Profesionālās izglītības iespējas - atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem

Aktualizēts 2023. gada 22. februārī
Publicēts 2022. gada 11. maijā

Стаття українською мовою Google Translate

Эта статья на русском Google Translate

NIID.LV ir apkopota informācija par izglītības iestādēm, kurās Ukrainas civiliedzīvotāji var pieteikties mācībām profesionālās izglītības programmās.  Mācības notiek valsts valodā.

Tabulā apkopota informācija par profesionālās izglītības iestādēm un tematiskajām jomām, kurās tiek piedāvāta izglītība, un kontaktinformācija. Lai saņemtu detalizētu informāciju par īstenotajām programmām, iegūstamo kvalifikāciju, uzņemšanas kārtību, dokumentu iesniegšanu, dienesta viesnīcu un dažādiem atbalsta pasākumiem (palīdzību latviešu valodas apguvē, konsultācijas mācību priekšmetos, psiholoģisko atbalstu, stipendijām u.c.), lūdzam ukraiņu jauniešus vai viņu vecākus (likumiskos pārstāvjus) sazināties ar tabulā norādīto kontaktpersonu.
 

Profesionālās izglītības ieguve Latvijā

Profesionālo izglītību pēc pamatizglītības ieguves var apgūt:

  • Profesionālās vidējās izglītības programmās – mācību ilgums 4 gadi, iegūstot profesionālo vidējo izglītību un 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Pēc programmas apguves jaunietis var uzsākt darba gaitas vai turpināt mācības augstākās izglītības iestādē. Profesionālās vidējās izglītības programmas 2024./25. gada uzņemšanā skatīt šeit
  • Arodizglītības programmās – mācību ilgums 3 gadi, iegūstot daļēju profesionālo vidējo izglītību un 3. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Pēc programmas apguves jaunietis var uzsākt darba gaitas, kā arī turpināt mācības, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību. Arodizglītības programmas 2024./25. gada uzņemšanā skatīt šeit

Vairākas profesionālās izglītības iestādes piedāvā iegūt arī profesionālo kvalifikāciju vidusskolu absolventiem profesionālās izglītības programmās, kuru apguves ilgums ir 1 vai 1,5 gadi (mūzikas un mākslas jomās - 2 - 3 gadi). Profesionālās izglītības programmas pēc pabeigtas vidējās izglītības vai pamatizglītības no 17-18 gadiem 2024./25. gada uzņemšanā skatīt šeit

Profesionālo izglītību Latvijā īsteno tehnikumi, profesionālās vidusskolas, mākslu izglītības kompetences centri un koledžas. Izglītības iestādes gan Rīgā, gan visos Latvijas reģionos ar ES fondu atbalstu ir rekonstruētas un modernizētas, ir izveidotas mūsdienu prasībām atbilstošas mācību telpas, darbnīcas, sporta halles, bibliotēkas, dienesta viesnīcas.

Audzēkņiem ir iespēja saņemt valsts budžeta stipendiju. Minimālā stipendija ir 15 eiro, bet maksimālā stipendija ir līdz 150 eiro. Paugstinātās stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, nodarbību apmeklējuma, sabiedriskajām aktivitātēm u.c.

Papildu informācija

  • Noderīgi resursi par palīdzību, atbalstu un izglītības procesa nodrošināšanu Ukrainas iedzīvotājiem apkopoti Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā;
  • Informācija par atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem augstākās izglītības ieguvē, studiju iespējām, stipendijām, studentu nodarbinātību atrodama vietnē Studyinlatvia.lv;
  • Informācija par uzņemšanu un dokumentu iesniegšanas termiņiem profesionālās izglītības programmās 2023./2024. gadā atrodama NIID.LV sagatavotajā rakstā (katru gadu tiek aktualizēts);

  • Ja nepieciešama palīdzība, savus jautājumus varat iesūtīt NIID.LV e-konsultantam.

 


Izglītības iestādes nosaukums / WEB lapa

Izglītības programmu tematiskā joma

Norises vieta (s)

Kontakti

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

 

www.apvs.lv

Autotransports, biroja darbs, būvniecība, ēdināšanas pakalpojumi, kokapstrāde, metālapstrāde

Aizkraukle

Jaunceltnes iela 21

Indra Vīksna

28375949;

indra67@inbox.lv

 

ALFRĒDA KALNIŅA CĒSU MŪZIKAS VIDUSSKOLA

 

www.akcmv.gov.lv

 

Mūzika (diriģēšana, instrumentu spēle, dziedāšana, mūzikas teorija), deja

Cēsis

Raunas iela 12

 

Irita Merga

27846767

macibu.dala@akcmv.gov.lv

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA

 

www.bpvv.lv

Komerczinības (reklāma), bērnu aprūpe, sociālā aprūpe, skaistumkopšanas pakalpojumi, kokapstrāde, šūšana

Balvi

Vidzemes iela 26

Santa Kaša

26434381, santa.kasa@balvi.lv

Biruta Kindzule

29444707, biruta.kindzule@balvi.lv;

bpvv@balvi.lv

BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ UN PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

 

bebrene.lv

Lopkopība (zirgkopība), veterinārmedicīna

Bebrene

Bebrene, Bebrenes pagasts

Ilga Mališeva

26431273

ilga.maliseva@inbox.lv, skola@bebrene.lv, bebrenepv@inbox.lv

BULDURU TEHNIKUMS

 

www.bulduri.lv

Apzaļumošanas darbi, dārzkopība, floristika, koku kopšana, ēdināšanas pakalpojumi, viesnīcu pakalpojumi

Jūrmala (Bulduri)

Viestura iela 6

Ieva Vincovska

26660080

ieva.vincovska@bulduri.lv

LATGALES INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS

 

dbt.lv

Apzaļumošanas darbi, arhitektūra, augkopība, autotransports, būvdarbi, būvniecība, enerģētika, ēdināšanas pakalpojumi, interjera dizains, inženiertehniskie darbi, lauksaimniecības tehnika, mašīnbūve, metālapstrāde

Daugavpils

Jātnieku iela 87

 

Dagda

Brīvības iela 3

 

Ludza

P. Miglinīka iela 34A

 

Višķi

Višķu tehnikums - 18

Oksana Soročina

26030416

oksana.sorocina@dbt.lv

DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS

 

www.dttt.lv

 

Autotransports, biroja darbs, datorsistēmas, dzelzceļa transports, enerģētika, friziera pakalpojumi, programmēšana, šūšanas pakalpojumi

Daugavpils

Strādnieku iela 16

Sergejs Bogatkevičs

20523678

Sergejs.Bogatkevics@daugvt.lv

 

DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA "SAULES SKOLA"

 

www.saules.lv

Apģērbu dizains, ārtelpu dizains, glezniecība un grafika, interjera dizains, koka dizains, mediju dizains, produktu dizains, reklāmas dizains, tekstila dizains

Daugavpils

Saules iela 8

Jolanta Kudiņa

20217446

jolanta.kudina@saules.lv

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA

 

www.davv.lv

Autotransports, datorsistēmas, ēdināšanas pakalpojumi, frizieru pakalpojumi, viesnīcu pakalpojumi

Dobele

Katoļu iela 1

Inese Mensone

26482378

inese.mensone@dobele.lv

JĀZEPA MEDIŅA RĪGAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA

 

www.jmrmv.lv

Mūzika (diriģēšana, instrumentu spēle, dziedāšana, mūzikas teorija)

Rīga

Stabu iela 10, k-4

Santa Jākobsone

28352203

santa.jakobsone@jmrmv.lv

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA

 

www.jak.lv

Augkopība, būvdarbi, datorsistēmas, grafikas dizains, grāmatvedība, komerczinības (mazumtirdzniecība), loģistika, programmēšana, viesnīcu pakalpojumi

Jēkabpils

Pasta iela 1

 

Barkava

Dzirnavu iela 1

 

Inguna Pastare

26403047

inguna.pastare@jak.lv

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA

 

www.javs.lv

Ēdināšanas pakalpojumi, frizieru pakalpojumi, komerczinības (mazumtirdzniecība), metālapstrāde, šūšanas pakalpojumi

Jelgava

Akadēmijas iela 25

Edīte Bišere

29416874, 63020305

edite.bisere@izglitiba.jelgava.lv

 

JELGAVAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA

 

www.jelgavasmuzskola.lv

Mūzika (diriģēšana, instrumentu spēle, dziedāšana, mūzikas teorija)

Jelgava

Lapskalna iela 2

Anete Vītoliņa

63022173

anete.vitolina@kultura.lv

JELGAVAS TEHNIKUMS

 

www.jelgavastehnikums.lv

Autotransports, būvdarbi, datorsistēmas, inženiertehniskie darbi, kokapstrāde, mērniecība, programmēšana, restorānu pakalpojumi, sekretāra darbs, viesnīcu pakalpojumi

Jelgava

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37

Nona Jakušova

29521132

nona.jakusova@jelgavastehnikums.lv

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS

 

www.kandavastehnikums.lv

Augkopība, autotransports, datorsistēmas, ēdināšanas pakalpojumi, enerģētika, kokapstrāde, komerczinības (mazumtirdzniecība), lauksaimniecība, lauksaimniecības tehnika, mašīnbūve, sekretāra darbs, viesnīcu pakalpojumi

Kandava

Valteru iela 6

 

Cīrava

“Cīravas arodvidusskola”, Cīrava

 

Saulaine

Saulaine 12, Saulaine

Dace Rozentāle

26416920

dace.rozentale@kandavastehnikums.lv

LATGALES MŪZIKAS UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

www.jirmv.lv

rmdv.lv

Mūzika (baznīcas mūzika, diriģēšana, instrumentu spēle, dziedāšana, mūzikas teorija)

Māksla un dizains (apģērbu dizains, glezniecība un grafika, tēlniecība, keramika, koka dizains, mediju dizains, produktu dizains, reklāmas dizains, tekstila dizains)

Mūzika - Rēzekne

Atbrīvošanas aleja 56

 

Māksla -

Rēzekne

Baznīcas iela 34A

Maija Lotāne

25954503

maija.lotane@jirmv.lv

 

Inese Ratniece

26462211

inese.ratniece@kultura.lv

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS

 

www.kuldigastehnikums.lv

Autotransports, ēdināšanas pakalpojumi, mēbeļu dizains, kokapstrāde, loģistika, pārtikas ražošana, restaurācija, tūrisms, viesnīcu pakalpojumi

Kuldīga

Liepājas iela 31

Katrīna Spuleniece-Aišpure

26460569

spuleniece.aispure@gmail.com

RTU LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS JŪRSKOLA

 

www.latja.lv

Kuģu mehānika, kuģu vadīšana

Rīga

Flotes iela 12, k-1

Vija Kasakovska

67161130; 28614151

Vija.Kasakovska@latja.lv

Maksims Bizjuks

67161121

LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA

 

www.ljk.lv

Kuģu mehānika, kuģu vadīšana

Liepāja

Uliha iela 5

Marija Prusa

63484620

marija.prusa@ljk.lv

LIEPĀJAS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA

 

www.lmmdv.edu.lv

Ādas dizains, apģērbu dizains, arhitektūra, interjera dizains, keramika, koka dizains, tekstila dizains, foto dizains, metāla dizains, reklāmas dizains, mūzika (diriģēšana, instrumentu spēle, dziedāšana, mūzikas teorija), mūzikas projektu vadība

Liepāja

Alejas iela 18

Mūzikas struktūrvienība - Juris Ločmelis

26499450

juris.locmelis@lmmdv.edu.lv;

Mākslas struktūrvienība - Dace Rozenbaha

29708266

dace.rozenbaha@lmmdv.edu.lv

 

 

 

LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS

 

www.lvt.lv

Autotransports, aviācijas transports, banku zinības, biroja darbs, būvdarbi, būvniecība, enerģētika, frizieru pakalpojumi, grāmatvedība, komerczinības (agrārais sektors, rūpniecība, reklāma), mehatronika, metālapstrāde, programmēšana, tērpu izgatavošana, viesnīcu pakalpojumi

Liepāja

Ventspils iela 51

Agris Ruperts

25620367

agris.ruperts@lvt.lv

MALNAVAS KOLEDŽA

 

malnavaskoledza.lv

Augkopība, autotransports, dārzkopība, lauksaimniecības tehnika, lopkopība

Malnava

Kļavu iela 17

Ilga Novikova

28753862

ilga.novikova@malnavaskoledza.lv 

 

Dace Laizāne

29438665

dace.laizane@malnavaskoledza.lv

NACIONĀLĀ MĀKSLU VIDUSSKOLA

 

www.nmv.lv

Deja (balets, laikmetīgā deja), mūzika (diriģēšana, instrumentu spēle, dziedāšana, mūzikas teorija), vizuālā māksla

Rīga

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola

Kalnciema iela 12

 

Rīga

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola

Hāmaņa iela 2A

 

Rīga

Rīgas Baleta skola

Kalnciema iela 12

 

