Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām

Aktualizēts 2023. gada 1. decembrī

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem, absolventiem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudes darbu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudes darbiem parasti tiek īstenoti rudens vai pavasara semestrī, vai visa mācību gada laikā, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem var arī vasarā.

Sagatavošanas kursu īstenošanas ilgums atkarībā no sasniedzamajiem mērķiem ir atšķirīgs – no dažām stundām līdz pat padziļinātai priekšmetu apguvei vairāku semestru garumā. Parasti sagatavošanas kursi tiek īstenoti par maksu.

Kam būtu īpaši noderīgi apmeklēt sagatavošanas kursus?
 • Vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņiem, lai papildinātu un nostiprinātu zināšanas centralizēto eksāmenu (CE) priekšmetos;
 • Vidusskolu absolventiem, kuri vēlas saņemt vai uzlabot vērtējumu vienā vai vairākos CE priekšmetos;
 • 9. klases skolēniem, lai veiksmīgāk sagatavotos CE;
 • Topošajiem profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem, īpaši mākslas, mūzikas vai sporta jomā;
 • Topošajiem studentiem – pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras reflektantiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem.

Par valsts pārbaudes darbiem vairāk lasiet šajos NIID.lv rakstos:

- Valsts pārbaudes darbi vispārējās izglītības iestādēs 2023./24. gadā;

- Valsts pārbaudes darbi profesionālās izglītības iestādēs 2023./24. gadā.

Kādi ir ieguvumi, apmeklējot sagatavošanas kursus?
 • Atkārtotas, papildinātas un nostiprinātas zināšanas apgūstamajos priekšmetos;
 • Iegūta lielāka pārliecība par savām spējām;
 • Iepazīta mācību iestādes vide, gūti jauni iespaidi un jauni draugi;
 • Iegūta labāka izpratne par izvēlēto nākotnes profesiju;
 • Dažās augstskolās – papildus punkti vai citas priekšrocības tiem reflektantiem, kas sekmīgi pabeiguši sagatavošanas kursus.
NIID.lv tiek apkopota informācija par šādiem sagatavošanas kursiem:
 • 9. klases valsts centralizētajiem eksāmeniem (latviešu valodā, matemātikā, svešvalodās – angļu, vācu, franču);
 • 12. klases centralizētajiem eksāmeniem (optimālajā vai augstākajā līmenī atbilstoši jaunajam mācību standartam) u (latviešu valodā, svešvalodās – angļu, vācu, franču; matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē u.c.);
 • iestājai profesionālajās izglītības programmās;
 • iestājai augstskolu vai koledžu pamatstudiju programmās;
 • iestājai maģistrantūrā;
 • iestājai doktorantūrā.

Visplašākais kursu klāsts tiek piedāvāts vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņiem un absolventiem, kam nepieciešams sagatavoties vidusskolas gala pārbaudījumu, t.sk. centralizēto eksāmenu (CE), kārtošanai. Šādus kursus lielākoties īsteno augstskolas, taču apgūt atsevišķus priekšmetus var arī profesionālajās skolās un pieaugušo izglītības iestādēs. Tāpat vairākas augstskolas, koledžas un profesionālās skolas organizē dažādus sagatavošanas kursus iestājpārbaudījumu kārtošanai. Piemēram, kursi mākslas, mūzikas vai sporta jomā īpaši noder tiem reflektantiem, kuriem ir dotības, bet pietrūkst speciālas sagatavotības vai pārliecības par savām zināšanām. Savukārt augstskolu organizētie sagatavošanas kursi specializētajās nozarēs (finanses, apdrošināšana, aviācija, elektronika, informācijas tehnoloģijas u.c.) dod iespēju labāk iepazīt izvēlēto profesiju un studiju vidi, un pārliecināties, vai ir veikta pareizā mācību iestādes un programmas izvēle.

NIID.LV apkopotos sagatavošanas kursus atradīsiet programmu meklētājā (ar iespēju tālāk atšķirot atrastos kursus pēc tematiskās jomas, norises vietas u.c.) vai arī varat skatīt apkopotā veidā tabulās šajā rakstā zemāk. 

 

SAGATAVOŠANAS KURSU PIEDĀVĀJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2023./24. GADĀ

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

AUGSTSKOLAS


Izglītības iestāde

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Ilgums

Priekšmeti

Aptuvenais īstenošanas laiks*

Banku augstskola

Sagatavošanas kursi latviešu valodā vidusskolēniem

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 3 dienas (pavasara brīvlaikā) Latviešu valoda Marts

Sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 3 dienas (pavasara brīvlaikā) Matemātika Marts

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

RISEBA sagatavošanas kursi

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

3 mēneši

Angļu valoda, IT pamatprasmes, prezentēšanas prasmes u.c.

