Raksti

Aktualizēts 2022. gada 10. janvārī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2021. gada 3. decembrī

Ikviens, kurš ir apguvis kādu profesiju darba vidē, neformālajās mācībās vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kam ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par eksaminēšanu noteiktās profesijās. Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji var saņemt ES fondu atbalstu eksāmena izmaksu segšanai.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Aktualizēts 2021. gada 1. decembrī

Katra infografika attēlo kādu būtisku karjeras veidošanas aspektu un sniedz atbildi uz kādu no svarīgiem dzīves jautājumiem: sevis izpēte un karjeras plānošana, izglītības ieguve, profesijas izzināšana, palīgi karjeras atbalstam. Infografikas vari aplūkot kā PDF failus, lejupielādēt savā datorā vai mobilajā ierīcē, un izdrukāt.

 

# Noderīgi
Atjaunots 2021. gada 12. oktobrī

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver visas izglītības pakāpes (pamata, vidējā, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā, profesionālā, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto kvalifikāciju. LKI ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI). Savukārt profesionālās kvalifikācijas līmeņi (PKL) ir teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības pakāpei atbilstošu darbu. PKL aptver tikai profesionālo izglītību.

# Noderīgi
Aktualizēts 2021. gada 27. septembrī

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

# Noderīgi    # Aktuālie raksti
Atjaunots 2021. gada 27. septembrī
Sīkdatņu izmantošana

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) uzturētajās lapās tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies), par to brīdinot vietnes lietotājus un apmeklētājus. Mēs nodrošinām, ka Jūs varat iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistikas ieguvei.

# Noderīgi    # Termini
Publicēts 2021. gada 24. septembrī
Karjeras nedēļa aicina izzināt IKT nozari

No 11. līdz 15. oktobrim jau devīto gadu visā Latvijā norisinās Karjeras nedēļa, kura šogad ir veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai. Jauniešiem būs iespēja piedalīties diskusijās, tematiskās mācību stundās, radošajās darbnīcās un citos pasākumos, kuros ikviens varēs izzināt plašo IKT profesiju spektru, atklāt tām nepieciešamās prasmes, uzklausīt iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī izmēģināt spēkus jauniešu ideju hakatonā.

# Aktuālie raksti
Aktualizēts 2021. gada 15. oktobrī

SkillsLatvia ir nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem vecumā līdz 22 gadiem (ieskaitot). Konkursā, kas notiek reizi gadā, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji sacenšoties. Konkursā pārstāvētās profesijas arī iepazīstamas video seriālā - noskaties visas epizodes, un, ja kāda no profesijām Tevi ieinteresējusi, saitē zem video atradīsi programmas un izglītības iestādes, kurās mācīties.

# Noderīgi
Publicēts 2021. gada 27. janvārī

Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv. Spēle ir radīta, lai sākumskolas skolēni interaktīvi varētu iepazīt 37 dažādu profesiju pārstāvju ikdienu viņu darba vidē, kā arī noskaidrot profesijās nepieciešamās prasmes, zināšanas un veicamos pienākumus.

# Noderīgi
Aktualizēts 2021. gada 26. janvārī

Euroguidance tīkls ir apkopojis tiešsaistē pieejamos latviešu valodas mācību resursus.  Materiāls veidots, lai iepazīstinātu latviešu diasporas pārstāvjus un citus interesentus ar daudzveidīgiem līdzekļiem latviešu valodas saglabāšanai. Resursi noderēs tiem, kuri vēlas uzsākt vai turpināt latviešu valodas apguvi. Latviešu valodas zināšanas stiprina kultūras un piederības apziņu, kā arī iespējami atvieglo remigrācijas procesu.

# Noderīgi

Pages