Rīga

Rīgas Doma kora skola

Meža iela 15

Anete Jansone

67612332

info@nmv.lv

OGRES TEHNIKUMS

 

www.ovt.lv

Biroja darbs, būvdarbi, datorsistēmas, ēdināšanas pakalpojumi, elektronika, grāmatvedība, interjera dizains, grafikas dizains, mediju dizains, mežsaimniecība, meža tehnika, traktortehnika, vides dizains, viesnīcu pakalpojumi

Ogre

"Ogres tehnikums", Aizupes

 

Ranka

Skolas iela 5

Ilze Brante

29451510

ilze.brante@ovt.lv

RĒZEKNES TEHNIKUMS

 

rezeknestehnikums.lv

Būvdarbi, būvniecība, datorsistēmas, ēdināšanas pakalpojumi, kokapstrāde, komerczinības, mehatronika, pārtikas ražošana, programmēšana, viesnīcu pakalpojumi

Rēzekne

Varoņu iela 11A

 

Zilupe

Kalnu iela 4

Benita  Virbule

29100363

benita.virbule@rezeknestehnikums.lv

 

RĪGAS 3. ARODSKOLA

 

www.3arodskola.lv

Metālapstrāde (metināšana, virpošana, atslēdznieka darbi)

Rīga

Dzirnavu iela 117

Vija Pavļukeviča

67797043

vija@3arodskola.lv

 

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA

 

www.rck.lv

Arhitektūra, būvdarbi, būvniecība, inženiertehniskie darbi, restaurācija

Rīga

Gaiziņa iela 3

Kristīne Daugule

29451105

rck@rck.lv

RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

 

www.rdmv.lv

Ādas dizains, apģērbu dizains, grafikas dizains, interjera dizains, keramikas dizains, koka dizains, metāla dizains, reklāmas dizains, stikla dizains, tekstila dizains, vides dizains

Rīga

Krišjāņa Valdemāra iela 139

Anete Aizsilniece

66154230

anete.aizsilniece@rdmv.lv

RĪGAS MĀKSLAS UN MEDIJU TEHNIKUMS

 

www.rmmt.lv

Apģērbu dizains, apskaņošana, būvdarbi, fotogrāfija, gaismošana, interjera dizains, komunikācijas dizains (animācija un WEB dizains), mēbeļu dizains, metāla dizains, vides dizains (scenogrāfija)

Rīga

Jūrmalas gatve 96

Ginta Rukmane

29898080

ginta@rmmt.lv

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS

 

www.rsmt.lv

Fotogrāfija, dekoratīvā kosmētika, frizieru pakalpojumi, nagu kopšanas pakalpojumi, SPA pakalpojumi, stilista pakalpojumi, tērpu izgatavošana, modelēšana, šūšanas pakalpojumi

Rīga

Ūdeļu iela 22

Jūlija Opikova

27706203

julija.opikova@rsmt.lv;

 

Valda Krūmiņa

27706211

valda.krumina@rsmt.lv

 

 

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

 

www.rtk.lv

Autotransports, biroja darbs, elektronika, enerģētika, inženiertehniskie darbi, kokapstrāde, loģistika, mehatronika,  metālapstrāde, telekomunikācijas

Rīga

Braslas iela 16

Inta Klotiņa

67081401

inta.klotina@kcrtk.lv

RTU OLAINES TEHNOLOĢIJU KOLEDŽA

 

otk.rtu.lv

Inženiermehānika, ķīmijas tehnoloģijas

Olaine

Zeiferta iela 2

Inga Vika

26117749

macibudala@otk.lv

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

 

rtpv.edu.lv

Biroja darbs, grāmatvedība, komerczinības (mazumtirdzniecība, reklāma, komercdarbība), loģistika

Rīga

Tomsona iela 3/5

Ieva Gūtmane

20011288

ieva.gutmane@rtpv.edu.lv

RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS

 

www.rtrit.lv

Apģērbu dizains, ēdināšanas pakalpojumi, komerczinības (mazumtirdzniecība, reklāma, komercdarbība), pārtikas ražošana, pārtikas kvalitātes kontrole, stilista pakalpojumi, tērpu izgatavošana, tūrisma pakalpojumi, viesnīcu pakalpojumi, viesu apkalpošana

Rīga

Nīcgales iela 26

Dana Baltuseviča

67147580, 20280563

dana.baltusevica@rtrit.lv

 

RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

 

www.rvt.lv

 

Autotransports, biroja darbs, būvdarbi, datorsistēmas, dzelzceļa transports, enerģētika, grāmatvedība,   inženiermehānika (mašīnbūve), inženiertehniskie darbi, kokapstrāde, ķīmijas tehnoloģija, komerczinības, loģistika, mehatronika,  poligrāfija, programmēšana, tērpu izgatavošana

Rīga

Krišjāņa Valdemāra iela 1C

 

Krāslava

Aronsona iela 3

 

Limbaži

Zeļļu iela 9

Inese Braža

27260016, 27260004

inese.braza@rvt.lv

SALDUS TEHNIKUMS

 

www.saldustehnikums.lv

 

Būvdarbi, būvniecība, datorsistēmas, ēdināšanas pakalpojumi, frizieru pakalpojumi, inženiermehānika (mašīnbūve), inženiertehniskie darbi, kiberdrošība, programmēšana ugunsdrošība

Saldus

Kalnsētas iela 24

Kristīne Lieldaudziete

26377580

kristine.lieldaudziete@saldustehnikums.lv

SMILTENES TEHNIKUMS

 

www.smiltenestehnikums.lv

Autotransports, būvdarbi, būvniecība, ceļu būve, ēdināšanas pakalpojumi, lopkopība, veterinārmedicīna

Smiltene

Kalnamuiža, Smiltenes pag.

Rudīte Grabovska

64707652

rudite.grabovska@smiltenestehnikums.lv

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRAS JŪRMALAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

 

www.siva.gov.lv

Datorsistēmas, ēdināšanas pakalpojumi

Jūrmala

Dubultu prospekts 71

Elita Heinsberga

28648261

elita.heinsberga@siva.gov.lv

STAŅISLAVA BROKA DAUGAVPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA

 

www.sbdmv.lv

Mūzika (diriģēšana, instrumentu spēle, dziedāšana, mūzikas teorija)

Daugavpils

Kandavas iela 2A

 

Elīna Bambāne

65407902

elina.bambane@sbdmv.lv

VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

 

www.vdmv.lv

Apģērbu dizains, grafikas dizains, interjera dizains, mediju dizains

Valmiera

Purva iela 12

Inese Mētriņa

64207362

inese.metrina@valmiera.edu.lv; vdmv@valmiera.edu.lv

VALMIERAS TEHNIKUMS

 

www.valmierastehnikums.lv

Biroja darbs, ēdināšanas pakalpojumi, enerģētika, grāmatvedība, inženiermehānika (rūpnieciskās iekārtas, mašīnbūve), loģistika, mehatronika, metālapstrāde, pārtikas ražošana, programmēšana, viesu apkalpošana

Valmiera

Vadu iela 2

Vita Zeibote

20279820

vita.zeibote@valmierastehnikums.lv

 

VENTSPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA

 

www.vmv.ventspils.lv

Mūzika (diriģēšana, instrumentu spēle, dziedāšana, mūzikas teorija), apskaņošana, gaismošana

Ventspils

Lielais laukums 1

Larisa Grigale

63622220

larisa.grigale@kultura.lv

VENTSPILS TEHNIKUMS

 

www.ventspilstehnikums.lv

Autotransports, datorsistēmas, ēdināšanas pakalpojumi,  enerģētika, inženiermehānika (mašīnbūve), inženiertehniskie darbi, mehatronika,  metālapstrāde,  programmēšana, tūrisma pakalpojumi, viesnīcu pakalpojumi

Ventspils

Saules iela 15

Ineta Burceva

22019039

ineta.burceva@ventspilstehnikums.lv

VIDZEMES TEHNOLOĢIJU UN DIZAINA TEHNIKUMS

 

www.vtdt.lv

Apģērbu dizains, arhitektūra, augkopība, autotransports, biroja darbs, būvdarbi, datorsistēmas, ēdināšanas pakalpojumi, enerģētika, inženiertehniskie darbi, kokapstrāde, lauksaimniecības tehnika, produktu dizains, programmēšana, telekomunikācijas

Priekuļi

Egļu gatve 9

 

Cēsis

Valmieras iela 19

Artūrs Sņegovičs

20210818

arturs.snegovics@vtdt.edu.lv

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA

 

www.zav.lv

Restaurācija

Zaļenieki

Jelgavas iela 7

Valija Barkovska

22043531

valija.barkovska@jelgavasnovads.lv

Ieteikt rakstu