Ekonomikas un kultūras augstskola - Datorspēļu dizains - Bak. studijas

Datorspēļu dizains
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-04-12
Programmas veidsBakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs dizainā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 18.01.2030.
Programmas kods43214
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1350 EUR semestrī (pilna/ nepilna laika) (2024./25.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir sagatavot dizainerus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par spēļu dizainu un mākslu, specifiskas prasmes datorspēļu izstrādē un tehnoloģijās, un kompetences, kas ļauj būt konkurētspējīgiem darba tirgū Latvijā un starptautiski, kā arī veikt radošo darbību pašnodarbinātā statusā.

Galvenie uzdevumi šī mērķu sasniegšanai ir:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt studentu zināšanas un kompetences par datorspēļu dizainu un izstrādi;
nodrošināt un attīstīt praktisko darbību un māksliniecisko jaunradi studiju programmā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju dizainā un pētnieciskajā un mākslinieciskās jaunrades jomā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.Studiju kursi

OBLIGĀTĀ DAĻA

Ievads dizaina studijās
Ievads datorspēļu industrijā (pasniegts angliski)
Datorspēļu māksla un datorgrafika
Datorspēļu dizaina un izstrādes pamati (pasniegts angliski)
Spēļu programmēšana
Koloristika
Kompozīcija
Tēlu dizains/anatomija
2D animācija
2D datorspēļu programmēšana un prototipēšana
3D animācija un modelēšana (pasniegts angliski)
3D datorspēļu programmēšana un prototipēšana
Paplašinātā realitāte
Programmatūras izstrādes projektu vadīšana
Audio dizains (pasniegts angliski)
Darba, vides un civilā aizsardzība
Pētniecības darba organizācija
Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika
Projekta darbs
Studiju darbs

IEROBEŽOTĀ IZVĒLE

Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Digitālais mārketings
Intelektuālā īpašuma tiesības
Mākslīgais intelekts
Mobilo aplikāciju izstrāde (Android)
Mobilo aplikāciju izstrāde (iOS)
Filozofija
Pasaules mākslas vēsture
Socioloģija
Runas un prezentēšanas māksla
Zīmēšana
Gleznošana
Profesionālā svešvaloda I
Profesionālā svešvaloda II (vācu, latviešu (ārvalstu studentiem))

Noslēguma pārbaudījums

Sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs.

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventam ir:

Zināšanas

dizaina un specializēti datorspēļu dizaina jēdzienos un teorijas;
datorspēļu dizaina mūsdienu attīstības tendencēs;
datorspēļu dizaina pamatnostādnēs, tehnoloģijās un programmatūrā;
par profesionālās ētikas principiem datorspēļu dizainā;

Prasmes:

izvēlēties datorspēļu dizaina izstrādes metodes, mākslinieciskos paņēmienus un programmatūru;
pamatot datorspēles izmantotos tēlus, stāstus, spēlējamību, stratēģiju un koncepciju;
izstrādāt datorspēli atbilstoši radītajai koncepcijai;
sagatavot datorspēles dizaina dokumentāciju;
analizēt datorspēles mērķauditoriju, izstrādes laika posmu, budžetu un mārketinga komunikāciju;
patstāvīgi organizēt savu darbu;
strādāt komandā ar citiem profesionālo nozaru speciālistiem;

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju;
piedāvāt radošus risinājumus konstatētajām problēmām datorspēļu dizaina jomās;
izmantot dažāda veida informāciju lēmumu pieņemšanā datorspēļu izstrādes laikā.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/?parent=756&lng=lva
Iepriekšējā izglītība, prasības1)Vidējā izglītība. Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada:
CE latviešu valodā;
CE svešvalodā;
CE matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas, kā arī personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs:
CE vai atzīme latviešu (valsts) valodā;
CE vai atzīme svešvalodā;
CE vai atzīme matemātikā.
2) Īsā cikla (1. līmeņa) profesionālā augstsākā izglītība radniecīgā jomā (studijām vēlākos posmos).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Lietišķo zinātņu augstskola
Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009
Tel:20009053; 28451040
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit