Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām

Aktualizēts 2022. gada 7. novembrī

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem var arī vasarā.

Sagatavošanas kursu īstenošanas ilgums atkarībā no sasniedzamajiem mērķiem ir atšķirīgs – no dažām stundām līdz pat padziļinātai priekšmetu apguvei vairāku semestru garumā. Parasti sagatavošanas kursi tiek īstenoti par maksu.

Kam būtu īpaši noderīgi apmeklēt sagatavošanas kursus?
 • Vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņiem, lai papildinātu un nostiprinātu zināšanas centralizēto eksāmenu (CE) priekšmetos;
 • Vidusskolu absolventiem, kuri vēlas saņemt vai uzlabot vērtējumu vienā vai vairākos CE priekšmetos;
 • 9. klases audzēkņiem, lai veiksmīgāk sagatavotos valsts pārbaudījumiem;
 • Topošajiem profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem, īpaši mākslas, mūzikas vai sporta jomā;
 • Topošajiem studentiem – pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras reflektantiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem.

Par valsts pārbaudījumiem vairāk lasiet šajos NIID.lv rakstos:

- Valsts pārbaudes darbi vispārējās izglītības iestādēs 2022./23. gadā;

- Valsts pārbaudes darbi profesionālās izglītības iestādēs 2022./23. gadā.

Kādi ir ieguvumi, apmeklējot sagatavošanas kursus?
 • Atkārtotas, papildinātas un nostiprinātas zināšanas apgūstamajos priekšmetos;
 • Iegūta lielāka pārliecība par savām spējām;
 • Iepazīta mācību iestādes vide, gūti jauni iespaidi un jauni draugi;
 • Iegūta labāka izpratne par izvēlēto nākotnes profesiju;
 • Dažās augstskolās – papildus punkti vai citas priekšrocības tiem reflektantiem, kas sekmīgi pabeiguši sagatavošanas kursus.
NIID.lv tiek apkopota informācija par šādiem sagatavošanas kursiem:
 • 9. klases valsts eksāmeniem un ieskaitēm (latviešu valodā, matemātikā, fizikā, svešvalodās – angļu, vācu, franču);
 • 12. klases centralizētajiem (t.sk. optimālajā vai augstākajā līmenī atbilstoši jaunajam mācību standartam) un valsts eksāmeniem/ ieskaitēm (latviešu valodā, svešvalodās – angļu, vācu, franču; matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē u.c.);
 • iestājai profesionālajās izglītības programmās;
 • iestājai augstskolu vai koledžu pamatstudiju programmās;
 • iestājai maģistrantūrā;
 • iestājai doktorantūrā.

Visplašākais kursu klāsts tiek piedāvāts vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņiem un absolventiem, kam nepieciešams sagatavoties vidusskolas gala pārbaudījumu, t.sk. centralizēto eksāmenu (CE), kārtošanai. Šādus kursus lielākoties īsteno augstskolas, taču apgūt atsevišķus priekšmetus var arī profesionālajās skolās un pieaugušo izglītības iestādēs. Tāpat vairākas augstskolas, koledžas un profesionālās skolas organizē dažādus sagatavošanas kursus iestājpārbaudījumu kārtošanai. Piemēram, kursi mākslas, mūzikas vai sporta jomā īpaši noder tiem reflektantiem, kuriem ir dotības, bet pietrūkst speciālas sagatavotības vai pārliecības par savām zināšanām. Savukārt augstskolu organizētie sagatavošanas kursi specializētajās nozarēs (finanses, apdrošināšana, aviācija, elektronika, informācijas tehnoloģijas u.c.) dod iespēju labāk iepazīt izvēlēto profesiju un studiju vidi, un pārliecināties, vai ir veikta pareizā mācību iestādes un programmas izvēle.

NIID.LV apkopotos sagatavošanas kursus atradīsiet programmu meklētājā (ar iespēju tālāk atšķirot atrastos kursus pēc tematiskās jomas, norises vietas u.c.) vai arī varat skatīt apkopotā veidā tabulās šajā rakstā zemāk. 

 

SAGATAVOŠANAS KURSU PIEDĀVĀJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2022./23. GADĀ

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

AUGSTSKOLAS


Izglītības iestāde

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Ilgums

Priekšmeti

Aptuvenais īstenošanas laiks*

Banku augstskola

Sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 3 dienas (pavasara brīvlaikā) Matemātika Marts

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

RISEBA sagatavošanas kursi

(klātiene)

Topošajiem studentiem

3 mēneši

Angļu valoda, IT pamatprasmes, prezentēšanas prasmes u.c.

Februāris - aprīlis

Ekonomikas un kultūras augstskola Sagatavošanas kursi vidusskolēniem angļu valodā (tiešsaiste) Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 1 mēnesis Angļu valoda Aprīlis - maijs
Sagatavošanas kursi vidusskolēniem matemātikā (tiešsaiste) Vidusskolēni, vidusskolu absolventi Matemātika

Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Kultūras akadēmijas Mūzu akadēmija Bakalaura programmu reflektanti 1 diena LKA bakalaura programmas "Māksla" apakšspecialitātes Aprīlis
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Sagatavošanas kursi bioloģijā

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

60 akadēmiskās stundas

Bioloģija

Janvāris - maijs

Sagatavošanas kursi ķīmijā

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

60 akadēmiskās stundas

Ķīmija

Janvāris - maijs

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, citi interesenti

60 akadēmiskās stundas

Zīmēšana

Februāris - aprīlis

Latvijas Mākslas akadēmija

 

 

Sagatavošanas kursi iestāj-pārbaudījumiem LMA
(klātiene)

Vidusskolēniem, sākot ar 10. klasi, kuriem ir mākslinieciskas dotības, bet trūkst speciālas sagatavotības, citiem interesentiem

3 mācību gadi (katrs kurss - 34 nedēļas)

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana

Septembris – maijs, 3 gadi

Sagatavošanas kursi jūnijā pirms iestāj-pārbaudījumiem LMA

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, citi interesenti

1 mēnesis

Zīmēšana, gleznošana

Jūnijs

Sagatavošanas kursi mākslas vēsturē

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, citi interesenti

1 mācību gads (34 nedēļas)

Mākslas vēsture

Septembris – maijs

Latvijas Universitāte

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi (optimālajā un augstākajā līmenī)

(tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

4 mēneši

Matemātika, angļu valoda, latviešu valoda, ķīmija, bioloģija, fizika, vēsture

Janvāra beigas/ februāris - maijs

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi (optimālajā un augstākajā līmenī)

(tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

8 mēneši

Matemātika, angļu valoda, latviešu valoda, ķīmija, bioloģija, fizika, vēsture

Oktobris - maijs

Sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju programmai "Māksla"

(klātiene)

LU profesionālā bakalaura programmas “Māksla” reflektanti

10 dienas

Zīmēšana, gleznošana

Jūnijs – jūlijs

Rīgas Aeronavigācijas institūts

Sagatavošanas kursi skolēniem "Aktuālā profesija"

(tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

1,5 mēneši

Aviācija, pilotu darbs, dispečeru darbs, loģistika, elektronika, meteoroloģija u.c.

Februāris - marts

Rīgas Stradiņa universitāte

Sagatavošanas kursi angļu valodā (optimālais līmenis)

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

3 mēneši (40 stundas)

Angļu valoda

Oktobris - decembris

Sagatavošanas kursi bioloģijā (augstākais līmenis)

(klātiene, tālmācība)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

8 mēneši

Bioloģija

Oktobris - maijs

Sagatavošanas kursi ķīmijā (augstākais līmenis)

(klātiene, tālmācība)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

8 mēneši 

Ķīmija

Oktobris - maijs

Sagatavošanas kursi latviešu valodā (optimālais līmenis)

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

8 mēneši

Latviešu valoda

Oktobris - maijs

Sagatavošanas kursi matemātikā (optimālais līmenis)

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

8 mēneši 

Matemātika

Oktobris - maijs

Jauno diplomātu līga - Sagatavošanas kursi bakalaura programmā Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas

(klātiene)

RSU Eiropas studiju fakultātes pamatstudiju reflektanti 1 mēnesis Politika, politoloģija, starptautiskās attiecības Marts - aprīlis

Radošās darbnīcas biznesā un mārketingā - Sagatavošanas kursi RSU Eiropas studiju fakultātes studiju programmās

(klātiene)

RSU Eiropas studiju fakultātes pamatstudiju reflektanti 2 mēneši (48 stundas) Politika, politoloģija, starptautiskās attiecības Februāris - aprīlis

Sagatavošanas kursi RSU doktorantūras studijām

RSU doktorantūras reflektanti

1 diena

Medicīna, farmācija

Jūnijs

Sagatavošanas kursi studijām maģistra programmā "Mākslas terapija"

(tālmācība)

Reflektanti ar augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās vai cilvēkrīcības zinātnēs, kuriem nav pamatzināšanu veselības aprūpē, veselības zinātnē vai medicīnā

240 akadēmiskās stundas

Medicīna: cilvēka anatomija, fizioloģija un neirofizioloģija, ģenētika un bioloģija, neatliekamā medicīniskā palīdzība, veselības traucējumi

Marts - jūlijs

Sagatavošanas kursi studijām maģistra programmā "Biomedicīna"

(tālmācība)

Maģistra programmas "Biomedicīna" reflektanti, lai sagatavotos iestāj-pārbaudījumam 24 akadēmiskās stundas Dabas zinātnes, sabiedrības veselība Marts - aprīlis

Rīgas Tehniskā universitāte

Sagatavošanas kursi fizikā

(tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

4 vai 8 mēneši

Fizika

Oktobris – maijs, februāris - maijs vai oktobris - janvāris

Sagatavošanas kursi ķīmijā

(klātiene, tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

6 mēneši

Ķīmija

Oktobris – aprīlis

Sagatavošanas kursi matemātikā

(tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

5 vai 8 mēneši

Matemātika

Oktobris – maijs, februāris - maijs vai oktobris - janvāris

Sagatavošanas kursi zīmēšanā (studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains»)

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, kuriem nepieciešams kārtot iestāj-pārbaudījumu zīmēšanā; reflektantiem, kas vēlas sekmīgi nokārtot iestāj-pārbaudījumu zīmēšanā profesionālā bakalaura studiju programmā «Industriālais dizains»

4 mēneši

Zīmēšana (kompozīcija, perspektīva, proporcijas, dizains u.c.)

Oktobris – janvāris

Transporta un sakaru institūts

Sagatavošanas kursi matemātikā

(tālmācība)

Vidusskolēni,

vidusskolu absolventi, topošie studenti

3 mēneši

Matemātika

Mācību gada laikā

Ventspils Augstskola

Sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam angļu valodā

(tiešsaiste/ klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

48 akadēmiskās stundas

Angļu valoda

Janvāris - aprīlis

Sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam fizikā

(tiešsaiste/ klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

48 akadēmiskās stundas

Fizika

Janvāris - aprīlis

Sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam matemātikā

(tiešsaiste/ klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

48 akadēmiskās stundas

Matemātika

Janvāris - aprīlis

Sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam latviešu valodā

(tiešsaiste/ klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

52 akadēmiskās stundas

Latviešu valoda

Janvāris - aprīlis

KOLEDŽAS


Izglītības iestāde

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Ilgums

Priekšmeti

Aptuvenais īstenošanas laiks*

Rīgas Celtniecības koledža

Sagatavošanas kursi zīmēšanā 9. klases skolēniem

(klātiene)

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Arhitektūra” reflektantiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumam

