Pieejams jauns pašizpētes rīks "NIID.lv karjeras izvēles testi”

Aktualizēts 2022. gada 28. septembrī
Publicēts 2022. gada 21. septembrī

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izstrādājusi jaunu karjeras pašizpētes rīku 9. - 12. klašu skolēniem “NIID.lv karjeras izvēles testi”. Rīkā iekļautie testi paredzēti kā palīglīdzeklis karjeras atbalsta nodrošināšanā pusaudžiem un jauniešiem, sniedzot iespēju novērtēt savu interesi par dažādām profesionālajām jomām, noskaidrot svarīgākās darba vērtības, apzināties savas stiprās un vājās puses, kā arī iegūt personības raksturojumu un ieteikumus atbilstošākajai karjeras jomai.

Testi paredzēti kā palīglīdzeklis karjeras atbalsta nodrošināšanā pusaudžiem un jauniešiem, un tie izstrādāti sadarbībā ar klīnisko un veselības psiholoģi, karjeras konsultanti Martu Rubīnu un SIA “MIDIS”.

Jauniešiem, viņu vecākiem, izglītības speciālistiem, karjeras konsultantiem, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un citiem interesentiem ir pieejami četri dažādi karjeras izvēles testi:

  • Interešu laboratorija - sniedz iespēju novērtēt savu ieinteresētības līmeni dažādās profesionālajās jomās. Šāda analīze ir īpaši vērtīga gadījumos, kad ir pārdomas par mācību, studiju virziena izvēli. Intereses šajā laboratorijā raksturo jau apjausto un vēl iespējamo aizraušanos ar noteiktām aktivitātēm, patiku pret specifiskām tēmām, mācību un darba jomām. Testa rezultātos iekļauti arī interesēm atbilstoši izglītības programmu saraksti.
  • Vērtību svērtuve - sniedz iespēju noskaidrot, kuras darba vērtības dzīvē ir vissvarīgākās un kāda varētu būt piemērotākā darba vide.
  • Spēju detektors - sniedz kopskatu par to, kuras spējas ir vairāk izteiktas - lingvistiskās, loģiski matemātiskās, telpiskās, muzikālās, fiziski kinestētiskās, interpersonālās, intrapersonālās vai naturālistiskās. Iestrādātais Jaudas mērījumu detektors būs īpaši vērtīgs, lai noskaidrotu, kuras spējas ir uzskatāmas par lielāko resursu, jo detektora primārais mērķis ir palīdzēt apzināties savas stiprās un vājās puses vairākās sfērās.
  • Karjeras iespēju diagnostika - piedāvā jauniešiem salīdzināt dažādas profesijas, apdomāt un novērtēt, cik lielā mērā katra no tām patīk. Testa rezultātā tiek iegūts personības raksturojums - noteikti vadošie personības tipi un tiem atbilstošas karjeras iespējas.

Rīks ar izstrādātajiem testiem ir pieejams NIID.LV tīmekļa vietnē testi.niid.lv.

Informāciju par iespējām saņemt karjeras konsultācijas varat izlasīt NIID.LV sagatavotajā rakstā.

Karjeras izvēles testus jaunieši var pildīt patstāvīgi vai kopā ar karjeras konsultantu, skolotāju vai vecākiem, iepazīstoties ar testu aprakstiem un pētot, pārrunājot to rezultātus. Izstrādāto rīku var izmantot gan datorā, gan mobilajā tālrunī. Testus var pildīt jebkurā secībā un rezultāti ir lejupielādējami. 

VIAA šī gada 26. septembrī organizēja tiešsaistes vebināru par jaunizveidoto pašizpētes rīku 9.-12. klašu skolēniem “NIID.lv karjeras izvēles testi”. 

 

 

Karjeras izvēles testi tapuši Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ieteikt rakstu