Aktuālie raksti

 • Spēle 1. - 6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli”
  Published:
  Publicēts 2021. gada 27. janvārī
  Short description

  Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv. Spēle ir radīta, lai sākumskolas skolēni interaktīvi varētu iepazīt 37 dažādu profesiju pārstāvju ikdienu viņu darba vidē, kā arī noskaidrot profesijās nepieciešamās prasmes, zināšanas un veicamos pienākumus.

 • Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 26. janvārī
  Short description

  Euroguidance tīkls ir apkopojis tiešsaistē pieejamos latviešu valodas mācību resursus.  Materiāls veidots, lai iepazīstinātu latviešu diasporas pārstāvjus un citus interesentus ar daudzveidīgiem līdzekļiem latviešu valodas saglabāšanai. Resursi noderēs tiem, kuri vēlas uzsākt vai turpināt latviešu valodas apguvi. Latviešu valodas zināšanas stiprina kultūras un piederības apziņu, kā arī iespējami atvieglo remigrācijas procesu.

 • Augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditācija
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 18. decembrī
  Short description

  Kopš 2019. gada 1. janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas paredz jaunu augstākās izglītības licencēšanas un akreditācijas kārtību. Saskaņā ar tiem ir noteiktas piecas kvalitātes novērtēšanas procedūras: studiju programmas licencēšana, studiju virziena akreditācija, izmaiņu novērtēšana studiju virzienā, licencētas studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā un augstskolas vai koledžas akreditācija. Visas minētās procedūras organizē Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA).

 • Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2020./2021. studiju gadā
  Published:
  Publicēts 2020. gada 23.oktobrī
  Short description

  2020./2021. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 99 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 15. oktobrī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Mācīties Latvijā: informācija diasporai un pieredzes stāsti
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 12. martā
  Short description

  Diasporas pārstāvji, atgriežoties Latvijā, bieži sastopas ar grūtībām iekļauties mācību vidē skolā vai augstskolā, jo izglītības sistēma atšķiras no tās, kas bija mītnes zemē. Biežākie iemesli ir valodas barjera, atšķirības izglītības sistēmās un informācijas trūkums. Lai palīdzētu saprast Latvijas izglītības sistēmu, NIID.lv sadarbībā ar Euroguidance programmu piedāvā uzziņas materiālus Latvijas diasporas pārstāvjiem.

 • Infografikas karjeras plānošanai - tavas attīstības iespējas skolas laikā
  Published:
  Papildināts 2018. gada 27. septembrī
  Short description

  Infografikas - palīgi karjeras plānošanā.

   

 • Atbraucu uz Latviju, lai studētu. Ko stāsta citu pieredze?
  Published:
  Publicēts 2017. gada 17.oktobrī
  Short description

  Motivācija mācīties Latvijā katram ir sava. Ir cilvēki, kam ģimenes saknes nāk no Latvijas. Viņi ir dzirdējuši par Latviju un grib gūt savu personīgo pieredzi. Ir cilvēki, kuri Latvijā dzimuši un dažādu apstākļu dēļ aizbraukuši, bet tagad apsver iespējas, ko piedāvā Latvija. Mācības Latvijā cilvēkam, kas dzīvo citur pasaulē, ļauj apvienot ceļojuma prieku ar personīgu izaugsmi,  garantētu iespēju labāk iepazīt latviešu kultūru, vērtību sistēmu un caur savu pieredzi sajust, kā plūst un mainās dzīve Latvijā.

 • Mans bērns skolā pēc pārcelšanās uz Latviju. Vecāku pieredzes stāsti
  Published:
  Publicēts 2017. gada 17.oktobrī
  Short description

  Ja ir sanācis aizdomāties par to, kā tad tas būtu – pārcelties uz Latviju un laist savu bērnu vai bērnus kādā no Latvijas skolām - tad šis raksts ir sagatavots jums. Laikā, kad pārcelšanās ir sākusies, ir jāizvērtē, jāizplāno un jānoorganizē tik daudz lietu, ka var rasties sajūta, it kā Jūs censtos izgudrot pirmo telefona aparātu. Mērķis ir skaidrs, vīzija arī ir, taču kā to sasniegt? Esam uzklausījuši un apkopojuši dažādus vecāku pieredzes stāstus, lai jums neveidotos sajūta, ka esat vieni šajā pieredzē, kā arī - lai jums būtu vieglāk sagatavoties.

 • Interaktīvā “Skolu karte” – palīgs vecākiem un skolēniem izglītības iestādes izvēlē
  Published:
  Publicēts 2017. gada 20. jūlijā
  Short description

  Informācija par skolēnu skaitu skolās, izglītības iestāžu kvalitatīvajiem rādītājiem, eksāmenu indeksiem, reģionā pieejamo sporta infrastruktūru, iedzīvotāju skaita prognozēm.

Pages