Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle - Finanšu inženierija - Prof. bak. studijas

Finanšu inženierija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-07-24
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs finanšu inženierijā
Profesionālā kvalifikācijaFinanšu analītiķis (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods42460
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1200 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsKoncentrējoties uz informācijas tehnoloģijām, programma sevī apvieno ekonomiku, datorzinības un matemātiku, un aktuārzinības, t.i., uzņēmuma darbības prognozēšanu mainīgā un nenoteiktā vidē, balstoties uz matemātikas un ekonomikas metodēm. Programma ir salīdzinoši jauna, tomēr ļoti pieprasīta, šobrīd tiek veidota arī maģistra studiju programma «Finanšu inženierija».

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos.

Studiju rezultāti

Absolventu zināšanu un prasmju atbilstība profesijas standartam ir galvenais uzdevuma izpildes rezultāts. Studiju rezultātā studējošais apgūst pamatiemaņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, kā arī lietotu iegūtās zināšanas praktiskajā darbā.
Absolvents ir apguvis jaunākās informācijas tehnoloģijas metodes un spēj:
- izprast ekonomisko un finanšu situāciju Latvijā un pasaulē;
- identificēt finanšu un aktuāra problēmas, un to risināšanai izmantot IT metodes;
- veikt biznesa procesu analīzi, izmantojot IT;
- organizēt vērtspapīru portfeļa un investīciju optimizēšanu;
- izmantojot IT, analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu un projektēt ar finanšu analīzi saistītas vadības sistēmas;
- izskaidrot finanšu instrumentu lietošanas pamatprincipus;
- noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku, izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai;
- risināt ekonomiskus un sociālus uzdevumus finanšu plūsmu statistiskajā analīzē;
- veikt mirstības, funkcionālu traucējumu un citu līdzīgu datu statistisko analīzi ar IT;
- analizēt apdrošināšanas tirgus tendences, veikt zaudējumu un prēmiju aprēķināšanu ar IT;
- lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes;
- lietot matemātiskās un statistiskās datorprogrammas.
Akadēmiskā pamatizglītība, kuru nodrošina humanitārie, sociālie un valodu studiju kursi sniedz pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi, ļauj uzsākt sabiedrisku darbību un kontaktēties ar Latvijas un ārzemju inteliģences aprindām.
Galvenais uzdevuma izpildes rezultāts ir absolventu nodarbinātības rādītāju mērījumi un darba devēju atsauksmes.
Karjera

Finanšu inženieri strādā bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, investīciju fondos, pensiju fondos, līzinga sabiedrībās, citās institūcijās, kur nepieciešamas IT, finanšu matemātikas un statistikas zināšanas. Finanšu analītiķi strādā par aktuāriem, aktuāru palīgiem, kredītrisku statistikas analītiķiem un finanšu analītiķiem.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/VDCM?department=02700&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601
Tel:63624710; 29164310
E-pasts:vineta.gobina@rtu.lv  vf.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit