Arhīvs - Noslēgusies uzņemšana Jauniešu garantijas profesionālās pilnveides programmās

Aktualizēts 2020. gada 23. decembrī
Publicēts 2020. gada 15. septembrī

2020. gada decembrī ir noslēgusies Jauniešu garantijas uzņemšana profesionālās pilnveides programmās digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei. 

Mācībām 13 izglītības iestādēs visā Latvijā varēja pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši pamata vai vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Mācības jauniešu garantijas programmās ir bez maksas.

Kas varēja pieteikties mācībām

Jauniešu garantijas mācībām varēja pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar iegūtu pamata vai vidējo izglītību, taču varēja būt iegūta arī profesionālā vai augstākā izglītība. Profesionālajai kvalifikācijai bija  jābūt iegūtai vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā. Pieteikties varēja arī nepilna laika studenti. Potenciālie audzēkņi varēja būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Kas nevar pieteikties mācībām

Jaunieši nevarēja būt nodarbināti, atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika studenti. Tāpat pretendenti nevarēja būt iesaistīti profesionālās pilnveides programmu apguvē programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” projektā.

Bezmaksas mācības un stipendija - līdz 115 eiro mēnesī

Mācības jauniešu garantijas programmās ir bez maksas. Mācību ilgums ir vidēji divi mēneši. Pabeidzot akreditētu profesionālās pilnveides programmu, izglītojamais iegūst valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Mācību laikā jauniešiem ir iespēja saņemt stipendiju 5 eiro par apmācību dienu, nepārsniedzot 115 eiro mēnesī, ja nav neattaisnotu kavējumu. 

Papildu informācija

Sīkāka informācija par Jauniešu garantijas mācībām, uzņemšanas noteikumiem, mācību priekšrocībām, iepriekšējo gadu uzņemšanu, pieredzes stāstiem u.c. pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā.

Papildu jautājumu gadījumā sazinies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854777.

 

Profesionālās pilnveides programmu saraksts 2020. gada uzņemšanā


DIGITĀLO PRASMJU APGUVE

Programmas nosaukums un apjoms (stundās)

Iepriekšējā izglītība

Izglītības iestāde

AutoCAD padziļinātais kurss/ 160 h

12 klases

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Digitālās prasmes darba vajadzībām/ 160 h

9 klases

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Digitālās prasmes kokapstrādē/ 160 h

9 klases

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Digitālo prasmju apguve/ 160 h

9 klases

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

IKT pakalpojumu ierīkošana un uzturēšana/ 160 h

9 klases

Daugavpils tehnikums

IKT pakalpojumu ierīkošana un uzturēšana/ 250 H

12 klases

Ogres tehnikums

Informācijas drošība/ 160 h

9 klases

Saldus tehnikums

Programmatūras testēšana/ 160 h

12 klases

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Programmēšanas pamati/ 160 h

12 klases

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

SketchUp padziļinātais kurss/ 160 h

12 klases

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Tīmekļa vietņu (WEB) programmēšana/ 160 h

9 klases

Rīgas 3.arodskola

 


UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRASMJU APGUVE

Programmas nosaukums un apjoms (stundās)

Iepriekšējā izglītība

Izglītības iestāde

Biznesa uzsākšana/ 160 h

12 klases

Smiltenes tehnikums

Grāmatvedības pamati/ 160 h

12 klases

Smiltenes tehnikums

Mazā biznesa organizēšana/ 160 h

9 klases

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

Mazā biznesa uzsākšana un vadīšana/ 160 h

9 klases

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Mazā uzņēmuma darba organizēšana un vadīšana/ 160 h

12 klases

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Mazā uzņēmuma darba vadīšana/ 160 h

12 klases

Smiltenes tehnikums

Praktiskais mārketings/ 160 h

12 klases

Ogres tehnikums

Projektu vadība/ 160 h

12 klases

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”

Projektu vadība/ 160 h

12 klases

Smiltenes tehnikums

Projektu vadības pamati/ 160 h

12 klases

Ogres tehnikums

Uzņēmējdarbības organizācija/ 160 h

12 klases

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Uzņēmējdarbības pamati/ 160 h

12 klases

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”

Uzņēmējdarbības pamati/ 160 h

9 klases

Bulduru Dārzkopības vidusskola

Uzņēmējdarbības prasmes viesmīlībā/ 160 h

9 klases

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Uzņēmējdarbības prasmju apguve (viesmīlības jomā)/ 160 h

12 klases

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība/ 160 h

12 klases

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

 


PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SVEŠVALODU PRASMJU PILNVEIDE

Programmas nosaukums un apjoms (stundās)

Iepriekšējā izglītība

Izglītības iestāde

Angļu valoda strādājošiem apkalpojošā sfērā/ 160 h

9 klases

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem/ 160 h

9 klases

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Profesionālā angļu valoda spēkratu mehāniķiem/ 160 h

12 klases

Ogres tehnikums

Profesionālā saziņa svešvalodās (ēdināšanas pakalpojumi)/ 160 h

9 klases

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Profesionālā saziņa svešvalodās (klientu apkalpošanas speciālists)/ 160 h

9 klases

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju apguve (viesmīlības jomā) / 160 h

12 klases

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Profesionālās svešvalodas prasmes ēdināšanas jomā/ 160 h

9 klases

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

 

Ieteikt rakstu