Ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2022./2023. gadā

Aktualizēts 2023. gada 1. februārī
Publicēts 2022. gada 12. decembrī

Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 30 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 172 programmās. Atsevišķās programmās ir pieejamas arī budžeta vietas.

2022./23. gada ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā 41 īsā cikla jeb pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, 56 bakalaura un profesionālā bakalaura programmas, 54 maģistra un profesionālā maģistra   programmas, 1 profesionālo studiju programmu pēc koledžas un 19 doktorantūras programmas, kā arī vienu profesionālās tālākizglītības programmu.

Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā ir plašs un aptver visus studiju līmeņus, sākot ar koledžu un beidzot ar doktorantūru. Daudzveidīgs ir arī piedāvāto tematisko jomu klāsts. Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas ziemas uzņemšanā kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs, transportā, medicīnā, sociālajā darbā, mākslās, arhitektūrā, pedagoģijā, drošībā u.c.

Studēt var gan pilna laika dienas vai vakara klātienes, gan neklātienes, gan tālmācības jeb e-studiju formā. Tālmācībā var iestāties 48 programmās dažādos studiju līmeņos.

Vai studēt var tikai par maksu?

Ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā iespēju studēt galvenokārt par maksu, taču reflektantiem pieejamas arī budžeta vietas vai īpašas atlaides. Piemēram, studēt par valsts budžeta līdzekļiem var topošie robežsargi Valsts Robežsardzes koledžas 1. līmeņa augstākās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmā, kā arī atsevišķās programmās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) un Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Savukārt īpašas atlaides ziemas uzņemšanā reflektantiem piedāvā, piemēram, Alberta koledža, Biznesa vadības koledža u.c.

Precīzu informāciju par budžeta vietu skaitu un studiju maksas atlaidēm ziemas uzņemšanā var noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto augstākās izglītības iestādi.

2022./23. gada ziemas uzņemšanas jaunumi

Ziemas uzņemšanā tiek piedāvātas arī jaunas programmas. Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) uzņem maģistra programmā “Biostatistika”, kas sniedz studējošajiem ne tikai padziļinātas zināšanas par statistikas datu apstrādes metodēm, bet arī veicina izpratni par biežāk izplatītāko slimību cēloņiem un norisi, kā arī par epidemioloģisko un klīnisko pētījumu norisi. Savukārt starpnozaru profesionālā maģistra studiju programmu “Ekonomiskā drošība”, kas tapusi sadarbībā ar Daugavpils Universitāti (DU), apvieno tādas jomas kā vadība, finanses, drošība un tiesību zinātne, lai studentiem sniegtu padziļinātas starpdisciplināras zināšanas par darījumu drošību, nelegālu finanšu līdzekļu aprites novēršanu, ekonomikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu.

Transporta un sakaru institūts ir izstrādājis un licencējis jaunu starpdisciplināru doktorantūras programmu “Digitālā ekonomika un uzņēmējdarbība”, kas ne tikai paplašinās zināšanas ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā, bet arī sniegs zināšanas, kā pārveidot biznesu digitālā formā, ātri pārnest un pielāgot ārvalstu tehnoloģiju risinājumus un veidot iedzīvotāju pieprasījumu pēc digitālajām tehnoloģijām.

Šogad uzņemšana notiks arī divās jaunās RTU studiju programmās «Loģistika» un «Loģistika un piegādes ķēdes drošība».

Par jaunajām studiju programmām 2022./23. gadā papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

Licencēšana un akreditācija

Visas programmas ziemas uzņemšanā ir licencētas un /vai akreditētas studiju virzienu ietvaros. Informāciju par akreditācijas statusu var atrast Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA)  e-platformā, programmu aprakstos Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē NIID.LV vai augstskolu mājaslapās.

Par augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditāciju papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

Informācija par ziemas uzņemšanu augstākās izglītības programmās tiek pastāvīgi papildināta!

Aktuālāko informāciju un izglītības programmu sarakstu ziemas uzņemšanā varat atrast NIID.LV datubāzē, meklējot pēc atslēgas vārdiem ziemas uzņemšana.

