Rīgas Tehniskā universitāte - Nekustamā īpašuma pārvaldība - Prof. bak. studijas

Nekustamā īpašuma pārvaldība
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-02-11
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)
GrādsProfesionālais bakalaurs nekustamā īpašuma pārvaldībā
Profesionālā kvalifikācijaNekustamā īpašuma pārvaldnieks (6. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības; Nekustamā īpašuma vērtētājs (6. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 27.05.2027.
Programmas kods42581
 
Ilgums1) 4 gadi (pilna laika dienas), 5 gadi (nepilna laika neklātienes) - specializējoties Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas virzienā.
2) 4,5 gadi (pilna laika dienas), 5,5 gadi (nepilna laika neklātienes) - specializējoties Nekustamā īpašuma vērtēšanas specializēšanās virzienā
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti160, 180
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1850 EUR gadā (pilna laika klātiene); 1200 EUR gadā (nepilna laika neklātiene) (2023./24.)
 
Programmas aprakstsMērķis

sniegt bakalaura profesionālo augstāko izglītību Nekustamā īpašuma pārvaldībā atbilstoši apstiprinātajiem profesiju standartiem - Nekustamā īpašuma pārvaldnieks un Nekustamā īpašuma vērtētājs, un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību.
Uzdevumi

- nodrošināt studentiem plašu, profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu;
- nodrošināt studentiem piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju, kā arī turpināt izglītību maģistratūrā;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pildīt nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma vērtētāja pienākumus;
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā;
- attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.
Studiju kursi

Studiju rezultāti

Nekustamā īpašuma pārvaldnieks ir profesionāli kompetents:
• veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma atbilstoši ES klasifikācijai „Būvju klasifikācija” pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem;
• analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju.
• pārzināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, to ietekmējošos faktorus,
• izvēlēties efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem;
• veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas un metodes.
Nekustamā īpašuma vērtētājs papildus vēl ir profesionāli kompetents:
• Izmantot saimnieciskās darbības vērtēšanas metodes komercsabiedrībām, kas darbojas dažādu īpašuma veidu vērtēšanas jomā.
• Izmantot vadības kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes vadības lēmumu izstrādē un pieņemšanā.
• Izmantot nekustamā īpašuma attīstības metodes tā vērtības paaugstināšanas nolūkā.
• Izmantot vērtēšanas, vadības, psiholoģiskās, ekonomiskās un citas metodes.
• Nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar komercsabiedrības darbiniekiem un klientiem, izmantojot dažādas vadīšanas metodes.
Karjera

Nekustamā īpašuma pārvaldnieks un nekustamā īpašuma vērtētājs var strādāt valsts budžeta iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas dažādu īpašumu jomās.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RICN?department=22501&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasības- Vidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā. CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Papildus punkti par CE fizikā vai ķīmijā. Gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu. Lai piedalītos konkursā uz valsts budžeta finansētām studiju vietām, CE procentu kopvērtējums matemātikā nedrīkst būt zemāks par 18 %.
- pirmā līmeņa augstākā (koledžas) profesionālā izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv