Aktuālie raksti

 • Ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 19. janvārī
  Short description

  Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 18. decembrim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 28 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 180 programmās.

 • 1. – 6. klašu skolēniem klajā laista jauna interaktīva spēle profesiju izzināšanai
  Published:
  Publicēts 2021. gada 15. janvārī
  Short description

  Valsts izglītības attīstības aģentūra projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros izstrādājusi un 2020. gada nogalē laidusi klajā elektroniskā vidēpieejamu spēli 1. - 6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli” (saīsināti – “ParProf”).

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 4. janvārī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Atvērto durvju dienas 2020./ 2021. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 28. decembrī
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditācija
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 18. decembrī
  Short description

  2013. gadā valstī ieviesta jauna veida studiju programmu akreditācija, kas līdzšinējās atsevišķu programmu akreditācijas vietā aizstāta ar studiju virzienu akreditāciju.

 • Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2020./2021. studiju gadā
  Published:
  Publicēts 2020. gada 23.oktobrī
  Short description

  2020./2021. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 99 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 15. oktobrī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2020. gada 7. oktobrī
  Short description

  Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9., un 12. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem notiks janvārī, februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem - maijā un jūnijā.

 • Mācības un brīvlaiki 2020./2021. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 4. septembrī
  Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 14. augustā
  Short description

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņi profesionālās izglītības programmās.

Pages