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS 2022./23. GADA ZIEMAS UZŅEMŠANĀ 


Izglītības iestāde

Programmas veids

Programmas nosaukums

Dokumentu iesniegšanas termiņi

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA "RISEBA"

Bakalaura programma

Biznesa psiholoģija

07.11.2022. - 29.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Profesionālā bakalaura programma

Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra

Biznesa stratēģiskā vadība

Starptautiskais bizness

Uzņēmējdarbības vadība

Doktora programmas

Biznesa vadība

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas

07.11.2022. - 20.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

EIROPAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Bakalaura programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

03.01.2023. -  31.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Teoloģija

Profesionālā bakalaura programmas

Karitatīvais sociālais darbs

Profesionālā programma pēc koledžas

Sociālais darbs

Maģistra programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

Teoloģija

Profesionālā maģistra programmas

Karitatīvais sociālais darbs

Supervīzija

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA

*Bakalaura programmās uzņem koledžu absolventus 3. kursā

*Visās EKA studiju programmās uzņem reflektantus ar nepabeigtu augstāko izglītību

Profesionālā bakalaura programmas

Datorspēļu dizains un grafika

Bakalaura programmās: 12.12.2022. - 28.02.2023.

Maģistra programmās: 12.12.2022. - 28.01.2023.

Uzņemšana bakalaura programmās un vēlākos posmos turpinās līdz 28.02.2023.!

Grāmatvedība un audits

Informācijas tehnoloģijas

Interjera dizains

Kultūras vadība

Bakalaura programmas

Biznesa ekonomika

Mārketings

Tiesību zinātne

Vadības zinības

Maģistra programmas

Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība

Biznesa vadība

Starptautisko kultūras projektu vadība

Zīmola dizains

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Grāmatvedība un finanses

05.12.2022. -  20.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

"HOTEL SCHOOL" VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Viesmīlības pakalpojumu organizēšana

03.10.2022. -  27.01.2023.

Ziemas uzņemšana pagarināta līdz 28.02.! Skat.info

INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Lietišķās informācijas tehnoloģijas

01.12.2022. – 31.01.2023. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Uzņēmējdarbība restorānu biznesā

Profesionālā bakalaura programmas

Informācijas sistēmas

Uzņēmējdarbības vadība tūrismā

Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

Uzņēmējdarbības vadība

JURIDISKĀ KOLEDŽA

*Uzņem tikai Rīgā vakara un neklātienes nodaļās

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadība

03.01.2023. - 27.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

Grāmatvedība un finanses

Kiberdrošība un personas datu aizsardzība

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Tiesību zinātnes

LATVIJAS BIOZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTE

Profesionālā maģistra programma Ainavu arhitektūra un plānošana

23.01.2023. - 29.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Doktora programmas

Agrārā un reģionālā ekonomika

23.01.2023. - 27.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Ainavu arhitektūra

Būvzinātne

Informācijas tehnoloģijas

Koksnes materiāli un tehnoloģijas

Lauksaimniecība

Lauksaimniecības inženierzinātne

Mežzinātne

Pārtikas zinātne

Veterinārmedicīna

Vides inženierija

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

02.01.2023. – 22.01.2023. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES BAUSKAS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

02.01.2023. – 22.01.2023. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES CĒSU FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

02.01.2023. – 22.01.2023. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES TUKUMA FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

02.01.2023. – 22.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

LU P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Podoloģija

10.01.2023. – 23.01.2023. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

02.01.2023. – 20.01.2023. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Profesionālā bakalaura programmas

Biznesa un organizāciju vadība

Kultūras vadība

Logopēdija

Sākumizglītības skolotājs

Skolotājs

Tūrisma un rekreācijas vadība

Doktora programma

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas

05.11.2022. - 15.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

   

02.01.2023. – 27.01.2023. 

Ziemas uzņemšana pagarināta līdz 24.02.2023.! Skat.info

Maģistra programmas

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas

(ir budžeta vietas!)

Lāzertehnoloģijas

(ir budžeta vietas!)

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS Profesionālā bakalaura programmas Elektronisko iekārtu apkalpošana

05.12.2022. - 15.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija (avio mehāniķis)
Gaisa satiksmes vadība (avio dispečers)
Gaisa transportsistēmu vadīšana (pilots)
Starptautisko pārvadājumu loģistika
Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība
Profesionālā maģistra studiju programmas Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība
Transportsistēmu vadīšana

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

Bakalaura programmas

Tiesību zinātne (nepilna laika studijās)

05.12.2022. - 19.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Maģistra programmas

Biostatistika (jauna programma!)

Sociālā antropoloģija

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra programmas

Ekonomiskā drošība (jauna programma!)

Tiesību zinātne

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Loģistika (jauna programma!)  

Nekustamā īpašuma pārvaldība

09.01.2023. - 03.02.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Profesionālā bakalaura programmas

Muitas un nodokļu administrēšana (uzņem pēc vidusskolas)

Nekustamā īpašuma pārvaldība (uzņem pēc vidusskolas vai koledžas)

Uzņēmējdarbība un vadīšana (uzņem pēc koledžas)

Maģistra programma

Biznesa informātika (ir budžeta vietas!)

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra (ir budžeta vietas!)

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Loģistika un piegādes ķēdes drošība (jauna programma!)

Tehniskā tulkošana

RTU LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA Profesionālā maģistra programma Jūras transports

03.01.2023. – 20.01.2023. 

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Doktora programma Jūras transports

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (Rīgas Biznesa skola)

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (MBA)

Dokumentus pieņem līdz 05.12.2022.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

SIA “ALBERTA KOLEDŽA”

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēkresursu vadība

01.12.2022. - 30.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Digitālais mārketings

Komercdarbības tiesiskais regulējums

Pasākumu producēšana

Sabiedriskās attiecības

Uzņēmējdarbība - Uzņēmējdarbības vadība

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Sociālās palīdzības organizators

21.11.2022. – 01.02.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Tiesību zinātne

Bakalaura programmas

Eiropas studijas

Psiholoģija

Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Eiropas ekonomika un bizness

Finanšu vadība

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Maģistra programmas

Eiropas studijas

Starptautiskās finanses un ekonomika

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra programmas

Dizains

Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā

Psiholoģija

Sociālais darbs

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

Doktora programmas

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika

Tiesību zinātne

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" DAUGAVPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Sociālās palīdzības organizators

21.11.2022. – 01.02.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Tiesību zinātne

Bakalaura programmas

Psiholoģija

Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Finanšu vadība

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Maģistra programma

Starptautiskās finanses un ekonomika

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra programmas

Sociālais darbs

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" LIEPĀJAS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Tiesību zinātne

21.11.2022. – 01.02.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

Bakalaura programma

Psiholoģija

Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura programma

Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programmas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

 

SIA "BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA"

 

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Biroja vadība

 

01.11.2022. - 31.03.2023.

Biznesa loģistika

Grāmatvedība un finanšu plānošana

Mārketings un tirdzniecība

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Tiesību zinātnes

SIA "RĪGAS MENEDŽMENTA KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Uzņēmējdarbības vadība

05.12.2022. – 30.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

SIA "STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Ārstnieciskā masāža

28.11.2022. -  23.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA 1.līmeņa augstākās izglītības programma Viesnīcu servisa vadība

23.12.2022. – 23.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

Bakalaura programmas

Datorzinātnes

01.11.2022. - 31.01.2023.

Papilduzņemšana brīvajās vietās līdz 10.02.!

Uzņēmējdarbība un vadība

Profesionālā bakalaura programma

 

Transporta un biznesa loģistika

Maģistra programmas

Datorzinātnes - analītika un mākslīgais intelekts (dubultā diploma programma)

Datorzinātnes

Elektronika

Informācijas sistēmu vadība

Transports un loģistika

Uzņēmējdarbība un vadība

Profesionālā maģistra programma

Aviācijas vadība (dubultā diploma programma)

Doktora programma

Digitālā ekonomika un uzņēmējdarbība

Telemātika un loģistika

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA

Profesionālās tālākizglītības programma

Robežapsardze

(Valsts budžets!)

05.12.2022. -  13.01.2023.

Papilduzņemšana līdz 3.02.!

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Robežapsardze (nepilna laika studijas, uzņem tikai robežsargus)

(Valsts budžets!)

05.12.2022. -  06.01.2023.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!

 

Ieteikt rakstu