Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves

Aktualizēts 2021. gada 4. februārī
Publicēts 2020. gada 29. decembrī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

2020./21. mācību gadā pieteikties CE kārtošanai var šādās augstskolās:

  •   Daugavpils Universitātē;
  •   Latvijas Universitātē;
  •   Liepājas Universitātē;
  •   Vidzemes Augstskolā.

Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts iegūtais vērtējums. CE sertifikāts ir derīgs iesniegšanai jebkurā augstākās izglītības iestādē. Ja CE kārtots atkārtoti, personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais eksāmenā iegūtais rezultāts.

CE kārtošana augstskolās ir maksas pakalpojums saskaņā ar augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama augstskolu mājaslapās.

NB! Vēršam uzmanību, ka pieteikumus CE kārtošanai 2020./21. gadā jāsūta elektroniski pa tabulā norādīto e-pastu.

Izmaiņām un aktuālajai informācijai lūdzam sekot līdzi Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā un augstskolu mājaslapās!

 

Papildu informācija

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi augstskolās 2020./2021. mācību gadā


DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

11., 12., 13. maijs 4. janvāris - 30. marts 17 EUR

Vācu valoda

12. maijs 4. janvāris - 31. marts 17 EUR

Krievu valoda

13., 14. maijs 4. janvāris - 1. aprīlis 17 EUR

Latviešu valoda

18. maijs 4. janvāris - 6. aprīlis 15 EUR

Matemātika

21. maijs 4. janvāris - 9. aprīlis 15 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

24. maijs 4. janvāris - 12. aprīlis 15 EUR
Ķīmija 26. maijs 4. janvāris - 14. aprīlis 15 EUR
Fizika 28. maijs 4. janvāris - 16. aprīlis 15 EUR
Bioloģija 1. jūnijs 4. janvāris - 20. aprīlis 15 EUR

Papildu informācija: DU Studiju daļa, tālr. 65421198; e-pasts: studijudala@du.lv


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

11., 12., 13. maijs 22. decembris - 30. marts

18 EUR

Vācu valoda

12. maijs 22. decembris - 31. marts

18 EUR

Krievu valoda

13., 14. maijs 22. decembris - 1. aprīlis

18 EUR

Franču valoda

14. maijs 22. decembris - 1. aprīlis

18 EUR

Latviešu valoda

18. maijs 22. decembris - 6. aprīlis

17 EUR

Matemātika

21. maijs 22. decembris - 9. aprīlis

17 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

24. maijs 22. decembris - 12. aprīlis

17 EUR

Ķīmija 26. maijs 22. decembris - 14. aprīlis 17 EUR
Fizika 28. maijs 22. decembris - 16. aprīlis 17 EUR
Bioloģija 1. jūnijs 22. decembris - 20. aprīlis 17 EUR

Papildu informācija: LU Pirmsstudiju mācību centrs, tālr. 67034892, 20279199; e-pasts: sagkursi@lu.lv


LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

11., 12., 13. maijs 4. janvāris - 30. marts

18 EUR

Vācu valoda

12. maijs 4. janvāris - 31. marts

18 EUR

Krievu valoda

13., 14. maijs 4. janvāris - 1. aprīlis

18 EUR

Franču valoda

14. maijs 4. janvāris - 1. aprīlis

18 EUR

Latviešu valoda

18. maijs 4. janvāris - 6. aprīlis

15 EUR

Matemātika

21. maijs 4. janvāris - 9. aprīlis

15 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

24. maijs 4. janvāris - 12. aprīlis

15 EUR

Ķīmija 26. maijs 4. janvāris - 14. aprīlis 15 EUR
Fizika 28. maijs 4. janvāris - 16. aprīlis 15 EUR

Bioloģija

1. jūnijs 4. janvāris - 20. aprīlis

15 EUR

Papildu informācija: LiepU, tālr. 26190339; e-pasts: uznemsana@liepu.lv


VIDZEMES AUGSTSKOLA

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

CE iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

11., 12., 13. maijs 4. janvāris - 30. marts 14 EUR

Vācu valoda

12. maijs 4. janvāris - 31. marts 14 EUR

Krievu valoda

13., 14. maijs 4. janvāris - 1. aprīlis 14 EUR

Franču valoda

14. maijs 4. janvāris - 1. aprīlis 14 EUR

Latviešu valoda

18. maijs 4. janvāris - 6. aprīlis 11 EUR

Matemātika

21. maijs 4. janvāris - 9. aprīlis 11 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

24. maijs 4. janvāris - 12. aprīlis 11 EUR
Ķīmija 26. maijs 4. janvāris - 14. aprīlis 16 EUR
Fizika 28. maijs 4. janvāris - 16. aprīlis 16 EUR
Bioloģija 1. jūnijs 4. janvāris - 20. aprīlis 16 EUR

Papildu informācija: ViA Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, tālr. 64207227, 28374150; e-pasts: helga.kemme@va.lv ztc@va.lv

* Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā" (ar grozījumiem 28.01.2021.)

Ieteikt rakstu