Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves

Aktualizēts 2020. gada 5. maijā
Publicēts 2019. gada 11. decembrī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

2019./20. mācību gadā pieteikties CE kārtošanai var šādās augstskolās:

  •   Daugavpils Universitātē;
  •   Latvijas Universitātē;
  •   Liepājas Universitātē;
  •   Vidzemes Augstskolā.

Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts iegūtais vērtējums. CE sertifikāts ir derīgs iesniegšanai jebkurā augstākās izglītības iestādē. Ja CE kārtots atkārtoti, personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais eksāmenā iegūtais rezultāts.

CE kārtošana augstskolās ir maksas pakalpojums saskaņā ar augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama augstskolu mājaslapās.

NB! Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā, lai  ierobežotu COVID-19 izplatību, svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā ir pārcelti uz 2020.gada jūniju!

No 13. marta pieteikšanās centralizētajiem eksāmeniem augstskolās notiek elektroniski. Sekojiet līdzi izmaiņām augstskolu mājaslapās!

Papildu informācija

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi augstskolās 2019./2020. mācību gadā


DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

2.,3., 4. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

11 EUR

Vācu valoda

3. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

11 EUR

Krievu valoda

4., 5. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

11 EUR

Latviešu valoda

9. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

9 EUR

Matemātika

12. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

9 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

15. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

9 EUR

Ķīmija 17. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā 15 EUR

Bioloģija

19. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā  
Fizika 26. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā 15 EUR

Papildu informācija: DU Studiju daļa, tālr. 65421198; e-pasts: studijudala@du.lv


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

2.,3., 4. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

18 EUR

Vācu valoda

3. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

18 EUR

Krievu valoda

4., 5. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

18 EUR

Franču valoda

5. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

18 EUR

Latviešu valoda

9. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

15 EUR

Matemātika

12. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

15 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

15. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

15 EUR

Ķīmija 17. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā 15 EUR

Bioloģija

19. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

15 EUR

Fizika 26. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā 15 EUR

Papildu informācija: LU Pirmsstudiju mācību centrs, tālr. 67034741, 20279199; e-pasts: sagkursi@lu.lv


LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

2.,3., 4. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

15 EUR

Vācu valoda

3. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

15 EUR

Krievu valoda

4., 5. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

15 EUR

Franču valoda

5. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

15 EUR

Latviešu valoda

9. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

13 EUR

Matemātika

12. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

13 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

15. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

13 EUR

Ķīmija 17. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā 13 EUR

Bioloģija

19. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

13 EUR

Fizika 26. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā 13 EUR

Papildu informācija: LiepU, tālr. 63422505, 26190339; e-pasts: jana.jansone@liepu.lv


VIDZEMES AUGSTSKOLA

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

CE iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

2.,3., 4. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

14 EUR

Vācu valoda

3. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

14 EUR

Krievu valoda

4., 5. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

14 EUR

Franču valoda

5. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

14 EUR

Latviešu valoda

9. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

11 EUR

Matemātika

12. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

11 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

15. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

11 EUR

Ķīmija 17. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā 16 EUR

Bioloģija

19. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā

16 EUR

Fizika 26. jūnijs Lūdzam interesēties augstskolā 16 EUR

Papildu informācija: ViA Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, tālr. 64207227, 28374150; e-pasts: lasma.klecuna@va.lv;  ztc@va.lv

* Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā:  https://likumi.lv/ta/id/306563-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2019-2020-nbspmacibu-gada.

Ieteikt rakstu