Raksti

Publicēts 2023. gada 5. oktobrī

No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad būs “Tavs prasmju portfelis”. Iesaistoties daudzveidīgās aktivitātēs, jaunieši varēs atklāt karjerai un dzīvei noderīgas prasmes, tās apkopojot savā prasmju portfelī. Karjeras nedēļa notiks jau 11. reizi, un šogad tā būs veltīta Eiropas Prasmju gadam.

# Aktuālie raksti
Publicēts 2023. gada 25. septembrī

Lai palīdzētu bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem, pedagogiem, karjeras speciālistiem, diasporas pārstāvjiem un ikvienam, kurš vēlas gūt izpratni par izglītības ieguves sistēmu Latvijā, NIID.LV ir sagatavots raksts, kas palīdzēs saprast, kādas programmas īsteno katrā izglītības pakāpē; kāda ir izglītības ieguves valoda un kādas ir gaidāmās pārmaiņas; kā pieteikties mācībām un kur meklēt noderīgu informāciju. Rakstā apkopoti arī izglītības programmu saraksti katrā pakāpē.

# Noderīgi
Aktualizēts 2023. gada 8. septembrī

No 2023. gada 12.jūlija augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas. Savukārt reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt jau no 1.marta. Sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas katru gadu nosaka Ministru kabinets.

# Aktuālie raksti
Aktualizēts 2023. gada 2. augustā
Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā

Jūnijā sākas pieteikšanās un dokumentu iesniegšana mācībām profesionālās izglītības programmās, kuras šogad īstenos 42 profesionālās izglītības iestādes un to filiāles, 10 koledžas un 3 vispārējās izglītības iestādes, liecina NIID.lv apkopotā informācija par skolu plāniem.

# Aktuālie raksti
Publicēts 2023. gada 14. jūlijā

Valdībā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.

# Noderīgi
Aktualizēts 2023. gada 11. jūlijā

Kopš 2019. gada 1. janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē augstākās izglītības licencēšanas un akreditācijas kārtību. Saskaņā ar tiem ir noteiktas piecas kvalitātes novērtēšanas procedūras: studiju programmas licencēšana, studiju virziena akreditācija, izmaiņu novērtēšana studiju virzienā, licencētas studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā un augstskolas vai koledžas akreditācija. Visas minētās procedūras organizē Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA).

# Noderīgi
Aktualizēts 2023. gada 13. aprīlī

Ikviens, kurš ir apguvis kādu profesiju darba vidē, neformālajās mācībās vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kam ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par eksaminēšanu noteiktās profesijās. Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji var saņemt ES fondu atbalstu eksāmena izmaksu segšanai.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Publicēts 2023. gada 22 martā
Skolēnus aicina iepazīt dažādas profesijas konkursā SkillsLatvia 2023

4. un 5. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā, notiek nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2023, kurā skolēni, pedagogi, vecāki un ikviens interesents var novērtēt 120 jauno meistaru darbu 19 prasmju konkursos un iesaistīties dažādās profesiju iepazīšanas aktivitātēs.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2023. gada 17. martā
Karjeras konsultācijas un citi atbalsta resursi jauniešiem

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko sev uzdod jaunieši -  gan tie, kas vēl mācās skolā vai studē augstskolā, gan tie, kas jau domā par darba gaitu uzsākšanu, ir: kā veidot savu profesionālo karjeru? Ko es gribu un varu darīt? Ko no manis sagaida darba tirgus? Kā lai saprot, kur un ko studēt? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, jauniešiem ir pieejamas vairākas atbalsta iespējas karjeras izvēles jomā. 

# Noderīgi
Aktualizēts 2023. gada 22. februārī

NIID.LV ir apkopota informācija par izglītības iestādēm, kurās Ukrainas civiliedzīvotāji var pieteikties mācībām profesionālās izglītības programmās.

Detalizētai informācijai par īstenotajām programmām, iegūstamo kvalifikāciju, uzņemšanu, dokumentu iesniegšanu, dienesta viesnīcu un atbalsta pasākumiem lūdzam sazināties ar tabulā norādīto kontaktpersonu.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti

Pages