Februāris - aprīlis

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

(klātiene)

Sagatavošanās iestājpārbaudījumiem programmā "Arhitektūra" 4 mēneši Zīmēšana, kompozīcija Mācību gada laikā
Ekonomikas un kultūras augstskola Sagatavošanas kursi vidusskolēniem angļu valodā (tiešsaiste) Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 1 mēnesis Angļu valoda Aprīlis - maijs
Sagatavošanas kursi vidusskolēniem matemātikā (tiešsaiste) Vidusskolēni, vidusskolu absolventi Matemātika
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Sagatavošanas kursi uzņemšanas prasību satura apguvei

(klātiene vai tiešsaiste)

Topošajiem studentiem Individuāli, pēc nepieciešamības Mūzika Novembris - maijs
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

Sagatavošanas kursi katoliskajā teoloģijā - katoliskās teoloģijas pamatkurss

(klātiene)

Topošajiem studentiem, ikvienam interesentam 10 mēneši (mācību gads) Teoloģija Septembris - maijs
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Sagatavošanas kursi bioloģijā

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

60 akadēmiskās stundas

Bioloģija

Janvāris - maijs

Sagatavošanas kursi ķīmijā

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

60 akadēmiskās stundas

Ķīmija

Janvāris - maijs

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, citi interesenti

60 akadēmiskās stundas

Zīmēšana

Februāris - aprīlis

Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Kultūras akadēmijas Mūzu akadēmija

(klātiene)

Bakalaura programmu reflektanti 1 diena LKA bakalaura programmas "Māksla" apakšspecialitātes Aprīlis

Latvijas Mākslas akadēmija

 

 

Sagatavošanas kursi iestāj-pārbaudījumiem LMA
(klātiene)

Vidusskolēniem, sākot ar 10. klasi, kuriem ir mākslinieciskas dotības, bet trūkst speciālas sagatavotības, citiem interesentiem

3 mācību gadi (katrs kurss - 34 nedēļas)

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana

Septembris – maijs, 3 gadi

Sagatavošanas kursi jūnijā pirms iestāj-pārbaudījumiem LMA

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, citi interesenti

1 mēnesis

Zīmēšana, gleznošana

Jūnijs

Sagatavošanas kursi mākslas vēsturē

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, citi interesenti

1 mācību gads (34 nedēļas)

Mākslas vēsture

Septembris – maijs

Latvijas Universitāte

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi (optimālajā un augstākajā līmenī)

(tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

4 mēneši

Matemātika, angļu valoda, latviešu valoda, ķīmija, bioloģija, fizika, vēsture

Janvāra beigas/ februāris - maijs

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi (optimālajā un augstākajā līmenī)

(tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

8 mēneši

Matemātika, angļu valoda, latviešu valoda, ķīmija, bioloģija, fizika, vēsture

Oktobris - maijs

Sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju programmai "Māksla"

(klātiene)

LU profesionālā bakalaura programmas “Māksla” reflektanti

10 dienas

Zīmēšana, gleznošana

Jūnijs – jūlijs

Rīgas Aeronavigācijas institūts

Sagatavošanas kursi skolēniem "Aktuālā profesija"

(klātiene, tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

1,5 mēneši

Aviācija, pilotu darbs, dispečeru darbs, loģistika, elektronika, meteoroloģija u.c.

Februāris - marts

Rīgas Stradiņa universitāte

Sagatavošanas kursi angļu valodā (optimālais līmenis)

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

3 mēneši (40 stundas)

Angļu valoda

Oktobris - decembris

Sagatavošanas kursi bioloģijā (augstākais līmenis)

(klātiene, tālmācība)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

8 mēneši

Bioloģija

Oktobris - maijs

Sagatavošanas kursi ķīmijā (augstākais līmenis)

(klātiene, tālmācība)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

8 mēneši 

Ķīmija

Oktobris - maijs

Sagatavošanas kursi latviešu valodā (optimālais līmenis)

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

8 mēneši

Latviešu valoda

Oktobris - maijs

Sagatavošanas kursi matemātikā (optimālais līmenis)

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

8 mēneši 

Matemātika

Oktobris - maijs

Jauno diplomātu līga - Sagatavošanas kursi bakalaura programmā Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas

(klātiene)

RSU Eiropas studiju fakultātes pamatstudiju reflektanti 1 mēnesis Politika, politoloģija, starptautiskās attiecības Marts - aprīlis

Radošās darbnīcas biznesā un mārketingā - Sagatavošanas kursi RSU Eiropas studiju fakultātes studiju programmās

(klātiene)

RSU Eiropas studiju fakultātes pamatstudiju reflektanti 2 mēneši (48 stundas) Politika, politoloģija, starptautiskās attiecības Februāris - aprīlis

Sagatavošanas kursi studijām maģistra programmā "Mākslas terapija"

(tālmācība)

Reflektanti ar augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās vai cilvēkrīcības zinātnēs, kuriem nav pamatzināšanu veselības aprūpē, veselības zinātnē vai medicīnā

240 akadēmiskās stundas

Medicīna: cilvēka anatomija, fizioloģija un neirofizioloģija, ģenētika un bioloģija, neatliekamā medicīniskā palīdzība, veselības traucējumi

Marts - jūlijs

Sagatavošanas kursi studijām maģistra programmā "Biomedicīna"

(tālmācība)

Maģistra programmas "Biomedicīna" reflektanti, lai sagatavotos iestāj-pārbaudījumam 24 akadēmiskās stundas Dabas zinātnes, sabiedrības veselība Marts - aprīlis

Rīgas Tehniskā universitāte

Sagatavošanas kursi fizikā

(klātiene, tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

4 vai 8 mēneši

Fizika

Oktobris – maijs, februāris - maijs vai oktobris - janvāris

Sagatavošanas kursi ķīmijā

(klātiene, tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

4 vai 6 mēneši

Ķīmija

Oktobris – maijs;

Janvāris - maijs

Sagatavošanas kursi matemātikā

(klātiene, tiešsaiste)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi

4 vai 8 mēneši

Matemātika

Oktobris – maijs, februāris - maijs vai oktobris - janvāris

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

(klātiene)

Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, kuriem nepieciešams kārtot iestāj-pārbaudījumu zīmēšanā

3 mēneši

Zīmēšana (kompozīcija, perspektīva, proporcijas, dizains u.c.)

Janvāris - marts

PROFESIONĀLĀS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS VIDUSSKOLAS


Izglītības iestāde

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Ilgums

Priekšmeti

Aptuvenais īstenošanas laiks*

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"

Sagatavošanas kursi

(klātiene)

Topošie audzēkņi, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem

4 mēneši

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija

 

Februāris - maijs

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

Sagatavošanas kursi - konsultācijas iestājpārbaudījumiem RDMV

(klātiene)

Topošie audzēkņi, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem

3,5 mēneši

Zīmēšana, gleznošana,

veidošana, kompozīcija

Oktobris - janvāris

Nacionālā Mākslu vidusskola (struktūrvienība Rīgas Horeogrāfijas vidusskola)

Sagatavošanas klase

(klātiene)

Pamatizglītības 4. klašu audzēkņi. Lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem

1 gads

Deja

Septembris - maijs

Nacionālā Mākslu vidusskola (struktūrvienība Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola )

Profesionālie sagatavošanas kursi

(klātiene)

9.klašu audzēkņi, kuriem ir mākslinieciskas dotības, bet trūkst speciālas sagatavotības. Mācību gads Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija Septembris - maijs

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Sagatavošanas kursi iestājpārbaudījumiem RMMT

(klātiene)

Topošie audzēkņi, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem

8 mēneši

Zīmēšana, kompozīcija

Oktobris - maijs

RTU inženierzinātņu vidusskola

Inženierzinātņu vidusskolas sagatavošanas kursi (tiešsaiste)

9. klašu skolēni, lai padziļinātu skolēnu zināšanas eksaktajos priekšmetos, sagatavojot potenciālos audzēkņus mācībām IZV

6 mēneši (katrs priekšmets)

Matemātika, fizika, ķīmija

Oktobris - marts

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS IESTĀDES


Izglītības iestāde

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Ilgums

Priekšmeti

Aptuvenais īstenošanas laiks*

Neformālās izglītības un valodu centrs "MIRTE"

Sagatavošanas kursi angļu valodas eksāmenam (9. un 12. klase)

(klātiene)

9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 48 akadēmiskās stundas - 2 mēneši Angļu valoda Mācību gada laikā

Sagatavošanas kursi latviešu valodas eksāmenam (9. un 12. klase)

(klātiene)

9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 48 akadēmiskās stundas - 2 mēneši Latviešu valoda Mācību gada laikā
Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Alius Lingua"

Sagatavošanās kursi 9. vai 12. klases noslēguma eksāmenam

(klātiene)

9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem

Dažādi

Angļu valoda

Mācību gada laikā

Profesionālās tālākizglītības centrs "International House Rīga - Satva"

Sagatavošanās kursi 9. un 12. klases angļu valodas eksāmenam

(tiešsaiste/ klātiene)

9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem

9 mēneši

Angļu valoda

Mācību gada laikā (septembris – marts vidusskolēniem; septembris - maijs - pamatskolēniem)

Papildu informācija

1) Iepazīt turpmāko profesiju vai attīstīt savas spējas kādā no jomām var palīdzēt arī Profesionālās ievirzes kursi bērniem un jauniešiem.

2) Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Valsts pārbaudes darbu grafiks un gatavošanās materiāli 9. klases un vidusskolas eksāmeniem 2023. gadā: portālā "Uzdevumi.lv";

 • Sertificēti privātskolotāji, kas strādā gan individuāli, gan izglītības iestādēs - oficiālais reģistrs VIIS sistēmā;
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Privātstundas dažādās svešvalodās, valodu apmācības portālā "WebTeachers";
 • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem: VISC tīmekļa vietnē;
 • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos: VISC tīmekļa vietnē.

Ieteikt rakstu