2 mēneši

Zīmēšana

Janvāris - marts

PROFESIONĀLĀS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS VIDUSSKOLAS


Izglītības iestāde

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Ilgums

Priekšmeti

Aptuvenais īstenošanas laiks*

MIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA"

Sagatavošanas kursi

(klātiene)

Topošie audzēkņi, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem

4 mēneši

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija

 

Februāris - maijs

MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Sagatavošanas kursi - konsultācijas iestājpārbaudījumiem RDMV

(klātiene)

Topošie audzēkņi, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem

3,5 mēneši

Zīmēšana, gleznošana,

veidošana, kompozīcija

Oktobris - janvāris

Nacionālā Mākslu vidusskola (struktūrvienība Rīgas Horeogrāfijas vidusskola)

Sagatavošanas klase

(klātiene)

Pamatizglītības 4. klašu audzēkņi. Lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem

1 gads

Deja

Septembris - maijs

Nacionālā Mākslu vidusskola (struktūrvienība Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola )

Profesionālie sagatavošanas kursi

(klātiene)

9.klašu audzēkņi, kuriem ir mākslinieciskas dotības, bet trūkst speciālas sagatavotības. Mācību gads Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija Septembris - maijs

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Sagatavošanas kursi iestājpārbaudījumiem RMMT

(klātiene)

Topošie audzēkņi, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem

8 mēneši

Zīmēšana, kompozīcija

Oktobris - maijs

RTU inženierzinātņu vidusskola

Inženierzinātņu vidusskolas sagatavošanas kursi (tiešsaiste)

9. klašu skolēni, lai padziļinātu skolēnu zināšanas eksaktajos priekšmetos, sagatavojot potenciālos audzēkņus mācībām IZV

6 mēneši (katrs priekšmets)

Matemātika, fizika, ķīmija

Oktobris - marts

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS IESTĀDES


Izglītības iestāde

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Ilgums

Priekšmeti

Aptuvenais īstenošanas laiks*

Izglītības centrs Durbe

Latviešu valoda - sagatavošana eksāmeniem

(Klātiene)

12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 32 akadēmiskās stundas Latviešu valoda Mācību gada laikā
"Mācību centrs "Skrivanek"

Angļu valodas sagatavošanas kursi 9. un 12. klašu skolēniem

(klātiene)

9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem

30 akadēmiskās stundas

Angļu valoda

Mācību gada laikā

Neformālās izglītības un valodu centrs "MIRTE"

Sagatavošanas kursi angļu valodas eksāmenam (9. un 12. klase)

(klātiene)

9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 48 akadēmiskās stundas - 2 mēneši Angļu valoda Mācību gada laikā

Sagatavošanas kursi latviešu valodas eksāmenam (9. un 12. klase)

(klātiene)

9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 48 akadēmiskās stundas - 2 mēneši Latviešu valoda Mācību gada laikā
Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Alius Lingua"

Sagatavošanās kursi 9. vai 12. klases noslēguma eksāmenam

(klātiene)

9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem

Dažādi

Angļu valoda

Mācību gada laikā

Profesionālās tālākizglītības centrs "International House Rīga - Satva"

Sagatavošanās kursi 9. un 12. klases angļu valodas eksāmenam

(tiešsaiste/ klātiene)

9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem

9 mēneši

Angļu valoda

Mācību gada laikā (septembris – marts vidusskolēniem; septembris - maijs - pamatskolēniem)

Papildu informācija

1) Iepazīt turpmāko profesiju vai attīstīt savas spējas kādā no jomām var palīdzēt arī Profesionālās ievirzes kursi bērniem un jauniešiem.

2) Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Sertificēti privātskolotāji, kas strādā gan individuāli, gan izglītības iestādēs - oficiālais reģistrs VIIS sistēmā;
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Privātstundas dažādās svešvalodās, valodu apmācības portālā "WebTeachers";
 • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem: VISC tīmekļa vietnē;
 • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos: VISC tīmekļa vietnē.

Ieteikt rakstu