Raksti

Publicēts 2021. gada 27. janvārī

Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv. Spēle ir radīta, lai sākumskolas skolēni interaktīvi varētu iepazīt 37 dažādu profesiju pārstāvju ikdienu viņu darba vidē, kā arī noskaidrot profesijās nepieciešamās prasmes, zināšanas un veicamos pienākumus.

# Noderīgi
Aktualizēts 2021. gada 26. janvārī

Euroguidance tīkls ir apkopojis tiešsaistē pieejamos latviešu valodas mācību resursus.  Materiāls veidots, lai iepazīstinātu latviešu diasporas pārstāvjus un citus interesentus ar daudzveidīgiem līdzekļiem latviešu valodas saglabāšanai. Resursi noderēs tiem, kuri vēlas uzsākt vai turpināt latviešu valodas apguvi. Latviešu valodas zināšanas stiprina kultūras un piederības apziņu, kā arī iespējami atvieglo remigrācijas procesu.

# Noderīgi
Aktualizēts 2021. gada 18. oktobrī

Kopš 2019. gada 1. janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas paredz jaunu augstākās izglītības licencēšanas un akreditācijas kārtību. Saskaņā ar tiem ir noteiktas piecas kvalitātes novērtēšanas procedūras: studiju programmas licencēšana, studiju virziena akreditācija, izmaiņu novērtēšana studiju virzienā, licencētas studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā un augstskolas vai koledžas akreditācija. Visas minētās procedūras organizē Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA).

# Noderīgi
Aktualizēts 2020. gada 12. martā

Diasporas pārstāvji, atgriežoties Latvijā, bieži sastopas ar grūtībām iekļauties mācību vidē skolā vai augstskolā, jo izglītības sistēma atšķiras no tās, kas bija mītnes zemē. Biežākie iemesli ir valodas barjera, atšķirības izglītības sistēmās un informācijas trūkums. Lai palīdzētu saprast Latvijas izglītības sistēmu, NIID.lv sadarbībā ar Euroguidance programmu piedāvā uzziņas materiālus Latvijas diasporas pārstāvjiem.

# Noderīgi
Publicēts 2017. gada 17.oktobrī

Motivācija mācīties Latvijā katram ir sava. Ir cilvēki, kam ģimenes saknes nāk no Latvijas. Viņi ir dzirdējuši par Latviju un grib gūt savu personīgo pieredzi. Ir cilvēki, kuri Latvijā dzimuši un dažādu apstākļu dēļ aizbraukuši, bet tagad apsver iespējas, ko piedāvā Latvija. Mācības Latvijā cilvēkam, kas dzīvo citur pasaulē, ļauj apvienot ceļojuma prieku ar personīgu izaugsmi,  garantētu iespēju labāk iepazīt latviešu kultūru, vērtību sistēmu un caur savu pieredzi sajust, kā plūst un mainās dzīve Latvijā.

# Noderīgi
Publicēts 2017. gada 17.oktobrī

Ja ir sanācis aizdomāties par to, kā tad tas būtu – pārcelties uz Latviju un laist savu bērnu vai bērnus kādā no Latvijas skolām - tad šis raksts ir sagatavots jums. Laikā, kad pārcelšanās ir sākusies, ir jāizvērtē, jāizplāno un jānoorganizē tik daudz lietu, ka var rasties sajūta, it kā Jūs censtos izgudrot pirmo telefona aparātu. Mērķis ir skaidrs, vīzija arī ir, taču kā to sasniegt? Esam uzklausījuši un apkopojuši dažādus vecāku pieredzes stāstus, lai jums neveidotos sajūta, ka esat vieni šajā pieredzē, kā arī - lai jums būtu vieglāk sagatavoties.

# Noderīgi

Pages