Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves

Aktualizēts 2019. gada 1. februārī
Publicēts 2018. gada 5. decembrī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

2018./19. mācību gadā pieteikties CE kārtošanai var šādās augstskolās:

  •   Daugavpils Universitātē;
  •   Latvijas Universitātē;
  •   Liepājas Universitātē;
  •   Vidzemes Augstskolā.

Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts iegūtais vērtējums. CE sertifikāts ir derīgs iesniegšanai jebkurā augstākās izglītības iestādē. Ja CE kārtots atkārtoti, personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais eksāmenā iegūtais rezultāts.

CE kārtošana augstskolās ir maksas pakalpojums saskaņā ar augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama augstskolu mājaslapās.

Papildu informācija

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi augstskolās 2018./2019. mācību gadā


DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

12., 13., 14. marts

10. decembris - 25. janvāris

11 EUR

Vācu valoda

13. marts

10. decembris - 25. janvāris

11 EUR

Krievu valoda

14., 15. marts

10. decembris - 25. janvāris

11 EUR

Latviešu valoda

21. maijs

10. decembris - 10. aprīlis

9 EUR

Matemātika

24. maijs

10. decembris - 10. aprīlis

9 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

10. decembris - 10. aprīlis

9 EUR

Fizika

30. maijs 10. decembris - 10. aprīlis 15 EUR

Bioloģija

5. jūnijs

10. decembris - 10. aprīlis

15 EUR

Ķīmija

7. jūnijs

10. decembris - 10. aprīlis

15 EUR

Papildu informācija: DU Studiju daļa, tālr. 65421198; e-pasts: studijudala@du.lv


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

12., 13., 14. marts

3. decembris - 30. janvāris

17 EUR

Vācu valoda

13. marts

3. decembris - 30. janvāris

17 EUR

Krievu valoda

14., 15. marts

3. decembris - 30. janvāris

17 EUR

Franču valoda

15. marts

3. decembris - 30. janvāris

17 EUR

Latviešu valoda

21. maijs

3. decembris - 15. aprīlis

15 EUR

Matemātika

24. maijs

3. decembris - 15. aprīlis

15 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

3. decembris - 15. aprīlis

15 EUR

Fizika

30. maijs 3. decembris - 15. aprīlis 15 EUR

Bioloģija

5. jūnijs

3. decembris - 15. aprīlis

15 EUR

Ķīmija

7. jūnijs

3. decembris - 15. aprīlis

15 EUR

Papildu informācija: LU Pirmsstudiju mācību centrs, tālr. 67034741, 20279199; e-pasts: sagkursi@lu.lv


LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

12., 13., 14. marts

7. janvāris – 30. janvāris

15 EUR

Vācu valoda

13. marts

7. janvāris – 30. janvāris

15 EUR

Krievu valoda

14., 15. marts

7. janvāris – 30. janvāris

15 EUR

Franču valoda

15. marts

7. janvāris – 30. janvāris

15 EUR

Latviešu valoda

21. maijs

7. janvāris – 15. aprīlis

13 EUR

Matemātika

24. maijs

7. janvāris – 15. aprīlis

13 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

7. janvāris – 15. aprīlis

13 EUR

Fizika

30. maijs 7. janvāris – 15. aprīlis 13 EUR

Bioloģija

5. jūnijs

7. janvāris – 15. aprīlis

13 EUR

Ķīmija

7. jūnijs

7. janvāris – 15. aprīlis

13 EUR

Papildu informācija: LiepU, tālr. 63422505, 26190339; e-pasts: jana.jansone@liepu.lv


VIDZEMES AUGSTSKOLA

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

CE iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

12., 13., 14. marts

2. janvāris – 25. janvāris

14 EUR

Vācu valoda

13. marts

2. janvāris – 25. janvāris

14 EUR

Krievu valoda

14., 15. marts

2. janvāris – 25. janvāris

14 EUR

Franču valoda

15. marts

2. janvāris – 25. janvāris

14 EUR

Latviešu valoda

21. maijs

2. janvāris – 5. aprīlis

11 EUR

Matemātika

24. maijs

2. janvāris – 5. aprīlis

11 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

2. janvāris – 5. aprīlis

11 EUR

Fizika

30. maijs 2. janvāris – 5. aprīlis 16 EUR

Bioloģija

5. jūnijs

2. janvāris – 5. aprīlis

16 EUR

Ķīmija

7. jūnijs

2. janvāris – 5. aprīlis

16 EUR

Papildu informācija: ViA Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, tālr. 64207227, 28374150; e-pasts: ztc@va.lv

* Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā:  https://likumi.lv/ta/id/299213-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2018-2019-nbspmacibu-gada