTE UN KARJERAS PLĀNOŠANA


Karjeras vadības prasmes

Infografikā uzskaitītas svarīgākās karjeras vadības prasmes.

Lejupielādēt

Karjeras orientēšanās karte

Kas jādara, lai izvēlētos tālāko izglītības un karjeras ceļu? Karte palīdzēs Tev orientēties šajā ceļā.

Lejupielādēt

Kā plānot karjeru?

Kā plānot karjeru?

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.

Lejupielādēt

Kā analizēt sevi?

Kā analizēt sevi - savas intereses, zināšanas un vēlmes?

Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi.

 

Lejupielādēt

Veido savu karjeru pats!

Origami kubs palīdzēs domāt par karjeras izvēles pamatjautājumiem. Ko tu gribi? Ko tu vari? Kas ir vajadzīgs darba tirgū? Kur un ko var mācīties?

Lejupielādēt

 

IZGLĪTĪBAS IEGUVE


Kā izvēlēties izglītības iestādi?

Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi?

Izvēloties skolu, Tu izvēlies vietu, kur ieguldīsi savu laiku un līdzekļus, lai iegūtu zināšanas un prasmes, kas Tev palīdzēs būt veiksmīgam. Noskaidro atbildes uz infografikas jautājumiem, lai izvēlētos Tavām vēlmēm un iespējām vispiemērotāko mācību iestādi.

Lejupielādēt

Tavas attīstības iespējas skolas laikā

Daudzas darba tirgū un dzīvē noderīgas prasmes var attīstīt jau skolas laikā. Mūsdienās neviens profesionālis neiztiks bez laika plānošanas, spējas pamatot savu viedokli, prasmēm sadarboties u.c. tā sauktajām vispārējām prasmēm. Infografika parādīs Tev ceļus, kā, iesaistoties ikdienas aktivitātēs, vari veidot sevi par darba tirgum un dzīvei sagatavotu profesionāli.

Neiznieko laiku! Iegūsti pieredzi un dzīvei noderīgas prasmes, bez kurām neiztikt 21. gadsimtā.

Lejupielādēt

 

IZZINI PROFESIJU


Kā iepazīt profesijas?

Kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas?

Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi. Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām. Izmanto to, lai noskaidrotu, kuras profesijas domātas tieši Tev.

Lejupielādēt

Kā iepazīt uzņēmumu?

Infografika uzņēmuma un tā darbības iepazīšanai un savu mērķu novērtēšanai, gatavojoties uzņēmuma apmeklējumam mācību ekskursijas laikā.

Lejupielādēt

Vienlīdzīgas karjeras iespējas sievietēm un vīriešiem

Infografika skolēnu informēšanai par viņu tiesībām un iespējām izvēlēties izglītības iestādi vai darbu neatkarīgi no dzimuma, kā arī diskusijas veicināšanai par vienlīdzīgām karjeras iespējām.

Lejupielādēt

Iepazīsti profesiju un izpēti izglītības iespējas! (lidmašīnas trafarets)

Origami modelis - profesiju un izglītības iespēju izpētes lidmašīna.

Lejupielādēt

 

TAVI PALĪGI KARJERAS ATBALSTAM

 


Karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieki un to lomas

 

Latvijas karjeras atbalsta sistēmas raksturojums. Uzzini, kādu palīdzību karjeras izvēlē Tev var sniegt valsts vai pašvaldības iestādes, skola un darba tirgus!

Lejupielādēt

Interaktīvais karjeras izvēles rīks

 

Interaktīva infografika par karjeras palīgiem un pieejamajiem resursiem karjeras lēmumu pieņemšanā. Uzzini, kā Tev var palīdzēt klases audzinātājs, mācību priekšmetu un pulciņu skolotāji, karjeras konsultants, psihologs, ģimene, draugi, treneri, uzņēmumu pārstāvji un citi iedvesmotāji. Uzklausi, padomā, un lēmumu pieņem pats!

https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-izveles-riks

 

Ieteikt rakstu