Transporta un sakaru institūts - Aviācijas vadība - Prof. mag. studijas

Aviācijas vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-11
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs aviācijas vadībā
Profesionālā kvalifikācijaTransporta uzņēmuma vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods47345
 
Ilgums1,5 gadi (pilna laika studijas) un 2 gadi (nepilna laika studijas) - reflektantiem ar profesionālo bakalaura grādu un/vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un apgūtu profesionālo praksi vismaz 20 KP apjomā; 2 gadi (pilna laika studijas) un 2,5 gadi (nepilna laika studijas) - reflektantiem ar bakalaura grādu vai tam pielīdzināmu izglītību.
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara; Neklātiene
Kredītpunkti60-80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaPilna laika studijas - 4200 EUR gadā. Nepilna laika - 3400 EUR gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsProgrammu beidzot, iegūst:

- Profesionālā maģistra grādu aviācijas vadībā vai
- Profesionālā maģistra grādu aviācijas vadībā un Transporta uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju.

Profesionālās maģistra studiju programmas “Aviācijas vadība” mērķis ir - sagatavot starptautiska līmeņa aviācijas nozares uzņēmumu vadītājus, kas ieguvuši padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences dažādās funkcionālajās vadības jomās mūsdienu aviācijas nozarē un spēs pielietot iegūtās zināšanas aviācijas uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, veikt konsultatīvu un pētniecisku darbību.

Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība” ir unikāla mācību programma, kas izveidota ciešā sadarbībā ar aviācijas nozares organizācijām un kuras galvenais mērķis ir sagatavot starptautiska līmeņa uzņēmumu vadītājus vienā no visstraujāk augošajām pasaules nozarēm un 21.gadsimta globālās ekonomiskās attīstības stūrakmeņiem.

Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība” sniedz iespēju veidot starptautisku profesionālo karjeru tādos ar aviācijas nozari saistītos uzņēmējdarbības virzienos kā gaisa kuģu pasažieru un aviācijas kravu pārvadājumi, lidostu, lidsabiedrību, gaisa kuģu tehniskās apkopes, un citu ar nozari saistīto uzņēmumu vadība. Programma var būt pievilcīga ne tikai aviācijas nozares profesionāļiem, kas vēlas iegūt padziļinātas zināšanas nozarē, bet arī citu nozaru speciālistiem, kuru darbība tieši vai pastarpināti ir saistīta ar aviāciju, kā, piemēram, tūrisma, finanšu un investīciju, apdrošināšanas, loģistikas, tranzīta, augsto tehnoloģiju preču ražošanas un citu nozaru speciālistiem, kā arī tiem, kas vēlas savu tālāko karjeru saistīt ar aviācijas nozari.

Programmas pasniedzēji ir starptautiski atzīts TSI akadēmiskais personāls, kā arī augstākā līmeņa aviācijas nozares vadītāji un vieslektori. Programmas ietvaros studējošajiem ir iespēja apgūt gan uzņēmuma vadības teoriju, gan iegūt padziļinātas un praktiskas zināšanas tieši aviācijas nozares uzņēmējdarbības vadībā, mācoties sekojošus obligātos un izvēles priekšmetus:

- Globālā ekonomika un starptautiskā biznesa vide
- Finanšu vadība
- Ilgtspējīgas piegādes ķēdes vadība un vairākveidu pārvadājumi
- Cilvēkresursu vadība un līderība
- Pētījumu metodes un projektu vadība
- Lidostu vadība
- Aviokompāniju vadība
- Gaisa kuģu apkopes vadība
- Stratēģiskā un pārmaiņu vadība aviācijā
- Kvalitātes un drošības vadība aviācijā
- Starptautiskās tirdzniecības un aviācijas juridiskie aspekti
- Angļu valoda aviācijā
- Informācijas sistēmas un tehnoloģijas biznesā
- Mārketinga vadība.

Studiju laikā katram no programmas studentiem būs iespēja praktiski pielietot savas zināšanas, izejot praksi kādā no TSI aviācijas nozares sadarbības organizācijām, tādējādi iegūstot profesionālo pieredzi, lai jau uzreiz pēc studiju beigām būtu konkurētspējīgiem nozares darba tirgū.
Programmas mājaslapawww.tsi.lv/lv/content/aviacijas-vadiba
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, transportā, loģistikā, aviācijas transportā un/vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības, ekonomikas, administrēšanas, uzņēmējdarbības vadības, loģistikas tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība, un apgūta profesionālā prakse vismaz 20 KP apjomā (pie studiju apjoma profesionālajā maģistra programmā 60 KP);
2) bakalaura grāds vadībzinātnē, ekonomikā, loģistikā, transportā, uzņēmējdarbības vadībā, administrēšanā, aviācijas transportā, vai tam pielīdzināma izglītība (pie studiju apjoma profesionālajā maģistra programmā 80 KP).
Studiju programmu paredzēts īstenot angļu valodā, tāpēc ir noteiktas papildus iestāšanās prasības reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaudei: angļu valodas sertifikāts IELTS vai TOEFL, vai cits starptautiski atzīts sertifikāts. Ja nav attiecīga sertifikāta, jākārto angļu valodas tests vai pārrunas. Ja iepriekšējā izglītība ir iegūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
Tel:67100661
E-pasts:info@tsi.lv  www.tsi.lv