Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Būvniecība - 1. līm. prof. studijas

Būvniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-25
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaBūvdarbu vadītājs (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods41582
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 3,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1630 EUR gadā (pilna laika); 1280 EUR gadā (nepilna laika) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi nodrošina pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā, to nodrošina:

humanitārās zinātnes;
sociālās zinātnes;
dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas.

Nozīmīgākie studiju kursi:

Augstākā matemātika, Svešvaloda, Uzņēmējdarbības pamati, Ekonomikas pamati, Darba un saistību tiesības, Vides aizsardzība, Saskarsmes psiholoģija u.c.

Nozares mācību kursi ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās specialitātes apguve. Profila priekšmeti ir cieši saistīti ar specialitāti un nevar tikt mācīti atrauti no tās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Tēlotāja ģeometrija un būvniecības inženiergrafika, Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība, Būvmateriāli, Ģeodēzija, Datorgrafika, Inženierģeoloģija un grunts mehānika, Arhitektūra un pilsētplānošana, Ūdensvadi un kanalizācija, apkure, ventilācija un gāzes apgāde u.c.

Konkrētās profesijas mācību kursi ir atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz nepieciešamā līmeņa speciālo izglītību, ko nodrošina ar teorētiskām un praktiskām mācībām. Nozīmīgākie studiju kursi:

Būvprojektēšana, Būvniecības ekonomika būvdarbu tehnoloģija, Dzelzsbetona un akmens konstrukcijas, Metāla konstrukcijas, Koka un sintētisko materiālu konstrukcijas, Būvdarbu organizācija un vadīšana u.c.

Absolventu iespējas

Absolventi, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi aizstāvējuši kvalifikācijas darbu, saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst kvalifikāciju “Būvdarbu vadītājs” (profesijas standarts „Būvdarbu vadītājs”, reģistrācijas numurs PS 0020).

Pēc diploma iegūšanas būvdarbu vadītāju darba vietas varētu būt būvniecības un projektēšanas uzņēmumos, būvuzraudzības dienestā, būvmateriālu izplatīšanas un tirdzniecības vietās, kā arī iespēja attīstīt patstāvīgu uzņēmējdarbību.

Atbilstoši Noteikumiem par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu pēc diploma iegūšanas jaunajam speciālistam ir 3 gadi jāstrādā būvobjektā un tad ir tiesības pretendēt uz sertifikātu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas būvinženieru savienība.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/studiju-programmas/buvnieciba
Iepriekšējā izglītība, prasībasVispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība. Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.
Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv