Aktuālie raksti

 • 23 profesionālās izglītības kompetences centri
  Published:
  Atjaunots 2017. gada 7. martā
  Short description

  Profesionālās izglītības kompetences centrs ir profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības programmas, un vienlaikus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas - eksaminācijas centra funkcijas. Šobrīd Latvijā darbojas 23 profesionālās izglītības kompetences centri, tostarp 5 – kultūrizglītības jomā.

 • Arhīvs - Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 30. aprīlī
  Short description

  Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9., un 12. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem notiks janvārī, februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem - maijā un jūnijā.

 • Arhīvs - Mācības un brīvlaiki 2020./2021. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 24. martā
  Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Arhīvs - Ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 5. februārī
  Short description

  Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 18. decembrim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 28 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 180 programmās.

 • Arhīvs - 1. – 6. klašu skolēniem klajā laista jauna interaktīva spēle profesiju izzināšanai
  Published:
  Publicēts 2021. gada 15. janvārī
  Short description

  Valsts izglītības attīstības aģentūra projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros izstrādājusi un 2020. gada nogalē laidusi klajā elektroniskā vidēpieejamu spēli 1. - 6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli” (saīsināti – “ParProf”).

 • Arhīvs - Ziemas uzņemšana profesionālās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem 2020./21. gadā
  Published:
  Publicēts 2020. gada 29. decembrī
  Short description

  Izglītības iestādēs turpinās uzņemšana valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās, kurās gada vai pusotra gada laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju. Mācībām valsts budžeta finansētajās programmās var pieteikties ikviens interesents - uzņemšanas prasībās nav noteikts vecuma ierobežojums.

 • Arhīvs - Noslēgusies uzņemšana Jauniešu garantijas profesionālās pilnveides programmās
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 23. decembrī
  Short description

  2020. gada rudenī notiek Jauniešu garantijas uzņemšana profesionālās pilnveides programmās digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei. Mācībām 13 izglītības iestādēs visā Latvijā var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši pamata vai vidējo izglītību, nemācās un nestrādā.

 • Arhīvs - Karjeras nedēļa aicina ieklausīties un sadzirdēt savas iespējas
  Published:
  Publicēts 2020. gada 21. oktobrī
  Short description

  No 2020. gada 26. līdz 30. oktobrim visā Latvijā attālināti un tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kura šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

 • Arhīvs - Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 11. septembrī
  Short description

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņi augstskolās un koledžās.

 • Arhīvs - Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 14. augustā
  Short description

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņi profesionālās izglītības programmās.

Pages