Aktuālie raksti

 • Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 15. augustā
  Short description

  Profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 30. augustam notiks Jauniešu garantijas uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba.

 • Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2019./20. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 7. augustā
  Short description

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņi augstskolās un koledžās.

 • Atvērto durvju dienas 2019. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 7. augustā
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Video par SkillsLatvia profesijām
  Published:
  Atjaunots 2019. gada 10. jūnijā
  Short description

  SkillsLatvia 2019 konkursā pārstāvētās profesijas iepazīstamas arī video seriālā. Pie katras epizodes atradīsi arī saiti uz programmām un izglītības iestādes, kurās mācīties.

 • Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 26. martā
  Short description

  Euroguidance tīkls ir apkopojis tiešsaistē pieejamos latviešu valodas mācību resursus.  Materiāls veidots, lai iepazīstinātu latviešu diasporas pārstāvjus un citus interesentus ar daudzveidīgiem līdzekļiem latviešu valodas saglabāšanai. Resursi noderēs tiem, kuri vēlas uzsākt vai turpināt latviešu valodas apguvi. Latviešu valodas zināšanas stiprina kultūras un piederības apziņu, kā arī iespējami atvieglo remigrācijas procesu.

 • Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 28. februārī
  Short description

  Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2019./20. gadā profesionālās izglītības programmās personām ar īpašām vajadzībām.

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 10. februārī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 1. februārī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 18. oktobrī
  Short description

  Latvijas profesionālajās izglītības iestādēm vari veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

 • Valsts pārbaudes darbi 2018./2019. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 19. septembrī
  Short description

  Informācija par valsts pārbaudes darbiem 3., 6., 9., 11. un 12. klašu skolēniem 2018./2019. mācību gadā

Pages