Palīgs NIID.LV meklēšanā, meklēšanas komandu formāti

NIID.LV datubāzē meklēšanu var veikt līdzīgā veidā, kādā darbojas populārākie Interneta portāli. Atslēgas vārda laukā sākumlapā jāievada tikai daži Jums zināmi atslēgas vārdi, lai saņemtu pieprasījumam atbilstošāko rezultātu sarakstu. Piem "Fizika Daugavpilī". Meklēšanas rezultātus varat precizēt un sašaurināt, no kreisās puses izvēlnes izvēloties jūs interesējošo programmu grupu  - piem. "Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas"

Meklējamos vārdus varat kombinēt ar loģiskajiem nosacījumiem un iekavām, kā arī izmantot * un ? simbolus vārda vai frāzes daļas apzīmēšanai. Piem. "foto* Rīga".  Pilnu meklēšanas formātu komandu sarakstu skatiet zemāk.

Portālā meklējamos vārdus var ierakstīt gan lielo, gan mazo burtu režīmā, meklēšanas rezultāts neatšķirsies. Meklēšana tiek veikta arī latviešu valodas vārdu locījumos - tas nozīmē, ka meklējamos vārdus varat rakstīt jebkurā locījumā.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti lapās, katrā atainojot 10 vienībās. Lai caurskatītu visu rezultātu sarakstu, lūdzu izmantojiet navigācijas saites "<iepriekšējā 1,2,3,4 nākamā>", kas tiek vienmēr parādītas katra rezultātu saraksta augšā un apakšā.

Rezultātus var apskatīt "Programmu skatā" vai "Izglītības iestāžu skatā". Detalizētu informāciju par programmu var tālāk iegūt nospiežot uz programmas nosaukuma (Programmu skatā).  Izglītības iestāžu skatā, nospiežot uz izglītības iestādes nosaukuma tālāk tiks atainotas šīs izglītibas iestādes programmas, kuras atbilst veiktās meklēšanas pieprasījumam.

Meklēšanas rezultātus tālāk var precizēt un sašaurināt ar filtru palīdzību, kas atrodas meklēšanas rezultātu kreisajā pusē. No viena filtra iespējams izvēlēties vienu vai vairākas filtru vērtības. Vienas kategorijas ietvaros filtri darbojas VAI režīmā (tas nozīmē, ka jā izvēlētas divas viena filtra vērtības, tad tiks parādītas tās izglītības iespējas, kas atbilst gan vienai, gan otrai filtra vērtībai.) No kreisās puses filtru izvēlnes iespējas izvēlēties vienu filtra vērtību, ja vēlaties izvēlēties vairāk kā vienu filtra vērtību, izvēlēties komandu "Izvēlēties vairāk".  Filtrus var atcelt no kriesās puses izvēlnes vai no informatīvā bloka virs meklēšanas rezultātiem.

Formāti, kādus iespējams izmantot NIID.LV pilnteksta meklēšanā

Parastā meklēšana notiek ar saikli UN, vai vārdus atdalot ar atstarpēm.
Meklē rezultātus, kuros vismaz vienu reizi ir sastopami visi uzdotie vārdi,
piem: apģērbu dizains


Meklēšana ar saikli VAI, vārdus ietverot figūriekavās {}.
Meklē rezultātus, kas satur vismaz vienu no figūriekavās norādītajiem vārdiem,
piem: { apģērbu dizains }


Kombinētā meklēšana ar saikļiem UN un VAI.
Meklē rezultātus, kuros meklējamais vārds ir sastopams kopā ar vismaz vienu no pārējiem vārdiem,
piem: rīgas { apģērbu dizains }


Vārdu kombinācijas meklēšana ar vārda izslēgšanu.
Meklē rezultātus, kas satur visus vārdus, izņemot vārdu, pirms kura ir tildes simbols ~,
piem: dizains ~apģērbu


Frāzes meklēšana, precīzu meklējamo tekstu norādot pēdiņās " ".
Meklē rezultātus, kas satur precīzu frāzi. Frāzē var būt vairāki vārdi,
piem: "Rīgas ekonomikas augstskola"


Meklēšana pēc vārda nezināmas galotnes, apzīmējot to ar zvaigznīti *.
Meklē rezultātus, kas satur 'vārdu*', kur * apzīmē visas iespējamās vārda galotnes.
piem: Balt* , kur atradīs gan Baltijas, gan Baltu


Meklēšana pēc nezināmas vārda vidusdaļas, apzīmējot to ar zvaigznīti *.
Meklē rezultātus, kas satur vārdus pēc šablona 'sākums*galotne', kur * apzīmē vārda vidusdaļu.
piem: fil*ja , kur atradīs gan filozofija, gan filoloģija, gan filosofija


Meklēšana pēc nezināma burta noteiktās vārda pozīcijās, ko apzīmē ?.
Meklē rezultātus, kas satur vārdus, kuros ar jautājuma zīmēm ? norādītajās pozīcijās var atrasties jebkuri burti,
piem: filo?ofija , kur atradīs gan filozofija, gan filosofija


Frāzes meklēšana pēc vārdu nezināmām galotnēm, apzīmējot tās ar zvaigznīti *.
Meklē rezultātus, kas frāzē satur 'vārdu*', kur * apzīmē visas iespējamās vārda galotnes.
piem: " koka izstrādājum* "


Kombinētā vārdu un frāžu meklēšana.
Meklē rezultātus, kombinējot augstāk minētos vārdu un frāžu meklēšanas nosacījumus,
piem: "koka izstrādājum*" rīgas ~vidusskola , kur atradīs Rīgā esošās
mācību programmas, kas nenotiek vidusskolās


Ieteikt rakstu