Aktuālie raksti

 • Atvērto durvju dienas 2021. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 12. aprīlī
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  Published:
  Publicēts 2021. gada 8. aprīlī
  Short description

  Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2019./20. gadā profesionālās izglītības programmās personām ar īpašām vajadzībām.

 • Mācības un brīvlaiki 2020./2021. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 24. martā
  Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 23. martā
  Short description

  Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9., un 12. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem notiks janvārī, februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem - maijā un jūnijā.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 4. februārī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Spēle 1. - 6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli”
  Published:
  Publicēts 2021. gada 27. janvārī
  Short description

  Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.

 • Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 26. janvārī
  Short description

  Euroguidance tīkls ir apkopojis tiešsaistē pieejamos latviešu valodas mācību resursus.  Materiāls veidots, lai iepazīstinātu latviešu diasporas pārstāvjus un citus interesentus ar daudzveidīgiem līdzekļiem latviešu valodas saglabāšanai. Resursi noderēs tiem, kuri vēlas uzsākt vai turpināt latviešu valodas apguvi. Latviešu valodas zināšanas stiprina kultūras un piederības apziņu, kā arī iespējami atvieglo remigrācijas procesu.

 • Augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditācija
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 18. decembrī
  Short description

  2013. gadā valstī ieviesta jauna veida studiju programmu akreditācija, kas līdzšinējās atsevišķu programmu akreditācijas vietā aizstāta ar studiju virzienu akreditāciju.

 • Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2020./2021. studiju gadā
  Published:
  Publicēts 2020. gada 23.oktobrī
  Short description

  2020./2021. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 99 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 15. oktobrī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

Pages