Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" - Vadības psiholoģija un supervīzija - Prof. mag. studijas

Vadības psiholoģija un supervīzija
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-10-14
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs vadībzinībās
Profesionālā kvalifikācijaSupervizors/ konsultants pārraugs (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2021.
Programmas kods47345
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa2600 EUR gadā (pilna laika klātiene); 2200 EUR gadā (nepilna laika klātiene) (2021./22.)
 
Programmas aprakstsSupervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Supervīzija ir konsultēšanas veids, kurš tiek izmantots organizāciju darbā. Latvijas Republikā supervīzija ir noteikta vairākos normatīvajos aktos. Saskaņā ar Profesiju klasifikatorā noteikto, supervīzija ir obligāta vairāku profesiju pārstāvjiem, piemēram, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, arī pašiem supervizoriem. Supervīzija uzņēmējdarbībā ir nepieciešama ikvienai organizācijai, jo ar tās palīdzību var sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā.

Studiju metodes

Studiju programmā “Vadības psiholoģija un supervīzija” tiek izmantotas dažādas studiju metodes, t.sk. lekcijas. Mācību process galvenokārt tiek organizēts kā praktiskās grupas konsultēšanas nodarbības, kas raksturīgas tieši studiju programmai „Vadības psiholoģija un supervīzija”, liekot uzsvaru tieši uz supervizora/konsultanta profesionālo prasmju un kompeteču iegūšanu. Īpaši supervīzijas profesionālajos kursos tiek organizētas studentu refleksiju grupas un studenti pilda profesionālas dienasgrāmatas. Studiju procesā tiek integrētas mākslu metodes, asociatīvās kārtis, lomu spēles, koučinga metodes, dažādu psihoterapiju metodes. Notiek arī semināri, diskusijas, meistarklases, prasmju attīstīšanas vingrinājumi un ekskursijas u.c., pieredzējušo profesionāļu ārvalstu un vietējo speciālistu atklātās vieslekcijas.

Karjeras iespējas

Supervizors ir noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un kurš sniedz supervīzijas pakalpojumu – mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti (http://www.profesijupasaule.lv/supervizors).
Kopš 2014. gada profesija supervizors ir arī iekļauta profesiju klasifikatorā, un tas ir vērtējams kā nozīmīgs pagrieziena punkts šīs profesijas izaugsmei Latvijā. 2019. gada jūnijā augstskola RISEBA ir iesniegusi un ir apstiprināts, saskaņots jaunais supervizora profesijas standarts, pamatojot un atzīstot supervīziju kā profesiju, kas apliecina šīs profesijas nepieciešamību un pieprasījumu darba tirgū (Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2019. gada 12. jūnija sēdē, protokols Nr. 4 - visc.gov.lv, https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-109.pdf).
Tāpat kā citur Eiropā arī Latvijā ir tikai pāris organizācijas, kurās supervizors ir atsevišķs amats, jo pēc Eiropas vispārpieņemtiem standartiem supervizors ir neatkarīgs, no organizācijas pieaicināts konsultants, kas var objektīvi novērtēt situāciju no malas neesot organizācijā iekšpusē, tādā veidā saglabājot savu objektīvo redzējumu par dažādām sarežģītām organizācijas situācijām. Kopš programmas uzsākšanas supervīzijas aktualitāte Latvijā ir strauji pieaugusi un arvien vairāk supervīzijas pakalpojumi tiek izmantoti arī ar uzņēmējdarbību saistītās profesijās.
Programmas mājaslapawww.riseba.lv/lv/studentiem/magistra-programmas/vadibas-psihologija-un-supervizija
Iepriekšējā izglītība, prasības1) iegūts profesionālā bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā izglītība vadībzinību, ekonomikas vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs, vismaz 4 gadu darba pieredze;
2) iegūts akadēmiskā bakalaura grāds vadībzinību, ekonomikas vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs, vismaz 4 gadu darba pieredze;
3) iegūts bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu vai radniecīgās nozarēs (veselības aprūpē, sociālajā labklājībā, humanitārajās zinībās, pedagoģijā, izglītībā u.c.) un vismaz 4 gadu darba pieredze.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)
Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Tel:67500265; 26465351
E-pasts:riseba@riseba.lv  www.riseba.lv