Latvijas Universitāte - Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas - Bak. studijas

Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-23
Programmas veidsBakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs valodas un kultūras studijās
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 07.12.2029.
Programmas kods43227
 
Ilgums3 gadi (pilna laika klātiene), 4 gadi (nepilna laika neklātiene)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2500 EUR gadā (pilna laika), 2000 EUR gadā (nepilna laika) (2024./25.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgramma būs saistoša tiem, kuriem ir interese par padziļinātām angļu valodas studijām un galveno anglofono reģionu – Lielbritānijas, Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas – kultūru.

Programmā iegūstamā akadēmiskā un profesionālā kompetence tulkošanā, mācīšanā, rediģēšanā, starpkultūru un lietišķajā komunikācijā, pētniecībā ir piemērojama plašiem kontekstiem vietējā un ārvalstu darba tirgū.


Studiju programmu veido trīs moduļi:

Angļu valoda
Tās ir klasiskas studijas anglistikā un visā pasaulē atpazīstams augstākās izglītības zīmols, kas sniedz zināšanas vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, anglofonajā literatūrā un kultūras studijās (par galvenajiem anglofonajiem reģioniem – Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu), kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu un citās Eiropas valodās (PLK, NLN).

Angļu-skandināvu valodas
Modulī papildus anglistikai studenti iegūst zināšanas par zviedru vai norvēģu valodu un kultūras mantojumu, kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu, zviedru vai norvēģu valodā. Modulī “Angļu-skandināvu valodas” katru gadu pārmaiņus tiek piedāvāta zviedru vai norvēģu valoda (PLK). Studentiem, kas studijas sāks 2024./2025. akadēmiskajā gadā, būs iespēja apgūt zviedru valodu.

Eiropas valodu un biznesa studijas
Modulī tiek sniegtas zināšanas par angļu valodu, Lielbritānijas, ASV un Kanādas kultūru, biznesa un ekonomikas pamatprincipiem, izkoptas starpkultūru komunikācijas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, prasme strādāt komandā un citas caurviju prasmes, kā arī tiek attīstīta augsta līmeņa komunikatīvā kompetence angļu un citās Eiropas valodās (franču, spāņu, vācu, norvēģu vai zviedru). Šis modulis tiek īstenots sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes akadēmisko personālu (PLK, NLN).

Visos trijos moduļos tiek apgūti šādi studiju kursi:
Angļu valodas gramatika; Tekstu analīze; Ievads valodniecībā un angļu valodas studijās; Lielbritānijas/ASV/Kanādas kultūras studijas; Lietišķo tekstu tulkošana: teorija un prakse; Leksikoloģija; Valoda, kultūra, tulkošana; Radošā rakstīšana; Kontrastīvās studijas: franču, vācu, spāņu, norvēģu vai zviedru (2. svešvaloda no iesācēju līmeņa); 3. svešvaloda no iesācēju līmeņa.

Angļu valodas modulī:
Literatūras un kultūras vēsture: no viduslaiku līdz apgaismības literatūrai; Angļu un amerikāņu literatūras un kultūras vēsture: no romantisma līdz postmodernismam; Angļu valodas mācīšanas un mācīšanās metodika; Starpkultūru komunikācija; Kultūras un mediju studijas; Angļu valoda komunikācijai mākslās.

Angļu-skandināvu valodas modulī:
Skandināvu literatūras un kultūras vēsture I: Zviedrija un Norvēģija līdz 19. gadsimtam; Literatūras un kultūras vēsture II: no romantisma līdz mūsdienu skandināvu literatūrai un teorijai; Skandināvu kultūras un mediju studijas; Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācija darījumu vidē; Angļu valoda komunikācijai mākslās.

Eiropas valodu un biznesa studiju modulī:
Mikroekonomika, Makroekonomika, Lietišķā komunikācija, Vadības teorija; Uzvedības ekonomika, Lēmumu pieņemšanas metodes; Starpkultūru biznesa attiecības; Starpkultūru komunikācija; ES institucionālais un projektu vadības diskurss.

Karjera

Absolventi strādā par angļu un skandināvu valodu pasniedzējiem valodu apguves centros un augstskolās, tulkiem un tulkotājiem tulkošanas birojos, lingvistiem/konsultantiem, tulkošanas/kultūras projektu vadītājiem, gidiem tūrisma aģentūrās, mārketinga satura speciālistiem, projekta vadītāja, nodaļas vadītāja vai uzņēmuma vadītāja asistentiem valsts un privātajā sektorā, kā arī citos amatos dažādu nozaru valsts, pašvaldības un privātajos uzņēmumos un iestādēs, kur nepieciešamas vairāku valodu (angļu, skandināvu, vācu, spāņu) un kultūru, biznesa vadības un ekonomikas zināšanu integrēšana.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/bakalaura-limena-studijas/anglistikas-eiropas-valodu-un-biznesa-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā*
CE angļu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*
*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:
optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos.
Priekšrocības: Latvijas valsts angļu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā
Piezīme: reģistrējoties studijām, jānorāda modulis: Angļu valoda, Angļu-skandināvu valodas vai Eiropas valodu un biznesa studijas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv